Dorpsraad: De strijd om de Stroet

Een Sire campagne van de landelijke overheid gaat over polarisatie. We dreigen in verschillende kampen uiteen te vallen als het gaat om de maatregelen rond  de Corona crisis, het klimaat probleem of zwarte Piet. En ieder van die kampen verliest zichzelf in het eigen gelijk. Nederlanders zijn daarover bezorgd: zo past bijvoorbeeld de helft van de Nederlanders op zijn woorden om conflicten te voorkomen.

In de landelijke campagne wordt aangehaald dat “maar liefst 1,4 miljoen Nederlanders het contact met vrienden, familie en collega’s heeft verminderd of zelfs beëindigd omwille van meningsverschillen over actuele maatschappelijke onderwerpen”. Verbondenheid met elkaar is een groot goed en samen zouden we in staat moeten zijn om problematische tegenstellingen te overwinnen. 

Het zal velen van u niet ontgaan zijn dat er ook in Lunteren twee kampen zijn: voor- en tegenstanders van de uitbreiding van de Stroet. Beide groepen zijn een petitie gestart om maar aan te tonen dat ze veel medestanders hebben.. Het is alsof beide groepen praten TEGEN elkaar en niet MET elkaar. Je loopt het gevaar dat het een strijd wordt om het eigen gelijk. 

De Dorpsraad is er voor heel Lunteren; dus zowel voor voorstanders als voor tegenstanders. De Dorpsraad gaat geen Salomonsoordeel vellen en kiezen voor het ene of het andere kamp. 

Met beiden zijn we in contact en van beiden proberen we de inhoudelijke argumenten in de discussie met de gemeente Ede te betrekken. Het is uiteindelijk aan de gemeente om de keuze te maken. 

Maar wat die keuze ook zal zijn: wij hopen dat de hoofden en harten niet verharden en dat we samen kunnen blijven bouwen aan ons prachtige dorp.

Dorpsraad Lunteren

Lees hier de online krant van deze week.