Overweldigende belangstelling voor afscheid meester Mosterd

HARSKAMP – In februari van het jaar 1989 krijgt School met de Bijbel ‘De Zaaier’ in Harskamp een nieuwe directeur in de persoon van dhr. E. Mosterd. Afgelopen donderdag 22 juni nam hij na 34 jaar afscheid van de Zaaier.  

Onder zijn bezielende leiding hebben generaties Harskampers onderwijs gekregen. Oud- leerlingen zijn nu ouder en soms zelfs lid van het toezichthoudend bestuur of collega. Evert Mosterd is niet iemand die graag zelf op de voorgrond staat, maar deze dagen kon hij er niet onderuit. Donderdag was het feest voor leerlingen, ouders en relaties. Dhr. Mosterd werd feestelijk onthaald in een versierde jeep. 

De kinderen arriveerden in de kleding van ‘Ot en Sien’. In de ochtend was er in de onderbouw een tekenwedstrijd en spelletjes rond het thema ‘meester Mosterd’. In de bovenbouw konden kinderen een creatieve workshop naar keuze uitkiezen. Zo ging een grote groep leerlingen aan de slag met Graffiti spuiten. Op het plein werd getimmerd. In de gymzaal werd gesport en zo was er voor iedereen wat leuks te doen. ‘s Middags werd er gezongen voor de meester en kreeg hij cadeaus in de mooi versierde aula van de school. 

Tijdens de afscheidsavond, waarin oud-leerlingen, (oud)collega’s, bestuurders, ouders en andere relaties uitgenodigd waren liep het storm. De lange rijen die daar te zien waren staan symbool voor de goede verhoudingen die meester Mosterd heeft met de mensen met wie hij in contact was. Er is grote waardering en respect voor de wijze waarop hij aan deze dorpsschool lange tijd leiding heeft gegeven.

Lees hier de online krant van deze week.