Tegenwind Ederveen/De Klomp: ‘Geen windturbines in onze dorpen’

EDERVEEN/DE KLOMP – Inwoners van de dorpen Ederveen en De Klomp zijn mordicus tegen de mogelijke komst van windturbines in hun dorpen en komen in actie. In een document, dat onlangs aan de gemeente Ede is verstuurd, geven zij aan alle middelen te zullen benutten om plaatsing van windturbines tegen te houden. Zij hebben zich daarom verenigd in Tegenwind Ederveen/De Klomp.

Gemeente Ede heeft 11 zoeklocaties toegevoegd aan de al bestaande 8 locaties in Ede, waarbij de afstand tot woningen slechts 300 meter bedraagt. Te weinig, vindt Tegenwind, dat daar fel tegen in het geweer komt. De actiegroep is woedend dat de bewoners van het betrokken gebied met een brief op de hoogte werden gesteld dat zij in de buurt van de zoeklocaties wonen, met daarbij een onduidelijk kaartje met de locaties waarom het gaat.

De Tweede Kamer werkt inmiddels aan wetgeving die in 2023 beschikbaar is en heeft gemeenten geadviseerd tot die tijd een afstand van 800 meter tot woningen aan te houden. Volgens Tegenwind gebruikt Ede de huidige lacune in wetgeving als ‘slimme’ mogelijkheid, om de windturbines toch 300 meter van woningen te zetten, met alle gevolgen van geluidsoverlast en slagschaduw van dien. 

Ook is de gemeente in de brief aan de omwonenden onduidelijk over de hoogte van de windturbines: 120 meter wordt genoemd, maar dat blijkt de ashoogte te zijn. De werkelijke hoogte, de ‘tiphoogte’ van de wieken, bedraagt dan 180 meter. Puur bedrog, vindt Tegenwind.

Daarnaast vrezen de omwonenden een forse waardevermindering van hun woningen en aantasting van het unieke agrarische landschap rond Ederveen en De Klomp, met onder andere zijn vele weidevogels. Ook inwoners van Ede (Ede Waait Anders) en Veenendaal (Veenendaal Waait Mee) hebben zich verenigd tegen de komst van windturbines. Met deze twee actiegroepen is Tegenwind een samenwerking aangegaan.

Tegenwind hoopt op een positieve manier in gesprek te komen met de nieuwe Edese wethouder op dit dossier Arnold Versteeg (SGP) die in het nieuwe coalitieakkoord 2022-2026 de portefeuille van Leon Meijer (CU) heeft overgenomen.

Lees hier de online krant van deze week.