Nieuwsbrief Dorpsraad Lunteren | juli 2020

Beste Lunteranen,

Het is alweer even geleden dat wij als bestuur van de Dorpsraad Lunteren persoonlijk contact met u hebben gehad. Vanwege de beperkingen die de aanwezigheid van het coronavirus ons opleggen, is het niet mogelijk en niet verantwoord om op korte termijn een ‘traditionele’ Dorpsraad vergadering te organiseren. Deze beperkingen nemen echter niet weg dat we u graag over een aantal onderwerpen nader willen informeren. Deze nieuwsbrief is hiervoor bedoeld.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant van deze week, of op lunteren.com.