Boslaan (gedeeltelijk) afgesloten vanaf 31 oktober

LUNTEREN – In opdracht van de gemeente start Gebr. van Kessel  binnenkort met de vervanging van het riool in de Boslaan. 

Het werk start eind oktober en zal in maart 2023 gereed zijn. Tijdens deze periode zullen delen van de Boslaan gedeeltelijk of geheel afgesloten zijn. 

Werkzaamheden

Zij zullen de volgende werkzaamheden uitvoeren: vervangen vuilwaterriool, aanleggen hemelwater infiltratieriool, vervangen van de wegfundatie, aanbrengen van nieuwe (milieuvriendelijke) asfaltverharding, aansluiten van de bestaande inritten aan de nieuwe asfaltverharding.

Planning

Om de hinder als gevolg van de werkzaamheden te beperken voeren zij de werkzaamheden zoveel mogelijk gefaseerd uit. Het aanbrengen van de asfaltverharding doen zij, in verband met de kwaliteit van het product, op het hele werk in één keer. Per fase zal er een andere afzetting zijn. 

De eerste fase, tussen kruising Boslaan/ Dingerlaan tot Boslaan 41 start maandag 31 oktober 2022. 

Een exacte datum waarop de volgende fase start is nog niet te geven, omdat de weersomstandigheden grote invloed hebben op de voortgang van het werk. 

Lees hier de online krant van deze week.