Open Huis Jongerenhuis Wallenburg

Op zaterdag 21 mei zal D.V. de officiële opening van het jongerenhuis “Wallenburg” te Ederveen plaatsvinden. ’s Ochtends is er bijeenkomst voor genodigden, ’s middags is er tussen 12:00 uur en 15:00 uur Open Huis voor belangstellenden. 

Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen op het adres Hoofdweg 112. Er is parkeergelegenheid in de Schoolstraat en op het parkeerterrein bij de Hervormd Kerk, Hoofdweg 85.

Jongerenhuis Wallenburg is bedoeld voor jongeren van 18 tot 26 jaar die een tijdelijke vorm van begeleiding nodig hebben voordat ze helemaal op eigen benen kunnen staan. In het complex zijn acht studio’s waarin jongvolwassenen gedurende één tot anderhalf jaar kunnen wonen. 

In deze periode werken zij onder begeleiding van het beheerdersechtpaar Jan-Willem en Willemien Lemstra aan diverse doelen en groeien zo toe naar zelfstandigheid. Het echtpaar wordt ondersteund door een vakkundig zorgteam en een aantal enthousiaste vrijwilligers. Het is de bedoeling dat de jongeren na deze periode nog kunnen terugvallen op een “buddy” vanuit de vrijwilligers.

Lees hier de online krant van deze week.