Nieuws
 Er is een einde gekomen aan de opmerkelijke huurovereenkomst tussen vier bewoners van de Lunterse Hertenlaan en de gemeente Ede. De huizeneigenaren betaalde ieder jaar elf euro voor het gebruik van enkele vierkante meters voortuin. De overige bewoners van de laan deden dit niet, zonder gevolgen. Inmiddels zijn de vier plichtsgetrouwe bewoners kosteloos eigenaar van hun tuin.
Robin Hazeleger
Al sinds de jaren zeventig betaalde de eigenaren deze huur. De andere oorspronkelijk eigenaren weigerden dat te doen. De latere eigenaren hebben die huur nooit afgedragen omdat ze niet wisten dat de grond van de gemeente was. Door verjaring van de huurovereenkomst werden zij eigenaar van de voortuin. Dit gold niet voor de overige vier eigenaren. Nu heeft de gemeente een oplossing voor de inwoners. Iedere buurtbewoner wordt eigenaar van de voortuin, maar de notariskosten van de huiseigenaren die de jarenlang de huur hebben afgedragen worden door de gemeente vergoed.
 
Henk Smilde (70) woont al sinds de jaren zeventig aan de Hertenlaan. Hij legt uit hoe dit misverstand kon gebeuren. ,,In 1979 kregen wij de mededeling dat we voor de voorste vierkante meters van onze voortuin huur moesten afdragen", zegt Smilde. ,,Alle tuinen werden afgegrensd met een muurtje. Daar eindigde de tuin. De gemeente Ede bleek eigenaar te zijn van enkele meters daarachter. Daar werd een pachtbedrag voor vastgesteld van 25 gulden. In 2002 werd dit 11 euro. Een groot deel van de buurt vond dit belachelijk en ging er niet op in. Ik en vier anderen vonden dat je gezagsgetrouw moest handelen en wij betaalden gewoon. De niet-betalers kregen geen waarschuwing of aanmaning.".
 
Einde_soap_rond_voortuintjes
Foto:Hertenlaanbewoner Henk Smilde geeft aan over welk gedeelte van zijn tuin 'gedoe' is geweest. 
 
AANMANINGEN ,,Dit ging jaren door. Totdat enkelen onder ons besloten te stoppen met betalen. Plotsklaps vielen er aanmaningen in de brievenbus. Tot schrik van sommige van onze buren. De huurovereenkomst verjaarde ondertussen voor diegenen die nooit betaald hadden. Zij werden hierdoor eigenaar van de voortuin. Hierop zocht ik met een buurman contact met de gemeente namens alle gedupeerden. We konden de grond kopen voor 125 euro per vierkante meter. Inclusief notariskosten en overdrachtsbelasting kan dat uitkomen op een bedrag van zo'n duizend euro. Dat leek ons onredelijk omdat de niet-betalers de grond voor niets kregen."
 
,,De gemeente bood ons hierop in 2010 een aangepaste oplossing aan, een kosteloze bruikleenovereenkomst. We waren hier niet tevreden mee, omdat we dan nog steeds geen eigenaar zijn van de voortuin."
 
,,Uiteindelijk zijn we in dialoog gegaan met wethouder Leon Meijer. Op 4 juli 2014 kwam hij bij ons op bezoek. Dat was een prettig gesprek en bood ons de grond aan waarbij hij de betaalde huur zag als betaling van de koop. Wij als bewoners hoeven de jarenlange huur niet terug, we willen gewoon eigenaar zijn van onze voortuin. Zeker voor de oudere bewoners werd het tijd voor zekerheid." Inmiddels is de gemeente Ede met een oplossing gekomen. ,,Als een bewoner kan aantonen dat hij de grond al meer dan twintig in gebruik heeft zonder een reactie van de gemeente, is er sprake van verjaring", zegt een woordvoerder van de gemeente Ede. ,,Dan krijgen de bewoners een brief waarin staat aangegeven dat ze dan nog wel de notariële kosten moeten betalen. Die kosten verschillen per geval en notaris." ,,Naar aanleiding van het gesprek op 4 juli heeft de gemeente besloten om de notariële kosten van de vier bewoners te betalen. Op die manier zijn ze definitief eigenaar van hun tuin zonder dat zij er verder nog voor hoeven te betalen."
 
BLIJ Henk Smilde is blij met de huidige oplossing. ,,We zijn allang blij dat we kosteloos de grond krijgen. Dat geeft ons weer wat rust. Het is een net gebaar van de gemeente om de notariskosten te betalen. Het heeft even geduurd, maar wij zijn tevreden met de uitkomst."
 
Bron: Ede stad