Financieel maatregelenpakket

Financieel maatregelenpakket: #wedoenditsamen

Coulance en maatwerk als uitgangpunt

 

Het coronavirus raakt de ondernemers en instellingen in Ede hard. Door het rijk zijn de afgelopen weken een aantal steunmaatregelen afgekondigd om ondernemers te helpen. In aanvulling op het rijk, provincie en banken heeft het college van burgemeester en wethouders een maatregelenpakket opgesteld om ook vanuit de lokale overheid bij te dragen aan het helpen opvangen van de effecten van deze crisis.

 

We hebben in Ede ruim 11.000 bedrijven met bijna 60.000 banen. Daarvan zijn ongeveer 7.500 ZZP’ers, 3.600 MKB en 20 grootbedrijven. Daarnaast zijn er talloze verenigingen, stichting en instellingen op het gebied van cultuur, sport en zorg in Ede actief. Zowel de ondernemers als de instellingen op het gebied van sport, cultuur en zorg hebben het momenteel zwaar door het coronavirus. Dat vindt het college van B&W zorgelijk. Wethouder Leon Meijer: “Veel mensen hebben onze steun nodig. Met de gemeentelijke maatregelen willen we de druk op mensen en organisaties die het moeilijk hebben verminderen.”

 

We weten dat ondernemers er alles aan doen om in deze bizarre tijden hun hoofd boven water te houden. We waarderen deze eigen verantwoordelijkheid. Maar het is voor veel ondernemers niet altijd mogelijk het alleen te doen. Daarom hebben het rijk, de provincie en de banken ook maatregelen getroffen. De gemeente heeft aanvullend hierop een aantal lokale maatregelen en mogelijkheden vastgesteld. Basis hiervoor is het bieden van steun en andere oplossingen, het leveren van maatwerk en het coulant zijn waar het nodig is; we doen dit samen.

 

Maatregelen

Maatregelen waarover het college nu aanvullend heeft besloten zijn grofweg in te delen in een aantal hoofdpunten:

 

– Horeca, hotels en vakantieparken: De aanslag toeristenbelasting 2019 komt pas in juni. Hierdoor hebben ondernemers tot augustus 2020 om te kunnen betalen. Terrassen van de horeca zijn tijdens de maatregelen gesloten. We werken aan een regeling voor horecaondernemers om de terrashuur te compenseren.

 

– Evenementen: vastgestelde subsidies tot 5.000 euro vorderen we niet terug. Voor verleende, maar nog niet vastgestelde subsidies van meer dan 5000 euro worden de al gemaakte aantoonbare voorbereidingskosten gewoon uitbetaald; voor evenementen na 1 juni vragen wij om geen kosten meer te maken en nemen met organisatoren hierover contact op. Met organisaties waarmee wij een subsidierelatie hebben worden de gevolgen individueel besproken.

 

– Huurders van gemeentelijke gebouwen: Als het nodig is verlenen we drie maanden uitstel op de huurbetaling. Daarna bekijken we samen de situatie opnieuw en bezien wat nodig is.

 

– Voor ondernemers en ZZP’ers: Ondernemers en ZZP’ers kunnen uitstel aanvragen van de OZB betaling tot 31 augustus 2020. ZZP’ers die dringend inkomensondersteuning nodig hebben helpen we direct.

 

Maatwerk

Wethouder Leon Meijer: “dit overzicht is natuurlijk niet alles wat mogelijk is. Ik wil benadrukken dat als je op dit moment in de financiële problemen komt door de coronacrisis je contact met ons moet zoeken, dan kijken we met je mee, op zoek naar maatwerk. We willen echt voorkomen dat mensen in de problemen komen en bedrijven omvallen.”

 

Noot voor de redactie

Meer informatie: Afdeling Communicatie, (0318) 68 01 20