Petitie voor uitbreiding van bedrijvenpark De Stroet

LUNTEREN – Als tegengeluid op de petitie ‘tegen’ het bedrijvenpark De Stroet besloot initiatiefnemer Wim van Ede zijn eigen petitie ‘voor’ de uitbreiding van De Stroet te starten. Inmiddels hebben 215 mensen ‘voor’ gestemd en 309 ‘tegen’.

Toen Wim een aantal weken geleden het bericht in de Lunterse Krant las, gingen zijn nekharen overeind staan. “Ik ben zelf geen belanghebbende, maar voor sommige mensen is het blijkbaar nooit genoeg,” vertelt ondernemer Wim die zelf geen directe baat heeft bij de uitbreiding.

Natuur

In het artikel stond dat er 258 bomen worden gekapt, maar dit is volgens Wim niet het hele verhaal. “Er worden wel bomen gekapt, maar daar komt ook natuur voor terug. Zo wordt 45 procent van het terrein voor natuur ingericht. Er komen bomen, waterpartijen en herlocatie van leefgebieden voor de dieren. Er is al zoveel water bij de wijn gedaan.”

Volgens Wim zijn bedrijven nu genoodzaakt om allemaal rare bokkensprongen te maken om hun bedrijvigheid voor te zetten. 

“Sommige bedrijven zitten nu zelfs tijdelijk op een ander plek. En er is al een flink bedrag geïnvesteerd om de hoogspanningskabel ondergronds te krijgen. Dan ben je nu eigenlijk al op een punt waarop je niet meer terug kunt.”

Politiek

Binnen de gemeenteraad wordt, net als in het dorp zelf al jaren over uitbreiding van De Stroet gesproken. Zelfs in de tijd van oud-wethouder Wilke Dekker (15 jaar geleden) ging het daar al over.

Anne-Jan Telgen (CDA) legt uit wat de geschiedenis van deze plannen zijn. “Een bedrijventerrein mag niet zomaar worden aangelegd. Daar moet toestemming van de provincie voor zijn. Er moet voldoende vraag zijn en potentie voor een vergroting van het bedrijventerrein. De provincie gaat niet over één nacht ijs en vindt die potentie voldoende aangetoond.”  

Ondernemers

“Vraag maar eens na bij de ondernemers van het huidige terrein, er zijn genoeg bedrijven die wel willen groeien maar niet kunnen, tel daarbij op de ondernemers die nu nog in het buitengebied zitten, maar dat eigenlijk helemaal niet mogen, die willen we ook naar de bedrijventerreinen krijgen, als die komen, dan wordt als bonus het buitengebied ook nog mooier.”

De verwachting is dan ook dat de uit te geven gronden snel verkocht en bebouwd worden. Dat geeft niet alleen op de nieuwe Stroet maar ook op de oude Stroet ruimte. Hierdoor kunnen ook jonge ondernemers een bestaande hal huren en zo flexibel in een nieuwe jas groeien. 

 

Bestemmingsplan 

Of er ook gekeken is naar andere opties meldt Anne-Jan: “Natuurlijk hebben wij ook nagevraagd bij de provincie of de uitbreiding niet aan de andere kant van de A30, of meer langs de A30 kon komen. Dat mag niet van de provincie, dus dat is helaas geen optie.”

“In 2019 heeft de gemeenteraad al een startnotitie goedgekeurd. Daarmee heeft de raad aangegeven dat zij de noodzaak ziet van uitbreiding van de Stroet en de meerwaarde voor Lunteren van die uitbreiding. In de startnotitie zijn kaders neergezet waaraan het definitieve plan moet voldoen.”

Binnenkort worden in de raad de definitieve bestemmingsplannen en de ontwerpen die daarbij horen behandeld. Daarin moeten alle plannen verder zijn uitgewerkt. “Wij hebben ons dus al lang geleden uitgesproken voor uitbreiding van de Stroet, die politieke steun is er zeker, nu gaat het erom of de initiatiefnemers zich aan die plannen gehouden hebben en hoe ze om zijn gegaan met de mogelijke bezwaren van omwonenden.”

Meer informatie over het bedrijvenpark kunt u vinden op:

https://petities.nl/petitions/zeg-ja-tegen-bedrijvenpark-de-stroet-werken-in-een-groene-omgeving?locale=nl

www.bedrijvenparkdestroet.nl.

Lees hier de online krant van deze week.