‘Over de gevolgen voor de gezondheid van ménsen hoor je niets’

REGIO – De provincie Gelderland heeft vanwege de bescherming van de wespendief de plannen voor windturbines op de lange baan geschoven. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de gemeente Ede. 

De drie samenwerkende burgerinitiatieven Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen – De Klomp blijven zich zorgen maken om de gezondheid van inwoners omdat de plannen voor industriële windturbines dicht bij woningen nog niet van tafel zijn.

Doelstelling

De gemeente Ede heeft verklaard dat ze vasthoudt aan de doelstelling van 22 Megawatt windenergie. Ze wacht nu dus op een oplossing voor de wespendief, op de nieuwe landelijke normen voor industriële windturbines op land en op de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Het is daarom slechts een kwestie van tijd totdat de windturbine-plannen weer worden opgepakt. 

“Mooi dat er uitstel is vanwege een beschermde vogelsoort. We verwachten ten minste dezelfde en eigenlijk nog meer zorgvuldigheid ten aanzien van de gezondheid van ons allemaal!”, aldus Gerrit Bulten, woordvoerder van de drie groepen.

De actiepgroepen stuit het dan vooral tegen het borst dat de gezondheid van de wespendief een hogere prioriteit heeft  dan die van de inwoners.  “Over de gevolgen voor de gezondheid van ménsen hoor je niets. Daarom gaan wij de gemeenteraad informeren.” 

Slapeloosheid De gevolgen voor de gezondheid heeft volgens Gerrit voornamelijk met de trillingen te maken. “Tien tot twintig procent van de mensen is gevoelig voor laagfrequent- en infrasoon geluid. En zoals door meerdere onderzoeken aangetoond produceren windturbines infrasoon geluid,” legt Gerrit uit. 

Dit geluid is voor mensen niet hoorbaar maar zorgt wel voor een reactie in de hersenen. Deze reactie wordt ook wel de ‘vecht-of-vluchtreactie’ genoemd. Als gevolg hiervan produceren de nieren een grote hoeveelheid adrenaline en cortisol, wat het lichaam in opperste vorm van paraatheid brengt. Handig voor een noodsituatie maar verreweg van ideaal wanneer men probeert te slapen.

Deze trillingen komen ook voor tijdens natuurverschijnselen zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en hevig stormen. Wat tegelijkertijd het nut van deze reactie aantoont. “Je wilt dus eigenlijk vluchten, maar je kan niet iedere nacht vluchten. Er zijn talloze voorbeelden van mensen die dit wel doen. Zij slapen dan in een caravan of op een matras in een bestelbus ver weg van hun huis. Om gewoon een goede nachtrust te hebben,” vertelt Gerrit over de prangende situatie waarin sommige omwonenden zich bevinden.

Klimaatprobleem Toch zien veel beleidsmakers de windmolens als een soort noodzakelijk kwaad om het klimaatprobleem op te lossen. Gerrit ondermijnt dit niet maar vindt dat dit in een schril contrast staat met de nadelen. “Ik zal ze gelijk geven als je bijvoorbeeld met de Noordoostpolder vol met windmolens de nationale energiebehoefte kon dekken, maar de praktijk is anders. Stel je zet heel Nederland vol met windmolens dan redden we geeneens om tien procent van deze behoefte te dekken.” 

Lees hier de online krant van deze week.