De PCOB  Ede en het rapport ‘Zorgen voor Morgen’

REGIO – Ouderen willen graag een vorm van huisvesting die past bij hun levensfase en afnemende mobiliteit (kleiner, gelijkvloers) en mogelijk toenemende behoefte aan zorg. De woningen, die ouderen verlaten komen beschikbaar voor jongeren en gezinnen. Goede ouderenhuisvesting bevordert daarmee ook de kansen van de jongeren op de woonmarkt. Ouderenhuisvesting is ook voor jongeren belangrijk!

Inhoud rapport

Het rapport geeft een overzicht van allerlei mogelijke vormen van ouderenhuisvesting. Het geeft een overzicht van allerlei woonvormen voor ouderen, waarbij ook een vorm van zorg mogelijk is. Onderscheid wordt gemaakt tussen individuele woonvormen als woning splitsen, kangoeroe wonen, mantelzorgwoningen en collectieve woonvormen als woongroepen en hofjes. Ouderen raden we aan op tijd na te denken over de toekomstige woonvorm.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op lunteren.com