Leeuwen op Wekeromse Zand

Clara Wilken ontvangt mij op de parkeerplaats van Het Wekeromse Zand.

We gaan al wandelend meer te weten komen van wat dit prachtig stukje Veluwe te bieden heeft.

Recreatie-zonering

“Momenteel zijn we druk bezig met de recreatiezonering, het invoeren van zones op de Veluwe die voor een betere balans tussen recreatie en ongestoorde natuur moeten zorgen. De Veluwe is een Natura-2000 gebied met bijzondere plant- en diersoorten. Door toenemende recreatie en de bijkomende verstoring raakt het evenwicht tussen recreatie en natuur uit balans. Terreineigenaren, overheid en recreatieondernemers werken samen aan een zoneringsplan om kwetsbare natuur te beschermen en meer rust en ruimte te bieden waar dit nodig is.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op lunteren.com