Bestemmingsplan maakt van De Stroet een groen bedrijvenpark

LUNTEREN – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de uitbreiding van bedrijvenpark De Stroet in Lunteren. Ten oosten van het huidige bedrijventerrein wordt De Stroet uitgebreid richting Postweg en Westzoom. De uitbreiding bestaat voor ruim negentien hectare uit nieuwe bedrijfskavels. Zo’n negen hectare is bestemd voor water en groen.

Wandelroute Heiligenbergerbeek

De uitbreiding van De Stroet is een particulier initiatief. Het plan is door de initiatiefnemers in een goed overleg met de Dorpsraad Lunteren tot stand gekomen. Een van de aandachtspunten was dat het groene karakter van Lunteren ingepast werd.

Dit vertaalde zich in een maatschappelijke tegenprestatie door de initiatiefnemers, onder meer in een wandelgebied langs de Heiligenbergerbeek, tussen de Westzoom en het Hullerpad. Zo ontstaat een nieuwe wandelroute voor bewoners van Lunteren én een leuke looproute voor werknemers op het nieuwe én bestaande bedrijventerrein.

Het plangebied kent voorts een ruime groene inpassing van bomen langs de Westzoom. Hierlangs komen ook de bedrijfswoningen die geprojecteerd zijn in het ontwerp van bedrijvenpark De Stroet.

Nieuwe natuur

De verwachting is dat in de tweede helft van dit jaar de eerste spade de grond ingaat. Voordien wordt het plangebied eerst bouwrijp gemaakt en wordt de infrastructuur ontwikkeld. In de herfst van dit jaar wordt ook het groen van het toekomstige bedrijvenpark De Stroet aangelegd. 

Volgend jaar kan men dan al fietsen en wandelen in en over een stuk nieuwe natuur van zo’n negen ha. aan de rand van Lunteren.

Voor het bedrijvenpark is veel belangstelling en in eerste instantie alleen bedoeld voor bedrijven uit Lunteren en de directe omgeving. Er is veel belangstelling vanuit het bedrijfsleven om er zich te vestigen.

Bestemmingsplan

Om de uitbreiding mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan is deze week (vanaf 7 juni) ter inzage gelegd. Iedereen die dat wil kan zijn mening geven over het plan. De gemeenteraad beslist daarna over het definitieve bestemmingsplan.

Lees hier de online krant van deze week.