Opening expositie Thijs Mauve en Florie Adema

Henk de Rooy

LUNTEREN – Vrijdagmiddag 6 oktober vond de openingshandeling plaats van de expositie: Thijs Mauve – meester van de kleine prentkunst. Voordat de genodigden kennis konden nemen van de expositie was er in Zaal Floor tijd ingeruimd voor enkele toespraken en de openingshandeling. Deze werd mede door wethouder Peter de Pater gedaan. 

In de zaal was ook de familie Mauve aanwezig. Zij stelden ook werken van Thijs Mauve beschikbaar voor de opening.

Tegeltje van Thijs Mauve

Voorzitter van Museum Lunteren, Arie van Alphen memoreerde een eerder moment in dit jaar. Te weten eind januari in het Edese gemeentehuis. Daar werden zes werken van Thijs Mauve in eigendom overgedragen aan Museum Lunteren. Ter plekke werd toen besloten om in de tweede helft van dit jaar een overzichtstentoonstelling van Thijs Mauve te organiseren.

Het resultaat mag er zijn, indrukwekkend, verrassend en overzichtelijk samengesteld.

De voorzitter verhaalde ook van een bijzonder historisch feit, althans voor Lunteren. Het blijkt dat kinderen van de openbare lagere school, toentertijd naast de Oude Kerk, een tegeltje kregen met daarop een afbeelding van de hand van de Lunterse kunstenaar. Dit kregen zij als afscheid bij het verlaten van de school.

Een groot compliment was er voor de vrijwilligers van Museum Lunteren en Rudolph Schat. Zij hadden een huzarenstukje om in slechts een paar dagen voor de opening de expositie in te richten.

Florie Adema

Vervolgens verzorgde Rudolph Schat een presentatie getiteld: Thijs Mauve; het creatieve pad van houtgraveur tot landschapsschilder.

Hij verhaalde onder de indruk te zijn geraakt van het werk van illustrator Florie Adema. Zij was de vrouw van Thijs Mauve. Niet verwonderlijk dat zij naar voren werd gehaald. Dit jaar, 2023, is het jaar waarin vrouwelijke kunst in de belangstellingstaat. Op de expositie in Museum Lunteren neemt zij dan ook een belangrijke plaats in naast het werk van haar man.

Het is bijzonder dat er nog een mooie collectie van het werk van Florie Adema kon worden gepresenteerd. Bij een bombardement, door de geallieerden, in september 1944 is namelijk haar atelier geraakt en veel van haar werd verloren gegaan.

Eigenzinnige kunstenaar

In zijn presentatie schetste Rudolph de ontwikkelingen die Thijs Mauve in zijn leven doormaakte. Hij was grafisch ontwerper, graficus en houtgraveur. De expositie in Museum Lunteren geeft een prachtig beeld van zijn veelzijdigheid. Een expositie die recht doet aan zijn veelzijdig oeuvre. 

Schat eindigde zijn presentatie o.a. met de woorden: Thijs Mauve creëerde een fantasiewereld met een eigen beeldtaal. Hij ging een persoonlijk dialoog aan met zijn omgeving. Dit is terug te vinden in zijn laatste zelfportret, waarin een dosis ironie en zelfspot is te herkennen. Thijs Mauve was een eigenzinnige solitaire kunstenaar. Een meester van de kleine prentkunst.

Oproep tegeltje Thijs Mauve

De redactie van de  Lunterse Krant wil graag in contact komen met personen die in het bezit zijn van het afscheidstegeltje van de openbare lager school, met daarop de hand van Thijs Mauve.Het gaat om het verhaal erachter en wanneer en hoe zij dit ontvangen hebben. Ook zou de redactie er graag een foto van willen maken.

De redactie

Lees hier de online krant van deze week.