Onverhuld: Koning, het personage dat de nieuwe wereld gebruikt

Op elke wethouderstafel in Nederland landde afgelopen weken een kloek boekwerk. Het ‘Handboek voor de wethouder’. Geen verdere toelichting nodig of denkt u dat ik ga zeggen dat ik het nooit gelezen heb? Geen van beide. Toen ik wethouder werd, bestond dat handboek nog niet. Maar het is allemaal veel ingewikkelder geworden binnen de overheid en bovendien, daar wil ik naar toe, zijn allerlei huidige problemen niet meer tot de eigen gemeente beperkt. Je bent veel meer buiten de deur met andere gemeenten, provincie, Den Haag en uiteraard de inwoners.

Om dat te illustreren, wordt in het handboek een romanfiguur van mij gebruikt. (Dank Rien Fraanje van de Raad Openbaar Bestuur). Toegegeven, deze figuur is geen Frits van Egters of Inspecteur Javert om maar eens twee beroemde personages uit de literatuur te noemen. Barend Joziasse, want zo heet de wethouder die een hoofdrol heeft in de vier delen van de Stadhuisserie (2000-2005), is eerder Maarten Koning, het personage wat de schrijver Voskuil in zijn reeks -wie kent het nog – ‘Het Bureau’, gebruikt. Sleutelromans, net als die van mij.

Barend zit in zijn tijd uren en uren op het Stadhuis in vooral interne vergaderingen die hij dan uit het raam turend uitputtend beschrijft. De huidige wethouder en ook burgemeester wordt nu veel meer uitgedaagd om problemen op te lossen die boven de gemeente uitstijgen en die je niet alleen kan oplossen. Dat maakt de politiek voor iedereen ingewikkelder en ook lastiger. Menig collegelid in Nederland moet uitleggen dat zaken als energie, natuurbescherming, bouwen en wonen, mobiliteit en veiligheid niet door de gemeente alleen aangepakt kunnen worden. Daar heb je andere overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven voor nodig en het resultaat is er niet morgen al. Daarom wordt Barend, ruim twintig jaar na dato opgevoerd in het handboek. Het hoofdstuk sluit af dat men benieuwd is of Barend ooit nog in een vijfde deel van de serie gaat figureren en dan als burgemeester in een nieuwe wereld. Ach, wie leest het en is die wereld wel zo nieuw?

Lees hier de online krant van deze week.