Betekenis vrede

Else Jonkman: Weet je wat vrede inhoudt?

Het proberen om conflicten te vermijden.

LUNTEREN – Bij de gemeente Ede ontstond het idee om het gemeentelijke wapen als uitgangspunt te nemen voor het project ‘VREDE’. Dit in het kader van 75 jaar bevrijding Ede.

Hoe moeilijk kan het zijn om hier een lessenserie over te maken? Na een brainstormsessie met de directie heeft Else Jonkman, leerkracht groep 8 CNS De Triangel in Lunteren, een lessencyclus ontworpen over het “Wapen van Ede”. Deze serie valt heel goed samen met het eerder genoemde uitgangspunt van de gemeente; vrEDE.

Zelf bijdragen aan vrede.

Via lessen over het wapen van Ede en andere wapens uit de geschiedenis en in het nu, leert de school hun leerlingen over respect en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan vrede. Deze lessencyclus wordt op de site van Cultuur & Erfgoed van de gemeente Ede geplaatst zodat geïnteresseerde scholen er gebruik van kunnen maken. Maandagmiddag 9 maart vond, in de aula van De Triangel, de aftrap plaats in het bijzijn van wethouder Hester Veldman.

Eerbied, respect en hoop.

Samen beklemtoonden zij het belang van het hebben van een wapen. Dit in de vorm van een schild wel te verstaan.

“Een wapen geeft aan dat je ergens bij hoort, ergens onderdeel van uitmaakt. Aan een wapen wordt eerbied en respect betoond. “ Het kan zelfs een boodschap van hoop brengen”, werd door Else en Hester aan de kinderen (groepen 5 t/m 8) meegegeven.

Wat voor het wapen geldt, geldt evenzeer voor de vlag, het geeft de burger een besef van “ het ergens onderdeel van uit te maken”. Ook van trots. De vlag of het wapen staan ergens voor. Zo staan de kinderen en het personeel van De Triangel ook ergens voor: de christelijke identiteit in regels van respect voor elkaar en het omzien naar elkaar.

“Wie goed doet, goed ontmoet”

Else Jonkman over het begrip vrede: “Weet je wat vrede inhoudt? Het proberen om conflicten te vermijden. De regels van elkaar proberen te begrijpen en te respecteren”

Dit is op De Triangel ook het uitgangspunt van wat de leerlingen wordt bijgebracht. Want: Wie goed doet, die goed ontmoet.

Een aantal keren per jaar wordt dat in de praktijk gebracht. Onder meer in de afgelopen kerstperiode toen kinderen anderen verrasten met een kerstbrood. Ook het elkaar groeten hoort bij het respecteren van elkaar. Niet altijd zal een kind die goedemorgen zegt het even gemeend terugkrijgen. Vrede betekent ook dat dit bij jezelf begint en dat je je niet laat ontmoedigen.