Beoogde coalitie Ede periode 2022-2026

REGIO – De beoogde coalitie voor de raadsperiode 2022 – 2026 in de Gemeente Ede bestaat uit de SGP, CU, GB, CDA en PvdA. Deze partijen gaan graag met elkaar het formatieproces in. Tussen deze partijen is het vertrouwen uitgesproken dat inhoudelijke overeenstemming bereikt kan worden en een gedragen coalitieakkoord gesloten kan worden.

Onder leiding van informateur Boumans is een intensief proces doorlopen waarbij duidelijk is geworden dat het niet eenvoudig is tot een coalitiesamenstelling te komen die op de voldoende draagvlak kan rekenen. De vijf partijen die nu gaan formeren hebben zich allen uitgesproken voor deze variant waardoor er sprake is van voldoende breed draagvlak.

Op basis van het eerste advies van de heer Boumans, bestaande uit een coalitie van de vijf grootste partijen (SGP, CU, GB, D66 en CDA), is naar aanleiding van het lijsttrekkersoverleg van 11 april jl. duidelijk geworden dat D66 zich niet in het advies van de informateur kan vinden. 

D66 vond dat eerst meer (progressieve) varianten uitgezocht moesten worden. Ook een 4-partijencoalitie zou een optie moeten kunnen zijn volgens een aantal partijen in de gemeenteraad. 

De overige beoogde coalitiepartijen hebben aangegeven constructief naar de inhoud van een coalitieakkoord te willen gaan kijken.

Op basis hiervan zijn er door de heer Boumans opnieuw diverse gesprekken gevoerd. 

Uitkomst van deze gesprekken is dat D66 niet zal deelnemen aan de coalitie. De PvdA heeft daarentegen vertrouwen uitgesproken in de andere vier partijen en omgekeerd is dat ook gedaan. Er is een basis van vertrouwen in inhoud en personen. 

Er zijn geen obstakels voor een succesvolle formatie, de beoogde coalitiepartijen gaan in positieve zin het inhoudelijke gesprek aan, om te komen tot een coalitieakkoord voor de komende 4 jaar.

Lees hier de online krant van deze week.