Nieuws
Burgemeester René Verhulst verrast gedecoreerden bij Lintjesregen Koninklijke onderscheiding voor 25 inwoners gemeente Ede
 
Burgemeester René Verhulst van Ede heeft vrijdag 26 april 2019 aan 25 inwoners van Ede een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april. 24 inwoners kregen hun lintje tijdens de algemene gelegenheid, en eén inwoner van Ede kreeg zijn onderscheiding elders uitgereikt.
Koninklijke_onderscheiding 
Twee inwoners van Bennekom en een inwoner van Ede werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tweeëntwintig inwoners van de gemeente Ede werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 
Toespraak
Burgemeester René Verhulst belichtte in een persoonlijke toespraak tot alle gedecoreerden hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat gebeurde in congrescentrum De Reehorst in Ede in bijzijn van familie en vrienden van de gedecoreerden.
 
 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
 
• De heer W.C.H. Brunekreef, 76 jaar, Lunteren
Henny Brunekreef zet zich vijfendertig jaar in als vrijwilliger. Hij was vijftien jaar voorzitter van het Nederlands Rijpaarden en Ponystamboek en meer dan dertig jaar vrijwillig bij manege en dekstation De Nieuwe Heuvel in Lunteren. Hij was medeoprichter van de Lions Club Ede-Nederveluwe en zette zich tevens in als vrijwilliger. Daarnaast is hij acht jaar voorzitter geweest van Stichting Peerdsturen, die jaarlijks het Lunterse Daagje Peerdsturen organiseert.
 
• Mevrouw G. Geuze-Wienen, 77 jaar, Lunteren
Gerrie Geuze-Wienen meldde zich in 1957 aan als vrijwilliger bij het Rode Kruis Ede om zich in te zetten voor haar medemens. Meer dan veertig keer heeft zij al hulpverlener meegevaren op de J. Henry Dunant.
Bij de bevolkingszorg was zij teamleidster, op verschillende scholen gaf zij EHBO-lessen en ze hielp bij de jaarlijkse collecte. Tijdens de Heideweek heeft ze als vrijwilliger veel hulpverleningen gedaan. Inmiddels heeft zij na zestig jaar afscheid genomen als vrijwilliger bij het Rode Kruis.
 
• De heer A.G. de Jager, 83 jaar, Lunteren
Arjan de Jager was vanaf 1970 tweeëntwintig jaar vrijwillig brandweerman bij de ploeg De Valk van de gemeentelijke brandweer Ede. Dertien jaar heeft hij als secretaris deel uitgemaakt van het bestuur van de School met de Bijbel in De Valk. Nu is hij al lange tijd vrijwilliger bij ‘De Valk Vooruit’, Hersteld Hervormde Gemeente Barneveld, het Klompenpad De Valk (onderdeel van stichting landschapsbeheer Gelderland), Kulturhuus de Hooge Valk en De Valkse groencoöperatie.
 
• Mevrouw Y.E.A. van Laar-Janssen, 71 jaar, Wekerom
Yvonne van Laar-Janssen is achttien jaar werkzaam als vrijwilliger bij Malkander in Wekerom bij de activiteiten in het Kulturhus. Ze is lid van de activiteitencommissie voor senioren en organiseert en begeleidt wekelijks activiteiten. Ook zet zij zich zeer intensief in als vrijwilliger bij ’s Heeren Loo Gelderland Midden op de afdeling geestelijke verzorging. Ze ondersteunt en begeleidt cliënten tijdens activiteiten zoals vieringen in de kerk en zang-/concertavonden.
 
• De heer M.J. van Logchem, 53 jaar, Lunteren
Marco van Logchem was dertig jaar lang actief als vrijwillig brandweerman. Binnen de brandweerploeg Lunteren, vallend onder de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, heeft hij zich intensief ingezet voor een goed werkend rooster. Daarnaast heeft hij de website van Brandweer Lunteren gemaakt en onderhoudt hij deze site. Tijdens de verbouwing van de brandweerpost Lunteren heeft hij de organisatie vrijwillig ondersteund.
 
• De heer H.R.J. Loppies, 64 jaar, Lunteren
Harrie Loppies verricht al bijna 40 jaar vrijwilligerswerk. Bij de stichting Ana Upu was hij zes jaar bestuurslid, medeoprichter van Kuntji en nu is hij beheerder. Hij was medeoprichter en de muzikale leider van de gospelgroep “ADJAIB”, die hij dertig jaar heeft begeleid. Bij de Molukse Evangelische Kerk in Lunteren was hij acht jaar diaken. Hij heeft veel gewerkt met muzikanten en er ontstond een gitaristen- en mannenkoor. Daarnaast is hij lid van de huisvestingscommissie Moluks Platform, voorheen wijk- en adviesraad.
 
• De heer A. van der Meijden, 80 jaar, Otterlo
Ton van der Meijden is veertig jaar vrijwilliger. Hij was dertig jaar bestuurslid van marktvereniging Ede en een periode marktmeester. Vanaf 1994 is hij vrijwilliger bij het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo. Hij is als tuinman verantwoordelijk voor de tuin en neemt daarnaast ook diverse onderhoudswerkzaamheden voor zijn rekening. Al vijftien jaar kan ook natuurwerkgroep de Zanding in Otterlo op zijn hulp rekenen. Deze werkgroep zorgt ervoor dat heide wordt teruggewonnen door het verwijderen van jonge opslag van bijv. dennen en prunus.
 
• De heer dr. J.P. Moret, 79 jaar, Lunteren
Joop Moret is vanaf de jaren zeventig vrijwilliger bij de Maranathakerk in Lunteren. Hij was ouderling, catecheet en zeer actief voor de Roemeniëcommissie. Zes jaar was hij secretaris van de stichting Ontwikkelingssamenwerking Lunteren, negen jaar lid van de cliëntenraad van Opella locatie Honskamp. In 2015 werd een noodopvang voor vluchtelingen geopend. Hij heeft toen taalles gegeven en twee gezinnen intensief begeleid.