Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis De Zicht Ederveen

De Calvijnschool, Dorpshuis De Zicht, en het Marktgebouw vormen het hart van Ederveen. Dit dorpshart gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Vanwege de aanstaande nieuwbouw van de Calvijnschool buiten het dorpscentrum en de leeftijd van het dorpshuis is de vraag wat er op termijn met het centrum van het dorp kan en moet gebeuren. De besturen van de Algemene Belangenvereniging Ederveen-De Klomp en het dorpshuis De Zicht hebben daarom afgelopen jaar het initiatief genomen voor de opzet van een centrumvisie Ederveen.


Donderdagmiddag 30 januari vond de ondertekening plaats van de aanneemovereenkomst nieuwbouw scholen in Ederveen. Met deze ondertekening en de nieuwbouw komt mogelijk de weg vrij voor het centrumplan Ederveen.

Voor de opzet van deze centrumvisie is sinds eind 2018 een werkgroep uit Ederveen bezig om met huidige gebruikers, verenigingen, en ondernemers tot een gedragen voorstel te komen voor de (her)inrichting van de omgeving van het dorpshuis De Zicht. Veel mogelijkheden zijn beoordeeld en besproken op het gebied van 6 thema’s; Zorg, Sport, Verenigingen, Maatschappelijke functies, Ondernemers, en Wonen.

 

Op grond van het verkregen draagvlak en noodzaak tot herinrichting is de ontwikkelde centrumvisie bij de gemeente Ede gepresenteerd. Het college van B&W heeft goedkeuring gegeven aan het door Wethouder Vreugdenhil ingediende voorstel voor het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek betreffende het centrum van Ederveen.

Het komende jaar zal de werkgroep met medewerkers van gemeente Ede een haalbaarheidsonderzoek doen op grond van diverse uitgangspunten. In hoofdlijnen moet de herinrichting maar ook de exploitatie van het dorpshuis daarna kostendekkend zijn.

De kaders waar binnen de centrumvisie is geformuleerd:

  1. De centrumvisie heeft betrekking op de gemeentelijke grondoppervlakte horende bij het dorpshuis en de Calvijnschool, totaal circa 5.000 m2.
  2. Het centrum met bebouwing moet een verfraaiing voor het dorp zijn met aantrekkingskracht voor nieuwe functies en voorzieningen.
  3. Het Marktgebouw als gemeentelijk monument met het omliggende marktplein is een bepalend onderdeel van het centrum.
  4. Na gereedkomen van de nieuwbouw aan de Schoolstraat is het huidige gebouw van de Calvijnschool eind 2021 niet meer nodig.
  5. Dé basis voor een welslagen van de investering in het centrum van het dorp en het exploiteren van een multifunctioneel dorpscentrumgebouw is dat zo veel mogelijk partijen bereid zijn tot samenwerken in en rond het centrum/gebouw.
  6. Er is blijvend behoefte aan een grote zaal die gebruikt kan worden voor sporten en andere activiteiten. Het is voor het behoud van de levendigheid van het dorp essentieel dat de vele sportactiviteiten in het eigen dorp uitgeoefend kunnen worden.
  7. De Hersteld Hervormde Kerk heeft behoefte aan een eigen kerkzaal.
  8. Duurzaamheid en langjarige kostendekkende exploitatie inclusief een professioneel beheer (ondersteund door vrijwilligers) zijn essentieel.
  9. Kansen voor extra woonvoorzieningen mee nemen passend bij de lokale behoefte.
  10. Samenwerking en delen van ruimtes is essentieel.


Op de komende jaarvergadering van de Belangenvereniging Ederveen-De Klomp op woensdag 29 april zal de centrumvisie uitgebreid besproken worden.

Dat er een start is gemaakt voor het haalbaarheidsonderzoek wil niet zeggen dat de Ederveners rustig kunnen afwachten. De werkgroep daagt partijen uit die interesse in meedenken of ideeën hebben over de inrichting van het geheel. Meldt u, want nu heeft u de kans inbreng te hebben!

Op de komende jaarvergadering van de Belangenvereniging Ederveen-De Klomp op woensdag 29 april zal de centrumvisie uitgebreid besproken worden.

 

Onderzoek naar nieuw centrumplan voor Ederveen

n Ederveen is een haalbaarheidsonderzoek begonnen naar een centrumvisie. Dat laat wethouder Willemien Vreugdenhil weten aan de gemeenteraad. ,,Een werkgroep bestaande uit verschillende organisaties uit Ederveen heeft een aantal maanden geleden een voorlopig plan gepresenteerd aan de gemeente.”

Het dorpshuis De Zicht kan volgens het bestuur niet voldoen aan de wensen van deze tijd. ,,De Hersteld Hervormde Kerk, die nu elke zondag de gymzaal tot kerkzaal ombouwt, wil graag een eigen plek. Dit en meer is reden geweest voor het dorp om met elkaar een centrumvisie te ontwikkelen. Het plan is tot stand gekomen op initiatief van het bestuur van De Zicht in samenwerking met de Belangenvereniging Ederveen.”

