Themabijeenkomst in Het Westhoffhuis ‘Reanimatie: wat is de juiste keuze?’

LUNTEREN – In samenwerking met Nederlandse Patiënten Vereniging, Icare en Opella organiseerde Huisartsenpraktijk Lambers een themabijeenkomst in Het Westhoffhuis.

Wat is de juiste keuze bij reanimatie? 

Een vraag waar de meeste mensen onder ons liever niet over nadenken. En terecht! Want we hopen allen dat het nooit gebeurt. Maar wat als het wel gebeurt? Wat zijn dan de gevolgen? “Velen van ons hebben een te positief beeld van reanimeren. Want ook al zijn de overlevingskansen gestegen van 9 procent in de jaren negentig naar 23 procent nu, zijn het geen succescijfers.” Met deze woorden opent dokter Lambers de bijeenkomst. 

NPV

Niet even later neemt Astrid Bokhorst beleidsadviseur van de Nederlandse Patiënten Verenging de microfoon over, om de zaal van zo’n 30 ouderen verder te informeren. Aan de hand van drie voorbeelden legt zij de gevolgen van een hartstilstand uit en geeft zij duiding aan bovenstaande cijfers. Zo zijn er gevallen waarbij een patiënt zonder onderliggend lijden en een snelle reanimatie ‘bijna’ volledig hersteld. Maar deze kans wordt kleiner naarmate iemand ouder wordt. Zo begint de afbouw al rond het vijfentwintigste levensjaar waarna de kansen op volledig herstel verkleinen. 

Als je boven op die afbouw ook nog eens onderliggend lijden telt worden de kansen enkel kleiner. Het is dan belangrijk dat er goed nagedacht wordt over reanimeren. 

Want de nasleep en de hectiek rond zo’n ingreep is vaak heel ingrijpend voor de patiënt en de direct betrokkenen. Zo kunnen er ribben breken en de longen penetreren. Vaak overlijdt de patiënt later alsnog in het ziekenhuis. Terwijl de wens vaak is om thuis te overlijden.

In zeventig procent van de gevallen krijgen mensen thuis een hartaanval. Maar mocht het buitenshuis gebeuren dan is er wel een grote kans dat omstanders niet van de situatie afweten en alsnog reanimeren. Voor deze gevallen zijn er nog geen passende oplossingen gevonden. 

Voor meer informatie kunt u naar npvzorg.nl of raadpleeg uw huisarts.

Lees hier de online krant van deze week.