Steun de boeren via eerlijk eten uit de streek

REGIO – Vindt u het ook belangrijk om gezond en verantwoord verzorgd voedsel van dichtbij te eten en de boeren te steunen? Bij Eerlijk Eten uit de Streek werken consumenten en boeren samen in een team van vrijwilligers om het eten uit onze regio op het dagelijks menu van consumenten te krijgen. Nieuw is de afhaallocatie bij de Welkoop in Wekerom! 

Veel mensen denken na over hoe en waar ons voedsel wordt geproduceerd. Wat zijn verantwoorde en duurzame keuzes? Bij Eerlijk Eten uit de Streek vinden ze het belangrijk dat de boeren een eerlijke prijs krijgen voor de gezonde en lekkere producten die zij leveren. Zij brengen ‘Farm to Fork’ in praktijk! 

Nieuwe afhaallocatie

Via de webshop van Eerlijk Eten uit de Streek kunt u wekelijks zuivel-, vlees-, groente-, eieren, fruit, graanproducten en meer bestellen. Deze kunt u afhalen bij een locatie in uw buurt. In Lunteren en omgeving zijn dat Boerderij de Klomperhoek en het SmaakPark in Ede. En recent is de nieuwe afhaallocatie bij de Welkoop in Wekerom daarbij gekomen! De regio loopt van Ede, Wekerom, Lunteren, Barneveld, Voorthuizen naar Amersfoort en ze willen graag groeien zodat steeds meer mensen in de regio lokaal gaan eten.

Betrokken boeren

Op de boerderij is de kringloop essentieel: met zorg voor de aarde, water en lucht wordt het voedsel gemaakt. De boeren in de regio zijn vakmensen! Bij Eerlijk Eten uit de Streek krijgt u producten vers van het boerenerf: o.a. tuinderij De Landouw (de Glind), pluimveehouderij de Lankerenhof (Voorthuizen), zuivelboerderij Vanelly (Achterveld), Jorisbrood (Ede), zuivelboerderij Aerderoort (Renswoude) en Vallei Streekgroente (Kootwijkerbroek). 

Eerlijke prijs 

Eerlijk Eten uit de Streek bundelt het de producten van diverse boeren in één webshop. De vrijwilligers zorgen dat de producten wekelijks vers worden geoogst en verpakt en naar de afhaallocaties worden gebracht. Zo wordt het voor u als consument gemakkelijk om uw eten direct van de boer te kopen! Doordat de tussenhandel eruit is gehaald kunnen de boeren een goede prijs krijgen voor hun producten, die voor consumenten ook betaalbaar blijft. Je kunt een eenmalige koop doen in de webshop of je al vanaf 7,50 abonneren op een wekelijks groente- of zuivelabonnement. Kijk op www.eerlijketenuitdestreek.nl

Lees hier de online krant van deze week.

Ede geeft richting aan groei met Omgevingsvisie

REGIO – Hoe wil Ede de komende jaren groeien? De gemeenteraad heeft het plan dat daarover gaat vastgesteld: de Omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat op hoofdlijnen hoe Ede de groei de komende twintig jaar wil vormgeven.

Wethouder Jan Pieter van der Schans: ,,Met inbreng van veel inwoners heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie nu goedgekeurd. Een mijlpaal, want dit plan geeft ons de komende jaren houvast in hoe Ede verder ontwikkelt. Het brengt alle ingewikkelde uitdagingen die we zien bij elkaar. Voorop staat dat we als groene gemeente ons groene kapitaal willen behouden. 

Daarom vormt de natuur de basis voor onze ontwikkelingen. We stimuleren de biodiversiteit, kiezen voor compacte groei en zorgen er zo voor dat Ede die groene en fijne gemeente blijft om te wonen en werken.’’

Wonen 

De gemeente wil de komende twintig jaar 11.000 tot 15.000 woningen bouwen en kiest voor compacte groei. Om zoveel mogelijk groen te behouden wordt in Ede-Stad vaker gekozen voor hoogbouw. Bouwen binnen de huidige stad krijgt prioriteit. 

Daarnaast zijn er drie zoekgebieden voor woningbouw: Kernhem-Noord, De Klomp en de KennisAs Ede-Wageningen. De dorpen in het noorden van Ede bouwen voor eigen behoefte. In de stad en in het zuiden wordt ook gebouwd voor de bovenregionale groei. 

Ede wil een leefomgeving die voor iedereen toegankelijk is en uitnodigt tot ontmoeten, klimaatadaptief is en uitnodigt tot gezond gedrag, zoals bewegen, sporten en gezond eten en drinken.

