Minister Bruins Slot op bezoek in Lunteren

LUNTEREN – Maandag 20 februari kwam minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Hanke Bruins Slot op bezoek in Lunteren. Zij bezocht diverse organisaties in het dorp die allemaal hun eigen vragen en ideeën voor de minister hadden. Zo was de bridgeclub Lunteren benieuwd of het bridgen ook in het landelijk sportakkoord meegenomen kan worden. 

In het Moluks sociaal-cultureel centrum ging het over de gerealiseerde huisvesting voor Molukse ouderen. Ook werd het Mantelzorgsteunpunt Lunteren bezocht, daar liet de minister zich informeren over het Noodfonds van de samenwerkende kerken voor mensen die financieel in de knel zijn gekomen. 

De minister kwam naar Lunteren om de CDA-regiocampagne van Bert Komdeur (Ede) te ondersteunen. 

De start van het bezoek vond plaats in dorpshuis het Westhoffhuis, waar 80 leden van de Lunterse bridgeclub het tegen elkaar opnamen. Aansluitend sprak de minister met de Lunterse dorpsraad over de uitdagingen waar Lunteren voor staat. 

De samenwerkende kerken waren vertegenwoordigd door Eijo Balk en Jan de Kluijver met hen werd er gesproken over het Noodfonds voor Edenaren die kampen met financiële problemen als gevolg van de hoge energieprijzen

Daarna ging het gezelschap richting het station van Lunteren. Het CDA Gelderland is groot voorstander van goede OV-verbindingen, naar alle delen van de provincie. Om de kleinere dorpen in een gemeente Ede ook levendig te houden moet je zorgen voor bussen, ook als die niet altijd helemaal gevuld zijn. CDA-Statenlid en regio-kandidaat Bert Komdeur: “Wij zijn er voor heel Nederland. Een publieke voorziening als Openbaar Vervoer moet dan ook beschikbaar zijn voor iedereen, ook als je in een kleiner dorp woont. We willen met dit bezoek ook laten zien hoe inwoners in een dorp als Lunteren concreet handen en voeten geven aan leefbaarheid en omzien naar elkaar”.

De toer door Lunteren ging vervolgens per fietst richting het Moluks sociaal-cultureel centrum Ana Upu. Daar werd onder meer gesproken met een delegatie van de Molukse gemeenschap. Onder andere over hun huisvesting voor ouderen. Agnes Lagerweij deed het gezelschap vervolgens uit de doeken over het mantelzorgsteunpunt Lunteren waar zij initiatiefneemster van is.

In de Muldersschuur ging men in gesprek met de PCOB en maakte het gezelschap kennis met de oude streektraditie van het Midwinterhoornblazen. Via de nieuwbouw op het oude terrein van de Nougatfabriek Marandi ging het naar Sportschool Woest op bedrijventerrein De Stroet.

Lees hier de online krant van deze week.