OBS De Sprong legt komende jaren accent op leesbegrip

LUNTEREN – Op vrijdag 2 februari was de start van het voorlezen voor peuters en hun (groot)ouders op basisschool De Sprong. Elke eerste vrijdag van de maand wordt er om 10.00 uur voorgelezen: de start van een nieuwe traditie. Deze eerste keer was in het kader van de   Nationale Voorleesdagen. Met voorlezen begint een leven lang leesplezier. 

Dit past binnen de koers die openbare basisschool De Sprong heeft uitgezet op het gebied van onderwijskwaliteit. De komende jaren ligt de focus op leesbegrip. 

De school heeft een heldere visie op leesbeleid geformuleerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van rijke teksten die aansluiten bij het thema of de natuur. 

Nu er continuïteit in het team is, kan er gebouwd worden aan doorgaande leerlijnen voor de basisvaardigheden. 

Deze leerlijn begint al in de onderbouw. Door de kleine groepen is er veel individuele aandacht voor het kind. 

Door stevig in te zetten op basisvaardigheden, thematisch onderwijs en natuureducatie geeft De Sprong ieder kind een stevige basis mee, zodat het met de best mogelijke bagage kan meedoen in de maatschappij. 

Lees hier de online krant van deze week.