Jaap van Ee nam Autoschade en Spuiterij Roseboom over

Per 1 januari van dit  jaar heeft Wekerommer Jaap van  Ee, voorheen Autoschade van Ee, het bedrijf Autoschade en Spuiterij Roseboom van Gerard Roseboom overgenomen. De activiteiten van
Autoschade van Ee in Lunteren zijn met ingang van 1 januari gestopt en zal verder gaan in Wekerom onder de naam van Autoschade en Spuiterij Roseboom
Om klanten en relaties en belangstellenden te betrekken bij de overname is er op vrijdag 17 januari een open huis. Tussen 15.00 en 22.00 kan met dan terecht op het bedrijf aan de Lenderinkweg 34 te Wekerom, om Jaap en Gerard de hand te kunnen schudden.

Er wordt gezorgd voor een hapje en drankje en ook de kinderen worden niet vergeten. Jaap van Ee en Gerard Roseboom waren en zijn geen onbekenden van elkaar. Bij Gerard heeft Jaap het vak geleerd en na verloop van tijd besloot hij voor zichzelf te beginnen als Autoschade van Ee in Lunteren. Jaap: “Dat zal nu zo’n 18 jaar geleden zijn. Ik wilde het voor mezelf proberen en ben in Lunteren van start gegaan. We hebben altijd contact gehouden en over en weer stonden wij voor elkaar klaar. Toen Gerard kwam polsen voor een eventuele overname, was het eigenlijk ook snel beklonken. Het voordeel is dat ik de jongens goed ken. Het is eigenlijk heel soepel gegaan.” Dat beiden ook eenzelfde opvatting hebben m.b.t. de klanten maakte dat de overdracht vrijwel geruisloos ging. “Klanten staan bij ons op de eerste plaats. Zij hebben een probleem en dat lossen wij hier op. De klant komt met een auto die schade heeft en korte tijd later staat deze er weer als nieuw bij. De sociale binding met de klant is belangrijk is ons beider insteek met betrekking tot de omgang met klanten”, aldus de komende en gaande man. Gerard Roseboom blijft nog een aantal
maanden op de achtergrond aanwezig om Jaap te ondersteunen in het overnametraject van Autoschade en Spuiterij Roseboom.
Daarna gaat Gerard een hele andere invulling geven aan zijn leven. Hij wil dan veel van zijn tijd vrijmaken om andere mensen over het Evangelie te vertellen. Met overtuiging weet Gerard te vertellen hoe zijn leven totaal  veranderde. “Eerst stond mijn zaak op nummer één totdat dat veranderde en ik steeds meer de behoefte kreeg om andere mensen te vertellen over de Bijbel en wie de HEERE is”

Cursus: Beheer en onderhoud hoogstamfruit

Leer meer over hootamfruit

Van oudsher was Nederland bezaaid met kleine boerenbedrijfjes die het leven van veel van onze voorouders bepaalden. Boerderij en erf vormden een zelfvoorzienend geheel dat hen alles bood om te kunnen leven. Dwars over het erf lag een denkbeeldige lijn tussen het wonen en werken, tussen ‘het voor’ en ‘het achter’. Op ‘het voor’ bevonden zich de moestuin, (soms) de siertuin en de boomgaard. Hoogstamboomgaarden zijn bijzondere landschapselementen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van het platteland: mooi om te zien, heerlijk om van te plukken en met grote ecologische en cultuurhistorische waarde. Zij typeren het boerderijcomplex als geheel voor een bepaalde streek en tijd. In de gemeente Ede zijn tal van kleine (boeren)boomgaarden aanwezig. Om deze karakteristieke boomgaarden te behouden, is onderhoud nodig.

Cursus Beheer en onderhoud hoogstamfruit De werkgroep Levend Landschap Ederveen-De Klomp organiseert in samenwerking met de Hoogstambrigade Ede en Stichting Landschapsbeheer
Ede (SLG) de tweedaagse cursus ‘Beheer en onderhoud hoogstamfruit’. De cursus wordt inhoudelijk verzorgd door deskundige Eward Timmerman van SLG en de landschapsbeheerders van de gemeente Ede. De cursus start met een theorieavond op donderdag 16 januari van 20.00 tot 22.00 uur in Dorpshuis De Zicht, Marktplein 10 in Ederveen. Op zaterdag 18 januari is de praktijkochtend van 9.30 tot 12.00 uur in een boomgaard aan de Bruinhorstweg 26 in Lunteren waarbij fruitbomen worden gesnoeid.

