OBS de Sprong en de week tegen pesten

LUNTEREN – Vorige week was het zo ver, de week tegen pesten. OBS De Sprong uit Lunteren heeft hieraan meegedaan. De week tegen pesten biedt de mogelijkheid om te praten hoe we met elkaar moeten om gaan. Door samen normen en regels op te stellen krijgt een groep structuur en rust.

Op maandag is De Sprong begonnen met een centrale opening, een toneelstuk gespeeld door de leerkrachten. In dit toneelstuk werd iemand gepest. Vervolgens zijn er meerdere oplossingen uitgespeeld door de leerkrachten. Aan het einde van de middag moesten alle leerlingen, van groep 1 t/m groep 8, op het grote plein verzamelen om spellen te spelen uit de Kanjertraining. Kanjertraining is de sociaal-emotionele methode die De Sprong gebruikt. In deze methode staan de witte, gele, rode en zwarte petten symbool voor gedrag.

Het doel van het eerste spel was om elkaar te leren vertrouwen. Alle leerlingen werden in tweetallen verdeeld. Een leerling van groep 1 ging samen met een leerling van groep 8 en zo verder. Het was de bedoeling dat de leerlingen elkaar over het schoolplein leiden. Een leerling mocht niks zien en de andere leerling leidde de leerling over het plein. Dit mochten ze doen door te praten of door elkaar aan de hand te nemen.

Het tweede spel had te maken met het leren kennen van elkaar. Dit spel heet ‘lange lijnen’. De leerlingen moesten in een lange lijn staan. Bijvoorbeeld op leeftijd of van groot naar klein. Wat de Kanjertraining zegt: ‘Bekend maakt bemind’. Als je elkaar beter kent, is het ook moeilijk om vervelend tegen elkaar te doen.

Het derde spel ging over samenwerken. De leerlingen moesten in een kring staan met de handen aan elkaar. De leerlingen kregen de opdracht om op te staan zonder elkaars handen los te laten. Door samen te werken lukte dit in een keer.

Het laatste spel was plezier maken met elkaar. Dit spel heet ‘fruitsalade’. De leerlingen zaten allemaal in een kring waarna elke leerling een fruitnaam kreeg. Een appel, peer of banaan. Eén leerling staat in het midden en roept een fruitnaam. De leerlingen die deze fruitnaam hadden, moesten nu een stoel zien te bemachtigen. U kunt het zien als een soort stoelendans maar dan anders. Het plezier spatte ervan af.

Daarnaast is er elke dag, in elke klas gefilosofeerd over ‘aardig zijn’ en ‘vriendschap’. Er werden vragen gesteld als: Moet je altijd eerlijk zijn? Wanneer ben je aardig? Kun je vrienden zijn met een boom? Hoe kun je zorgen dat je te vertrouwen bent? Dit waren hele waardevolle lessen voor de kinderen. Tijdens deze week was te zien waar een kleine school groot in is. Samen plezier hebben! Iedereen is betrokken op elkaar, er wordt samengewerkt, de grote leerlingen zorgen voor de kleine leerlingen en bovenal is iedereen aardig voor elkaar. Fantastisch om te zien!

Bent u nieuwsgierig geworden? Op de website en Facebookpagina van De Sprong staat een filmpje hoe het de week tegen pesten eruitzag.