Jan en Alide Bouwsema-Roelofs een getalenteerd schildersechtpaar

Willem de Frel

Achter het pittoreske huis aan de Boslaan te Lunteren staat het atelier waar Jan en Alide werken aan de hen toevertrouwde opdrachten en daar geven zij ook schilderlessen en workshops. Het overkwam mij dat ik, eenmaal achter het huis met het atelier in het vizier, werd overmand door een heerlijke rust, een gevoel van sereniteit. Ik ervoer deze gemoedstoestand als heel bijzonder. 

Jan en Alide

Jan werkt, zoals hij zelf stelt voornamelijk figuratief, een interpretatie van de werkelijkheid. Jans’ werk kenmerkt zich door losse toetsen en zachte kleuren, expressionistisch.

Alide schildert voornamelijk portretten en mensfiguren. Willem: ‘Dagelijks genieten wij van het schilderij van onze vijf kleinkinderen dat prominent in onze huiskamer hangt. Zij zijn al spelend aan het strand van Vrouwenpolder in Zeeland treffend ‘gevangen’. 

Jan en Alide maken ook schilderijen samen, om de beurt werken zij aan een schilderij, ieder in zijn/ haar eigen stijl om te komen tot een harmonieus eindresultaat. Een koppel zoals Nicci French dat samen een psychologische thriller creëert met de pen, Jan en Alide doen dat met penselen. ‘De eerste opdracht die we samen hebben gedaan is een levensgroot schilderij van de flamboyante uitbater van Buitenzorg in Ede, Rien de Kruif.’  

Beiden geven ook les in beeldende vakken in het middelbare onderwijs, maar dit gaat stoppen, de werkzaamheden in het atelier nemen steeds meer toe. Zo ook de vraag van gevorderde leerlingen naar méér, het idee is om in september te starten met een Masterclass. Op de zaterdagen worden workshops gegeven, zoals bloemen schilderen of een portret maken.

Hoe begon dat?

‘Hoe kom je op het idee om te gaan schilderen?’ Alide: ‘Als kind vond ik het al heerlijk om te tekenen, zit ook in de genen, mijn vader schilderde ook en toen ik twaalf was mocht ik met zijn olieverf en doeken gaan schilderen.’ ‘

Een nicht van mij woonde in het centrum van Ootmarsum en zij vroeg of ik het leuk zou vinden om op de Siepelmarkt met mijn schilderijen te gaan zitten. Ik had van alles meegenomen, boerderijtjes, ballerina’s, bloemen en ook portretten. Spontaan vroegen mensen mij ter plekke of ik ook van hen een portret zou willen maken. Ik ben meteen begonnen om mensen daar te portretteren.’

‘Ik vond het wel belangrijk om geschoold te worden en ben begonnen met de lerarenopleiding tekenen en handvaardigheid. Die opleiding was in Zwolle en daar ontmoette ik Jan die dezelfde opleiding volgde. ‘Jan, hoe ben jij op dat spoor geraakt?’. 

‘Als ventje tekende ik graag en op de middelbare school ben ik ook gaan schilderen. Een buurjongen, in onze woonplaats Emmen, heeft mij ook geïnspireerd, die kwam uit een artistiek gezin, zijn vader was kunstenaar en de zoon werd ook kunstenaar. Ik schilderde vaak met hem. De opleiding in Zwolle vond ik geweldig, tekenen en handvaardigheid en vooral kunstgeschiedenis boeide mij enorm, te weten komen hoe de kunst zich vanaf de Romeinen en de Grieken zich ontwikkelde. En toen kregen wij wat samen.’ 

De kinderen

‘Zet zich dat ook voort in de kinderen?’ ‘Ja, nogal, onze oudste dochter, Pauline doet precies hetzelfde als wat wij doen, zij heeft ook de lerarenopleiding gedaan, die nu ‘Beeldende vakken’ heet. Zoals wij ook gedaan hebben, drie dagen lesgeven en vervolgens artistiek bezig zijn in haar Atelier. 

‘Onze zoon Wiebe heeft de Rietveld academie gedaan en is gestart als beeldend kunstenaar. Maar nu is hij bezig met z’n master in Londen en volgt hij op de Goldsmith university en wel de richting ‘Artistic film en moving images’. 

Verf

Jan: ‘Verf is het medium waarmee je kunt uitbeelden, iets kunt vertellen.

Vrije expressie, de wetten, stukje strijd en mislukken is een wezenlijk onderdeel om te komen tot resultaat. Ik durf dingen te laten mislukken dat hoort bij het proces om tot diepgang te komen. Het heeft juist dit alles nodig om tot een goed resultaat te komen.’ 

Schuilt er in iedereen een talent? Er schuilt in iedereen een talent!

Jan: ‘Dat is een goeie, jazeker, iedereen kan schilderen leren. Dat verkondigen wij ook wel. Zelfs de eerste lijn die op het doek gezet wordt kan iets moois hebben. Het gaat juist om het uitdrukken van wat je met die verf wilt laten zien. Daarom begin ik ook altijd redelijk abstract. Het gaat erom wat je wilt uitdrukken, wilt laten zien. Het gaat puur om vorm, in het bijzonder de expressie. De reacties zijn verrassend, er ontstaat een esthetiek’. 

Alide: ‘Bij een schilderij of portret is vorm wel belangrijk. Bedenk dat elk kind zichzelf kan tekenen. Iedereen kan ik op het gebied van portret schilderen verder helpen’. 

Verborgen talenten

Alide wat zou je nog graag willen?: ‘Jongeren vanaf 15 à 16 en die zijn er heel veel, die bijvoorbeeld rechten gaan studeren maar eigenlijk liever met tekenen en schilderen actief zouden zijn, die wil ik graag begeleiden.’ 

‘Ze vinden het moeilijk om een toekomst te zien in beeldende kunst. Maar eigenlijk willen ze liever naar de kunstacademie. Toch zie je een kentering, recent stond in Trouw een artikel over jongeren die veel meer met beeldende kunst bezig zijn dan voorheen. Het is wat anders dan achter de laptop zitten’. Jan: ‘Wij zien in onze klassen veel jongeren die ontzettend goed kunnen tekenen’. 

‘Welke zijn de voordelen, de pluspunten behalve de productie van het werk?’ Jan: ‘Je bent de tijd even kwijt, je bent heel gefocust, het geeft ontspanning. Schilderen is telkens weer een nieuwe uitdaging.’ ‘Je leert steeds weer, bijvoorbeeld koude kleuren tegen warme kleuren, het is een wereld waarin je induikt en je ontdekt steeds weer nieuwe dingen, het is oneindig. Als je ziet hoe cursisten hiermee bezig zijn, dan ontdek je zelf ook weer nieuwe dingen, nieuwe combinaties waarvan je beseft ik leer hier ook van. Het woord is verwondering, je zit continue in een leerproces.’ 

Meer info: www.bouwsema-roelofs.nl

Lees hier de online krant van deze week.