Informatie- en koopavond nieuwbouwproject De Maalderij Wekerom

Henk de Rooy

WEKEROM – Dinsdagavond 14 juni start een nieuwe fase in het nieuwbouwplan De Maalderij in Wekerom. Dan, om 19.00 uur, is er een informatieavond over de voortgang van het project. De inloop is vanaf 19.00 uur in Het Witte Paard in Wekerom. Op deze avond start ook de verkoop van het unieke winkel- en wooncomplex centraal gelegen in het dorp.

Koopprijs appartementen

De informatie- en verkoopavond biedt de bezoeker en belangstellenden een inkijk in het nieuwbouwcomplex De Maalderij. De unieke plek van het wonen, een impressie van de indeling der appartementen en de verkoopprijzen worden op deze avond gedeeld. Hiervoor kunnen belangstellenden zich nog steeds opgeven.

Het project kent 32 appartementen, waarvan 15 sociale huur en de rest koop. Het winkelgedeelte bestaat uit een supermarkt en enkele winkels. De kelder herbergt een parkeergarage met 79 plaatsen en rondom het complex worden voldoende buiten parkeerplaatsen aangelegd. Het complex wordt bekroond met een penthouse van twee verdiepingen. 

Fundering kelder

De activiteiten op het voormalige siloterrein hebben een paar maanden stilgelegen, maar met ingang van deze week zijn de voorbereidende werkzaamheden weer opgestart. De sloop van de woning is ter hand genomen en de grond wordt bouwrijp gemaakt. Na de sloopwerkzaamheden eerder dit jaar, die veel bekijks trokken, was er het nodige oponthoud vanwege kabels in de grond en het afsluiten van de nutsvoorzieningen.

Voor de bouwvakvakantie, is de verwachting, dat de fundering van de kelder is gerealiseerd. Hiervoor wordt een bijzondere methode toegepast. 

De kelderwanden worden gemaakt met zogenaamde soilmix methode. 

Deze worden direct in de grond opgemixt met cement en zand omdat de kelderwand kort tegen het wegdek wordt gemaakt

Lees hier de online krant van deze week.