Resistentie tegen antibiotica

Minder antibiotica door homeopathie

Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Ze kunnen levensreddend zijn bij b.v. een longontsteking of andere ernstige infecties. Maar de ziekmakende bacteriën kunnen er ongevoelig voor zijn (resistentie). Doordat antibiotica veel worden gebruikt bij mensen en dieren, werken ze bij bepaalde ziektes niet meer.

Naast resistentie tegen antibiotica zijn er nog meer nadelen. Het grootste deel van uw weerstand zit in uw buik. De bacteriën in uw darmen, ook wel darmflora genoemd, zorgen dat uw zelfgenezend vermogen zo goed mogelijk werkt. Sommige antibiotica maken ook die goede bacteriën dood, die u juist zo hard nodig hebt als u ziek bent. Het kost tijd om die darmflora weer op te bouwen.

Kan het dan niet anders?

Homeopathie biedt bij sommige ontstekingen een alternatief voor antibiotica. Uit onderzoek blijkt dat er door de homeopathische behandeling minder antibioticavoorschriften nodig zijn. Hierdoor wordt de kans op resistentie voor antibiotica natuurlijk minder. Bij de behandeling van oorontsteking bij kinderen werd 77-97% minder antibiotica voorgeschreven, bij gelijke behandelresultaten (Friese, Kruse, Ludtke, & Moeller, 1997 [3]; Sinha et al., 2012 [5]). Ook bij terugkerende infecties aan de luchtwegen, blaas of bij borstontsteking na de bevalling is homeopathie vaak een goed werkend alternatief voor antibiotica.

Maar welk middel?

Homeopathie is maatwerk. Het middel moet passen bij de manier waarop de ontsteking verloopt, de verdere gezondheid, eten, drinken en slapen. Met al deze informatie zoek ik een passend homeopathisch middel wat de klachten vermindert en vaak zorgt dat antibiotica niet meer, of veel minder nodig zijn.  Daarnaast kijk ik of vitamines of andere voedingssupplementen zinvol zijn om u sneller beter te maken of in de toekomst de kans op klachten te verminderen.

Meer weten?

Bel of mail gerust voor meer informatie. www.homeopathie-dupau.nl

Monique du Pau

De rubriek ‘Gezondheid’ wordt o.a. verzorgd door:
Monique du Pau – www.homeopate.nl

Klassiek homeopaat voor mens en dier
Lage Veldweg 18
6741 JL Lunteren
06-30651623