Wij willen de Molukse jeugd de cultuur en geschiedenis doorgeven

Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat de eerste Molukkers uit voormalig Nederlands-Indie.

In Nederland aankwamen. De groep bestond voornamelijk uit Molukse Militairen die tijdens de politionele acties in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger of kortweg KNIL hadden gezeten.

Nadat Nederland in 1949 terugtrok uit Nederlands-Indië ontstond de Verenigde Staten van Indonesië onder leiding van Soekarno. De Zuid-Molukken maakten toen als provincie deel uit van de deelstaat Oost-Indonesië. Soekarno maakten als snel een einde aan de federale structuur, waardoor er een centraal bestuur kwam.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op www.lunteren.com