Deze cursus is bedoeld voor eigenaren met hoogstamfruit, mensen die meer willen weten over beheer en onderhoud van hoogstambomen en/of  vrijwilligers die bij de Hoogstambrigade Ede aan
de slag willen gaan. Belangstellenden kunnen zich voor de cursus aanmelden bij Sjako Dekker, contactpersoon van de werkgroep Levend  Landschap Ederveen,
via dorpshuisederveen@ outlook.com.
Hoogstambrigade Ede helpt eigenaren De Hoogstambrigade Ede bestaat uit ruim vijftien enthousiaste vrijwilligers actief bij het onderhouden van hoogstamfruitbomen in de gemeente Ede. De vrijwilligers worden hierbij ondersteund door SLG. Bent u eigenaar van een boomgaard en heeft u hulp nodig bij het onderhoud? Neem dan contact op met de hoogstambrigade via
hoogstamede@gmail.com  

Dit is het tweede artikel naar aanleiding van de publicatie van de Uitvoeringsagenda van de werkgroep Levend Landschap Lunteren in de Lunterse Krant op 4 oktober 2019.  Contactpersoon: Marcelle van Leeuwen mgvleeuwen@kpnmail.nl

Traditioneel Oudjaarsvuur in De Valk

Ook 2019 werd in De Valk afgesloten met een Oudjaarvoor op de hoek van Koudhoornweg en de Hoge Valkseweg. In een gemoedelijke sfeer werd van het oude jaar afscheidgenomen.

(foto: Gerwin van Luttikhuizen)

Koninklijke onderscheiding voor dertig brandweermannen

Dertig brandweermannen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester René Verhulst heeft hen op maandagavond 6 januari de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding. De uitreiking van de onderscheidingen gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de brandweer Gelderland- Midden in de brandweerkazerne in Ede.
René Verhulst sprak in de brandweerkazerne zijn grote waardering uit voor deze jarenlange inzet. De vrijwillige brandweermannen staan dag en nacht paraat voor de maatschappij en zijn actief in verschillende functies zoals brandwacht, hoofdbrandwacht, manschap, chauffeur, postcommandant, oefenleider, bevelvoerder, instructeur, onderbrandmeester en brandmeester.
Per brandweerpost ontvingen de volgende mannen een onderscheiding:


J.C. (Joes) Anema – Ede Centrum H.C. (Harold) van de Beek – Ede Stadspoort J.P.W. (Peter) van den Berg – Lunteren E. (Evert) van den Brink – Harskamp (Gerben) van den Brink – Ederveen J. (Jan) van den Brink – Otterlo J. (Jaap) Brons – Harskamp G. (Geurt) van Dam – De Valk C. (Cees) van den Dikkenberg – Ederveen C.C.A. (Andre) Hazeleger – Ede Stadspoort M.J. (Maas Jan) Heij – De Valk W. (Wim) Heij – De Valk K.C. (Chris) van den Heuvel – Lunteren P. (Paul) Hols – Harskamp  H.J. (Henk) Jansen – Bennekom R. (Remco) Kampert – Ede Centrum J. (Jan) Klop – Lunteren W.T.N.M. (Wilbert) Kusters – Ede Stadspoort G.J. (Gerrit-Jan) van Lagen – Otterlo J.H. (Arjan) Methorst – Otterlo J.A. (Jan) van Omme – Harskamp D.H. (Dirk) Pater – Harskamp J. (John) Pol – Harskamp P. (Peter) Schut – Ede Centrum J.W. (Jan Willem) Stomphorst – Ederveen E.J. (Evert Jan) van Veldhuisen – De Valk W. (Weiert) Waaijenberg – Harskamp T.A. (Anton) Wagtho – Ederveen A. (Aart) van Westerhuis – De Valk W. (Wouter) Willigenburg – Ede Centrum
De dertig brandweermannen behoren tot de laatste groep die nog een lintje krijgt bij een dienstjubileu of afscheid na meer dan 20 jaar, want in 2020 treedt een beleidswijziging in werking, waardoor een lintje geen automatisme meer is.

Winterse plantenjacht tussen Barneveld en Lunteren

Die lui van Floron zijn wel echt plantengek. Vijf jaar geleden kwamen ze op de rare gedachte om in de winter wilde planten te zoeken. Sindsdien doen ze dat elk jaar: de Eindejaars Plantenjacht, van 25 december tot en met 3 januari. Mwah… misschien nog wel leuk ook.

Het is heel simpel: alleen bloeiende planten tellen. Dit betekent dat die moeilijke blaadjes niet hoeven en zeldzame soorten zijn nu ook niet in bloei te vinden Een mooi punt om te beginnen: station Lunteren. Zo op het oog lijkt alles in winterrust, maar als we het nog niet zo oude grasveldje op lopen, blijken overal kleine witte bloemen te bloeien: vogelmuur. En zowaar een paarse dovenetel. Richting de overweg bloeien een paar goudsbloemen, maar verwilderde of ingezaaide tuinplanten tellen niet mee, alleen wilde.
Foto: Kees van Reenen
Lees verder