Juf Annemieke Bokkers 25 jaar bij De Triangel: Liefde voor de taal en het boek bijbrengen

Henk de Rooy

LUNTEREN – Een kwart eeuw juf en ook nog eens bij dezelfde school:        “CNS De Triangel” in Lunteren. Vandaag, woensdag 2 november, viert Annemieke Bokkers dit jubileum.

“Voel mij hier ook echt thuis. Het is als een eigen schooltje.” Aangegeven wordt dat het Triangel-team ontzettend stimulerend werkt. “Door de jaren heen heb ik deel uitgemaakt van een leuk en gedreven team. Dat werkt erg motiverend. Hieruit en uit de contacten met kinderen haal ik mijn energie.”

Proefles

Haar liefde voor de taal loopt als een rode draad door de carrière van Annemieke. “Taal is verweven met alle vakken. Alle lessen hebben te maken met taal.” Het gaat haar dan ook aan het hart dat er steeds minder tijd is voor taal- en leeslessen en dat kinderen steeds minder lezen. Vanuit overheidswege zijn er veel meer vakken bijgekomen, die ook zeker goed en waardevol zijn, maar wat wel ten koste gaat van lees- en taaltijd. Vroeger was het lesrooster minder vol.

Vroeger was voor Annemieke de PABO waar zij haar liefde voor taal en boeken ontdekte. 

“Na het afronden van de PABO kwam er een vacature vrij op De Triangel in het kader van de klassenverkleining. Een sollicitatie en een proefles geven volgde. Tja, zo ging het toen nog. Het voelde heel prettig aan en dat bleek wederzijds. Het is een cliché, maar ik ervaar mijn werk echt als hobby. Geniet er volop van en krijg er zoveel voor terug, vanuit het team en zeker ook vanuit het contact met de kinderen.” Het vieren van mooie momenten met elkaar zijn typerend voor onze school. Denk aan de weekopeningen en -sluitingen maar ook bij jubilea van de school en collega’s. Dat zie je niet overal.

Lezen uitbouwen

Samen met Wilma Hendriks begon zij haar loopbaan in groep 4. Er volgde een uitstap naar de kleuters, waarna zij met Fieneke van Dalen een team vormde in groep 3. Een periode die zo’n 11/12 jaar omvatte. 

Nu staat Annemieke alweer ruim zeven jaar samen met Miranda van Wakeren tussen de kinderen van groep 4. “Zij zijn de middenbouw en dat vind ik een leuke leeftijdsgroep. In de kleutergroepen ging de aandacht uit naar het voorlezen van prentenboeken en het spelen van rijm- en taalspelletjes.

In groep 3 beginnen de kinderen met lezen en in groep 4 kun je het lezen verder uitbouwen.” 

Hier kan zij haar grote passie en liefde voor taal en lezen overbrengen.

Het gaat haar wel aan het hart dat er bij veel kinderen thuis minder wordt gelezen. Ook het voorlezen raakt steeds meer in de vergetelheid, terwijl dit juist zo belangrijk is voor de taalontwikkeling van het kind. 

“Je merkt dat het niveau verschuift! Tien minuten per dag thuis lezen brengt al een hele vooruitgang. Lezen is als fietsen. Je verleert het niet, maar moet wel kilometers maken om de vaardigheid erin te houden. De leerkracht heeft hierin een belangrijke rol: “Enthousiasme uitstralen als promotor voor de taal en het boek. Als school proberen we dit te stimuleren door voorleestassen mee te geven bij de kleutergroepen en mee te doen met de landelijke leescampagnes.”

Lees- en taalcoördinator 

De wereld verandert in een razend tempo. Stilstand is achteruitgang, zo is het gezegde. Dat geldt zeker in het onderwijs. Het fijne van werken op De Triangel is dat het personeel volop kansen krijgt om zich te blijven ontwikkelen  Wil je een opleiding doen? Wil je je verdiepen in jouw vakgebied? Er zijn altijd mogelijkheden. Zelf zegt Annemieke hierover: “Dingen oppakken past bij mij. Het opdoen van nieuwe ervaringen is stimulerend. Op De Triangel heb ik met name van de directie heel veel kansen gekregen om mijzelf te ontwikkelen.”

Annemieke is taalcoördinator en lid van de taal-, lees- en dyslexiecommissie.

“Dat houdt o.a. in het bedenken van lessen en activiteiten rondom boekpromotie. Als school doen we mee met alle landelijke leescampagnes zoals de Kinderboekenweek, Voorleesdagen, Voorleeswedstrijd en Kinderjury. Ook betrekken we de kinderen bij het aanschaffen van nieuwe boeken.

Als werkgroep kijken we naar de vernieuwingen in het taalonderwijs. Sluiten onze huidige taal-, lees- en spellingmethodes nog aan bij onze kinderen en manier van werken?

Momenteel nemen we als school deel met de groepen 4 en 5, aan een pilot voor een nieuwe taal- en spellingmethode genaamd “Taaljacht”.

Het mooie van meedoen aan een pilot is dat je mee kan en mag denken op welke wijze een methode is opgezet. Tegelijkertijd kun je ook zien en uitproberen of een methode bij jou als school past.

Annemieke is een voorstander van vernieuwing in het onderwijs. Dat er eens in de zoveel tijd vernieuwingen opgestart worden vindt zij dan ook een goede zaak. Niet in het oude blijven hangen, maar meegaan in de ontwikkelingen.

Kinderen van toen, moeders van nu

Een kwart eeuw verbonden zijn aan een en dezelfde school heeft ook zo z’n grappige momenten. De kinderen van toen zijn de moeders en vaders die nu hun kroost naar school brengen. 

Annemieke: “Het grappige van zo lang op dezelfde school werkzaam zijn, is dat je leerlingen van vroeger nu als moeder in je klas krijgt. In mijn huidige klas zijn er twee leerlingen waarvan hun moeder 25 jaar geleden bij mij in de klas zat. Vanochtend kwamen er ook nog 2 oud leerlingen langs tijdens de rondleiding door de school.”

Niet altijd valt het kwartje meteen. “Maar je herkent de naam en soms verandert ook een gezicht niet veel. Het leuke is dat ik aan kinderen op de foto’s uit mijn plakboeken hun moeder of vader kan aanwijzen. Zo van: Kijk hier staat je moeder!”

Lees hier de online krant van deze week.