Noodzaak uitbreiding bedrijventerrein De Stroet kan niet aangetoond worden

LUNTEREN – Bezorgde Lunteranen zetten vraagtekens bij de noodzaak voor uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet. Het dorp zelf heeft geen voordeel van die uitbreiding. Bezorgde Lunteranen stellen daarom voor de agrarische grond te bestemmen voor duurzame Landbouw.

Bezorgde Lunteranen vinden dat de noodzaak voor uitbreiding van De Stroet onjuist is ingeschat op 105 ha. Dat is een absoluut ongeloofwaardig resultaat. De gemeente Ede baseert die behoefte aan uitbreiding op de vraag naar bedrijventerreinen voor heel de regio Foodvalley, inclusief ongeschikte bedrijvigheid zoals grote logistieke hallen, kennisintensieve bedrijven en bedrijven met een ongewenste milieuklasse. 

Volgens het bestemmingsplan is de uitbreiding echter bedoeld voor het MKB Lunteren en omstreken. Een intekenlijst voor de MKB’ers laat een vraag van 9 ha zien. Het aanbod van bedrijventerreinen direct buiten Lunteren dekt die 9 ha ruimschoots met 130 ha. Verder is er geen werkloosheid (0,4 % in 2022) in Lunteren. Er is dus geen noodzaak voor uitbreiding van De Stroet. 

Lunteren zelf heeft alleen maar nadelen van de uitbreiding. Het verkeer op de Westzoom en de Postweg bijvoorbeeld wordt gevaarlijk druk met meerdere oversteekplaatsen voor fietsers en het landschappelijk aanzicht van Lunteren, ook wel de Poort tot de Veluwe genoemd, wordt ernstig geschaad. Verder wordt de dassenburcht op het terrein bedreigd en verslechtert de biodiversiteit.

Een ander argument tegen de uitbreiding is, dat de gemeente Ede de urgente behoefte aan ruimte voor duurzame landbouw in de bestemming van dit terrein, niet heeft meegewogen. Uit een verkenning van de Universiteit van Wageningen blijkt dat Foodvalley urgent meer grond nodig heeft voor duurzame landbouw. 

Bezorgde Lunteranen stellen daarom voor de grond te gebruiken voor duurzame voedselproductie zoals een voedselbos of pluktuin. Dat past beter bij het karakter van agrarisch Lunteren, beschermt de dassenburcht, bevordert de biodiversiteit en de Lunteranen plukken daar letterlijk de vruchten van.

De projectontwikkelaar wil nu al 258 bomen gaan kappen op het terrein waar de uitbreiding van De Stroet moet komen. Dat zijn enorm veel bomen die Lunteren in één keer gaat verliezen. Bezorgde Lunteranen vinden dat de kapvergunning pas verleend kan worden nadat ontheffing van de Wet natuurbescherming door de provincie Gelderland is verleend, het bestemmingsplan door de gemeenteraad is goedgekeurd én er compenserende maatregelen zijn getroffen ten behoeve van de beschermde diersoorten op dat terrein, waaronder dassen. Daarna pas kan het kappen van bomen verantwoord gebeuren.

Bent u het met ons eens dat bedrijventerrein De Stroet niet mag worden uitgebreid? Onderteken dan de petitie “Sta uitbreiding van De Stroet niet toe”, die gericht is aan de gemeenteraadsleden. 

U vindt deze petitie op petities.nl óf bij diverse winkels, het Westhoffhuis en De Schakel.Voor meer informatie kunt u mailen met: BezorgdeLunteranen@gmail.com

Lees hier de online krant van deze week.