Meerderheid tegen uitbreiding bedrijventerrein De Stroet

LUNTEREN – De Dorpsraad Lunteren heeft van woensdag 30 september tot en met woensdag 21 oktober 2020 de inwoners van Lunteren in de gelegenheid gesteld om door middel van een enquête hun mening te geven over de voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet. De enquête geeft als uitkomst dat van de uitgebrachte stemmen een meerderheid tegen uitbreiding is van het bedrijventerrein.

De uitslag van de enquête is als volgt:

  Voor Tegen Totaal % Voor % Tegen
Digitaal 164 287 451 36 64
Schriftelijk  85 50 135 62 38
Totaal 249 337 586 42 58

In totaal werden bijna 600 stemmen uitgebracht in de verhouding van 42% voor en 58% tegen uitbreiding van de Stroet. Daarbij is er een substantieel verschil tussen de stemverhouding van digitaal en van schriftelijk uitgebrachte stemmen.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op lunteren.com