Nieuws
In 2019 is ProRail van plan een Onderstation in Lunteren te bouwen. Een Onderstation voorziet de trein van passende stroom. De stroomtoevoer gaat via de bovenleiding.  De stroom terug gaat via de rails. Doordat de nieuwe treinen meer stroom gebruiken is de terugstroom boven de wettelijke veilige grens van 160 volt en dus gevaarlijk voor mens en dier. Dit gevaar moet ondervangen worden en daarom is er een Onderstation nodig.
 
Het Onderstation dient als behuizing van twee transformatoren, twee gelijkrichters, twee relais/schakelunits. De,binnenkomende stroom van 10.000 volt wordt door de transformatoren
(van elk 3,3 miljoen voltampère) omgezet in 1800 volt. Op die stroomsterkte rijdt de nieuwe trein van Connexxion. In Lunteren passeren de treinen elkaar en gebruiken bij het starten zo´n
800.000 Watt. Een Onderstation is het beste te omschrijven als een ¨Industrieel Complex
Komt_er_een_Onderstation_in_Lunteren
Het station Lunteren met de mogelijke locatie van het onderstation.
 
ProRail heeft de Spoorstraat als locatie voor het Onderstation gekozen. Het gebouw wordt 20 meter lang, 5 meter breed en 4 tot 5 meter hoog en is getekend op 75 meter van het station.
Een Onderstation bouwen in de bebouwde kom van Lunteren is ongewenst. Dit in verband met het dorpskarakter, de nabijheid van het station als cultureel erfgoed, de grote gevaren bij
brand (gevaar van explosie en vrijkomen van giftige stoffen), de permanente geluidsoverlast en de aantasting van de groenstrook langs de Spoorstraat. Daarom vinden wij als bewoners dat een Onderstation niet past in het dorp. In het buitengebied is voldoende ruimte en het is technisch mogelijk om een Onderstation te plaatsen. Ook daar kan ProRail bouwen “op eigen grond”.Dit is ten opzichte van de huidige geplande locatie op een afstand van hemelsbreed circa 500 meter
en gemeten langs het spoor circa 1.100 meter.
ProRail informeert maar een zeer beperkte groep mensen. Dit verontrust ons en gaat in verband met de bezwaren voorbij aan het belang van alle mensen die in Lunteren wonen. Binnenkort
beslist de gemeente Ede over de vergunning aanvraag van ProRail. Met dit bericht willen wij onze onrust en bezwaren kenbaar maken om het belang van allen te behartigen.
Als u wilt reageren kunt u een mail sturen naar: huub.vangool@kpnplanet.nl