Natuur

Ede wil ten westen van De Veluwe de landbouw extensiveren en natuurinclusieve en circulaire landbouw stimuleren. Dat komt de natuur op de Veluwe ten goede. Het natuurlijke systeem vormt de basis voor alle ontwikkelingen. Dit betekent dat Ede natuurinclusief, klimaatrobuust en circulair werkt en ontwikkelt. Het kenmerkende Edese landschap is ons dierbaar en wordt zoveel mogelijk behouden.

Economie

Ede wil 1 à 2 procent extra banen per jaar. De gemeente stimuleert innovatieve ondernemers in de agro- en foodsector én wil een hoogwaardige vrijetijdssector. Aan de KennisAs komen hoogwaardige woon- en werkgebieden. Uitbreiding van de bedrijventerreinen zoekt Ede vooral langs de A30 en A12 en beperkt bij de dorpen. De inschatting is dat er komende 20 jaar 90 tot 110 hectare extra bedrijventerrein nodig zijn. Zo blijft Ede dynamisch. 

Mobiliteit

Ede gaat fietsen, lopen en openbaar vervoer meer stimuleren. De auto doet een stapje terug.  Als de bereikbaarheid lopend, per fiets of openbaar vervoer goed is, dan kunnen we met passende parkeernormen op een aantal plekken de openbare ruimte anders inrichten, bijvoorbeeld met groen. Dit vraagt een betere (fiets)infrastructuur en voorzieningen in de buurt. Ede wil na het nieuwe station Ede-Wageningen een station Ede-West realiseren. Ede haakt ook aan op de Rijnlijn, de hoogwaardige busverbinding Arnhem – Wageningen – Ede. 

Energie

Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Woningen en bedrijven gaan stap voor stap minder fossiele energie gebruiken. Daarvoor is ook lokale opwek van energie nodig. Grootschalig gebeurt dit in energiecorridors langs de snelwegen A12 en A30. Het energienetwerk moeten worden vernieuwd om goed te kunnen inspelen op het laden, opslaan en transport van energie. Kleinschalig opwekken stimuleert Ede ook. Daarmee werken we aan een duurzame toekomst.

Lees hier de online krant van deze week.

Molendag in de Doesburger Eng

DOESBURGER ENG – Afgelopen zaterdag, 14 mei, was het weer gezellig tijdens de Molendag rondom de Doesburgermolen. 

Stichting Buurtschap Doesburger Eng organiseerde deze geslaagde Molendag die veel bezoekers trok. Verspreid over het terrein rondom de Doesburgermolen staan marktkramen, waarin allerlei streekproducten uit de Doesburgerbuurt en omgeving te kijk en te koop waren.

Om maar wat te noemen: Remeker kaas, honing, Happy Bee planten en allerhande decoratieve artikelen enz. 

Ook in Lunteren bij de molen De Hoop was het molendag. 

Verspreid over de dag kwamen bezoekers naar de molenterp om geïnformeerd te raken over deze Lunterse molen. De molen was ook te bezoeken, zodat men een idee kon krijgen waarom molens thuishoren in het Nederlandse landschap.

Lees hier de online krant van deze week.

Koningsdag in het verspreidingsgebied

REGIO – In verband met Koningsdag komt de Lunterse Krant een dag eerder uit. Om van deze gelegenheid gebruik te maken hebben we hieronder een overzicht van wat er overal te doen is in het verspreidingsgebied.

Lunteren 

Bij ’t Nieuwe Erf in Lunteren worden van 10:30 tot 18:00 verschillende festiviteiten georganiseerd. Zo is er een kinderdorp met activiteiten, zoals: rodeostier, Kop Van Jut, Springkussens etc. van 11:00 tot 17:00 is er een Oranjemarkt en voor de kinderen een kleedjesmarkt. Verder is er ’s middags een roofvogelshow en een optreden van de Blazing Harrows. De catering wordt de gehele dag verzorgd door Kelderman Catering.

De Valk

“Kom naar onze gezellige markt op Koningsdag! Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Snuffel rond op de rommelmarkt en bij andere leuke stands.De mooiste producten van uw keuze bij de goederenveiling. Ook is er dit jaar weer de rundveeveiling. De kinderen vermaken zich wel, want de ballonnenman is er! Speel mee op de kinderboerderij, quadbaan en springkussens. En voor de allerkleinsten is er een afgezet speelplaatsje.” Dit vindt zoals voorgaande jaren weer plaats op de hoek Meulunterseweg – Kattenbroekerweg. 

Ederveen

“Om half 10 willen we enkele Oudhollandse liederen en uiteraard ons volkslied zingen op het Marktplein voor de Zicht. Er zal deze keer geen optocht gelopen worden omdat we s ‘middags gezellig met z’n allen gaan happen en stappen. Vanaf 12 uur start er een wandeltocht vanaf de Brinklanderweg 3 te Ederveen.

