Kunt u volgend jaar nog naar de fysio? Fysiotherapeuten in de knel

LUNTEREN – Veel fysiotherapeuten in Nederland maken zich zorgen over de toekomst van hun vak. Zij botsen hierin met de verzekeraars over de vergoedingen. 

Maar hoe denken de Lunterse fysiotherapeuten er eigenlijk over. De krant spreekt hierover met Corinne Hoogendoorn, Geke van Houten en Tiemen van Dijk. Om goed zicht op de huidige situatie te krijgen, is het belangrijk om te kijken hoe deze is ontstaan. 

“Vijftien jaar geleden werden de tarieven van onze behandelingen nog bepaald door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg. Op een gegeven moment heeft de overheid dat losgelaten en dit overgelaten aan de zorgverzekeraars onder het mom van marktwerking,” legt Corinne uit die al meer dan twintig dertig jaar in het vak zit. 

Maar marktwerking gedijt enkel onder concurrentie en hier ligt volgens het drietal juist de crux. Zo heeft de grootste verzekeraar in Nederland zeven miljoen verzekerden onder zich. “Wat kunnen wij dan als eenvoudige therapeut? Verzekeraars komen jaarlijks in november met de tarieven voor het volgende jaar. Deze worden al jaren minimaal geïndexeerd en liggen ongeveer 20% onder kostprijs. Daarbij stellen zij allerlei eisen op waar wij als fysiotherapeuten aan moeten voldoen om überhaupt een contract te krijgen. Daar kunnen wij niks tegen doen, dat is gewoon slikken of stikken.” Dat eerste is iets wat veel fysiotherapeuten de afgelopen decennia hebben gedaan, maar voor velen is de maat nu vol. Zo hebben zes fysiotherapiepraktijken uit Barneveld geen contract afgesloten met zorgverzekeraar Caresq/Aevitae. Dit betekent dat hun verzekerden een deel van het praktijktarief zelf moeten betalen. Ook de Lunterse praktijken hebben afzonderlijk van elkaar besloten enkele contracten niet te tekenen. Zorg & Zekerheid, ENO (Salland) en Caresq worden hierbij genoemd. 

Stoppen

Daarnaast zijn er ook veel fysiotherapeuten die ermee stoppen. “Er zijn heel veel collega’s die 1 à 2 jaar na het afstuderen al stoppen. Een paar jaar geleden was ik op een congres, waar verteld werd dat 50 procent na 7 tot 12 jaar nadat ze zijn afgestudeerd alweer stoppen. Dit omdat ze de werkdruk niet meer aankunnen. Dat vind ik wel een heel zorgwekkend vooruitzicht,” vertelt Corinne. “Heel veel mensen die ik ken waarvan ik denk: dat is echt een goede fysio. Die maken het vak mooier en beter en passen echt in het vak, die stoppen er gewoon mee en gaan iets totaal anders doen. Dan denk ik: hoe kunnen die hun passie verliezen,” vult Tiemen aan. Passie voor het vak is dan ook wat het drietal drijft. 

“Wij willen ons mooie vak heel graag voort blijven zetten. Ik wil ons echt niet wegzetten als zielig of de zoveelste beroepsgroep die er geld bij wil, maar met de huidige tarieven kunnen wij geen fatsoenlijke beloning voor onze werknemers waarborgen. En dat is pijnlijk, vooral wanneer je weer dat ene extra van ze moet vragen. Een CAO is er al sinds 2004 niet meer, omdat deze domweg niet betaalbaar is.” vertelt Geke van Houten over de toenemende werkdruk en achterblijvende beloning. 

Bewustwording

Als het drietal wordt gevraagd wat ze met dit interview hopen te bereiken dan is het antwoord unaniem: bewustwording. “Je wilt graag de zorg kunnen blijven leveren aan iedereen. Dat is deels de reden dat we toch de aangeboden contracten blijven tekenen. Als mensen een deel van de kosten zelf moeten betalen, dan kan een deel het gewoon niet meer opbrengen,” vertelt Geke. “Maar als diezelfde mensen niet meer naar de fysio gaan en vervolgens 2 à 3 weken thuis blijven zitten met een slechte knie. Dan kost dat de werkgever veel meer, maar dat wordt niet met elkaar vergeleken,” vult Corinne aan.

“Mensen moeten zich realiseren dat als ze het goedkoopste aanvullende pakket kiezen, dat ze eigenlijk voor de Primark kiezen in plaats van de goede winkels,” vertelt Geke. “Het tarief dat de fysiotherapeut betaald krijgt is bij de ene aanvullende verzekering heel anders dan bij de andere.” Op de website van uw fysiotherapeut kunt u hun adviezen terugvinden.

Het drietal wil dan ook meegeven om zorgvuldig een keuze te maken. “Kijk wat je nodig hebt, wat je kan en wilt. Maar wees je vooral bewust van je keuze,” sluit Geke af.

Lees hier de online krant van deze week.