Tijdens deze wandeltocht zullen er verschillende hapjes en een drankje worden uitgereikt. Bij terugkeer staat er een frietkraam waar alle deelnemers een friet met snack krijgen. Tevens is er dan gelegenheid om dan gebruik te maken van het terras terwijl de kinderen zich vermaken op het luchtkussen. Deelname kan tegen betaling van € 2,50 per persoon. Voor kinderen tot 5 jaar hoeft niet worden betaald.”

Kernhem 

“Yes, het is weer Koningsdag en dit jaar kunnen we eindelijk weer groot uitpakken! We hebben een heleboel leuke activiteiten (vrijmarkt en spelactiviteiten) op de planning staan op het Grote Houtplein, langs de busbaan en op het speelveld langs het Veenwoud. We gaan er een dag van maken om niet meer te vergeten!” De entree is gratis en de festiviteiten duren van 10:00 tot 14:00.

Wekerom 

Voor het Kulturhus in Wekerom is er dit jaar een kinderspelen voor kinderen van 6 tot 14 jaar georganiseerd. De spelen bestaan uit een stormbaan, sumo worstelen, kussengevechten, diverse springkussens ook is er de gelegenheid om je te laten schminken. De middag duurt van 13:00 tot 16:00.

Harskamp

Bij het Bioscoop Veld in Harskamp worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo is er in de ochtend een vlaggenparade en vanaf 13:00 verschillende activiteiten voor kinderen, zoals: een stormbaan, springkussens en Hollandse spellen. Om 15:00 is er een roofvogelshow.

Otterlo

Bij SV Otterlo is er van 12:30 tot 14:30 een kleedjesmarkt en van 15:00 tot 17:00 barst de koningsstrijd los met Oudhollandse spellen plus diverse andere activiteiten. De muziek wordt verzorgd door DJ Marcel. Verder vindt er aan Lange Heideweg

8a in Otterlo Tractor Pulling Wekerom plaats.

Lees hier de online krant van deze week.

 

Beoogde coalitie Ede periode 2022-2026

REGIO – De beoogde coalitie voor de raadsperiode 2022 – 2026 in de Gemeente Ede bestaat uit de SGP, CU, GB, CDA en PvdA. Deze partijen gaan graag met elkaar het formatieproces in. Tussen deze partijen is het vertrouwen uitgesproken dat inhoudelijke overeenstemming bereikt kan worden en een gedragen coalitieakkoord gesloten kan worden.

Onder leiding van informateur Boumans is een intensief proces doorlopen waarbij duidelijk is geworden dat het niet eenvoudig is tot een coalitiesamenstelling te komen die op de voldoende draagvlak kan rekenen. De vijf partijen die nu gaan formeren hebben zich allen uitgesproken voor deze variant waardoor er sprake is van voldoende breed draagvlak.

Op basis van het eerste advies van de heer Boumans, bestaande uit een coalitie van de vijf grootste partijen (SGP, CU, GB, D66 en CDA), is naar aanleiding van het lijsttrekkersoverleg van 11 april jl. duidelijk geworden dat D66 zich niet in het advies van de informateur kan vinden. 

D66 vond dat eerst meer (progressieve) varianten uitgezocht moesten worden. Ook een 4-partijencoalitie zou een optie moeten kunnen zijn volgens een aantal partijen in de gemeenteraad. 

De overige beoogde coalitiepartijen hebben aangegeven constructief naar de inhoud van een coalitieakkoord te willen gaan kijken.

Op basis hiervan zijn er door de heer Boumans opnieuw diverse gesprekken gevoerd. 

Uitkomst van deze gesprekken is dat D66 niet zal deelnemen aan de coalitie. De PvdA heeft daarentegen vertrouwen uitgesproken in de andere vier partijen en omgekeerd is dat ook gedaan. Er is een basis van vertrouwen in inhoud en personen. 

Er zijn geen obstakels voor een succesvolle formatie, de beoogde coalitiepartijen gaan in positieve zin het inhoudelijke gesprek aan, om te komen tot een coalitieakkoord voor de komende 4 jaar.

Lees hier de online krant van deze week.

 

Huisartsenpost Gelderse Vallei: ‘Spoedgevallen komen in de knel’

Ede – Huisartsenspoedpost Gelderse Vallei trekt aan de bel. ‘We worden overspoeld met telefoontjes van patiënten met klachten die geen spoed zijn. Echte spoedgevallen komen hierdoor steeds vaker in de knel.’

De huisartsenspoedpost is er voor klachten die niet kunnen wachten tot het volgende spreekuur van de eigen huisarts. ‘We willen daarom iedereen vragen om, voordat u ons belt, goed te bedenken of er sprake is van echte spoed’, aldus Marije Hilhorst, directeur Zorg bij Huisartsenspoedpost Gelderse Vallei.

Patiënten kunnen hierbij gebruik maken van websites als thuisarts.nl en moetiknaardedokter.nl. ‘Indien uw vraag kan wachten, dan willen we u met klem vragen dit te doen. Als blijkt dat het een klacht is die niet kan wachten tot de volgende dag of tot na het weekend, dan kan men uiteraard de spoedpost bellen.’ Alleen zo houdt de huisartsenspoedpost de spoedzorg in de avond, nacht, weekenden en op feestdagen beschikbaar voor patiënten die echt niet zonder hulp kunnen.

Altijd eerst bellen

Huisartsenspoedpost Gelderse Vallei ziet ook dat steeds meer patiënten besluiten zich zonder afspraak te melden. Hilhorst: ‘Een bezoek aan de huisartsenspoedpost kan alleen als u eerst heeft gebeld. 

Een speciaal opgeleide doktersassistent(e) (een triagist(e)) stelt vervolgens meerdere vragen om in te schatten of het inderdaad een spoedklacht betreft. Het kan dus voorkomen dat het advies is om af te wachten tot de volgende werkdag van de eigen huisarts.’

Respect en geduld

Daarnaast merkt Huisartsenspoedpost Gelderse Vallei ook dat de wachttijden aan de telefoon door de drukte oplopen. ‘Daarbij merken we dat er in toenemende mate weinig begrip en geduld is voor de triagisten die hard hun best doen om middels vragen een goede inschatting te maken van de ernst van de klachten. We vragen iedereen die belt begrip te hebben voor de huidige situatie en de druk waar de huisartsenspoedzorg momenteel onder gebukt gaat’, aldus de directeur Zorg.

Lees hier de online krant van deze week.

’t Veluws Zandsculpturen Festijn: Wandeling door de Vaderlandsche Geschiedenis

Dit jaar begon de lente in Garderen, bij ’t Veluws Zandsculpturen Festijn in Garderen. Lezers van de Barneveldse Krant konden woensdagmiddag 23 maart een kijkje komen nemen met de opbouw ervan. Opgetekende werd uitgenodigd door een goede vriend en gezamenlijk ging het op deze met zonovergoten stralende derde lentedag richting Garderen.

Menigeen uit Lunteren en omgeving had hetzelfde voornemen gehad, want om ergens incognito als Lunterse Krant rond te dwalen is een utopie. Diverse malen was daar dan ook de herkenning en een aansluitend praatje.

Lees het gehele artikel in de online krant

 

‘Know Limits’ leert jongeren wat grensoverschrijdend gedrag is

REGIO – Samen met Harriët van Omme leert Lenie Kap jongeren bewust te worden van hun grenzen. Dit doen ze o.a. door voorlichtingen te geven op scholen en in kerken. En door het geven van trainingen.

Zelfwaardering en grenzen

Know Limits leert jonge meiden alles over weerbaarheid en grenzen aangeven. Een belangrijk aspect hierin is volgens Lenie zelfwaardering. “Als jij onzeker bent over jezelf en niet goed weet wie je bent, wat je fijn vindt en niet fijn vindt. Of als je denkt dat je niet de moeite waard bent en dat het niet uitmaakt hoe ze met je omgaan. Dan kun je ook geen grenzen aangeven”, legt Lenie uit over de relatie tussen de twee. 

Lees het gehele het artikel in de online krant

Ede Marketing introduceert StoryTile ‘Natuurlijk Ede’

EDE – Op initiatief van Ede Marketing is sinds begin februari een heuse Edese StoryTile verkrijgbaar. De stedentegel is speciaal voor Ede ontworpen in samenwerking met Marga van Oers, ontwerpster en oprichter van StoryTiles.

”Deze ‘Natuurlijk Ede’-tegel staat helemaal in het teken van de gemeente Ede en laat meerdere highlights zien. 

Lees het gehele het artikel in de online krant

Achter de ‘wanden’ bij Bosch Beton

REGIO – Bosch Beton is een ambitieus familiebedrijf dat al ruim vijftig jaar prefab betonnen keerwanden produceert voor de agrarische en grond-, weg- en waterbouwsector. Bij de keerwandenproducent – nu bijna drie jaar gevestigd aan de Grote Bosweg in Barneveld – werken in totaal zo’n 75 collega’s.

Dagelijks zorgt het team van zo’n dertig medewerkers in de state-of-the-art fabriek voor de productie van betonnen keerwanden voor zowel Nederland als het buitenland. De productie van een keerwand doorloopt een aantal belangrijke stappen.

Lees het gehele het artikel in de online krant