Lees verder

Ondertekening van de aanneemovereenkomst nieuwbouw Calvijnschool, Julianaschool en gymzaal in Ederveen

Met de ondertekening van de aanneemovereenkomst kan een start worden gemaakt met de realisatie van de nieuwe schoolgebouwen en gymzaal aan de Schoolstraat in Ederveen. Met deze nieuwbouw krijgen bijna 700 kinderen in Ederveen een nieuwe school die voldoet aan de eisen van deze tijd. Sport Service Ede beheert de gymzaal. De scholen gebruiken deze voor het gymonderwijs. Maar de gymzaal is ook bedoeld voor gebruik van de sportverenigingen in Ederveen en omgeving.

Het nieuwe gebouw voldoet aan de eisen van bijna energie neutrale gebouwen (BENG) door het toepassen van onder meer groene daken, zonnepanelen en een warmtepomp. Het gebouw wordt daarmee helemaal gasloos. De Calvijnschool krijgt in de nieuwbouw ruimte voor paramedische functies voor de zorg van een aantal leerlingen op deze school. De school voldoet aan het predicaat ‘frisse school’. Beide scholen krijgen een eigen speelterrein en buitenruimte voor de leerlingen.


Artist impressions van het nieuwe schoolgebouw in Ederveen.

Bestuurders van beide scholen, Henk Jonker (Julianaschool), Reinald van Ommeren (Calvijnschool), wethouder Meijer (onderwijshuisvesting) en de aannemer Zegers en Installateur (WSI) ondertekenen de aanneemovereenkomst.

De huidige gymzaal en een groot gedeelte van de Julianaschool wordt gesloopt, waarna de gehele nieuwbouw in één bouwfase zal worden gerealiseerd. Na oplevering zal het restant van de Julianaschool worden gesloopt en het overige terrein afgerond worden. De leerlingen van beide scholen zijn inmiddels in tijdelijke huisvesting ondergebracht.

 

Naar verwachting is de volledige nieuwbouw gereed in juni/juli 2021, zodat schooljaar 21/22 voor beide scholen start in de nieuwbouw.

 

Leuke open dag LooHorst in Ederveen

Werken bij LooHorst? Met alle plezier. Met dat als vertrekpunt is LooHorst Landscaping een bijzondere personeelswerving gestart. Daarvoor werd er zaterdag een geslaagde open dag georganiseerd, met de mogelijkheid om toekomstige collega’s ontmoeten in een informele sfeer met een lekkere barbecue. LooHorst groeit mooi door met (leerling-)hoveniers, boomverzorgers en andere groenmensen. En juist in deze maanden maken velen een keuze voor een leer-werkplek of een nieuwe uitdaging.

Reinald van Ommeren legt uit: “We zijn een meer dan allround hoveniers- en buitenruimtebedrijf en doen niets liever dan iedereen ruimte geven. Door simpelweg te luisteren naar wat hij of zij heeft in te brengen.

We bestaan sinds 2004 en wat typerend is: sinds die tijd zijn we flink gegroeid met zowel ervaren vakmensen als leerlingen en mensen uit andere doelgroepen. En allemaal werken ze bij ons met een glimlach, omdat ieders talenten bij ons worden gewaardeerd.

We houden van projecten met een uitdaging, waarin we soms hard moeten rennen of creatieve oplossingen moeten bedenken om onze opdrachtgever te helpen. Dat levert gezonde spanning op, en vooral veel plezier in het team. De resultaten die we boeken, de glimlach bij onze opdrachtgever, de gezamenlijke leerervaring: ze zijn van ons samen. Iets van ons allemaal. En dat vinden we belangrijk.

Want waar mensen aan een project werken, moeten ze dat vooral met plezier doen. De meeste van onze collega’s zullen ons dan ook typeren als een hoveniers- en buitenruimtebedrijf waar mensen centraal staan, met veel afwisseling en kansen om jezelf te ontwikkelen. Je zou het eens moeten ervaren. Vandaar: Werken bij LooHorst? Met alle plezier.”

 

Het bedrijf werkt vanaf de Bruinehorst 34 in Ederveen. De website www.werkenbijloohorst.nl laat daar meer van zien.

 

Kinderbingo in De Zicht

Woensdag 22 januari was er de tweede kinderbingo van het seizoen in dorpshuis de Zicht in Ederveen. De leiding kon met trots vermelden dat de opkomst van 8 naar 24 is gegaan!

Het is een gewone bingo met de verrassende Bim-Bam-Bom-Bingo methode. Een leuke manier om altijd alert te blijven.

De wijkagent was aanwezig voor zijn spreekuur. De kinderen hadden vele vragen aan hem, waardoor hij er een kwartiertje bij geweest is om zoveel mogelijk te kunnen beantwoorden.

 

De volgende kinderbingo is  Woensdag 4 maart van 14.00-15.30 uur in dorpshuis de zicht, Ederveen. Kosten zijn 3 euro en leeftijd 8+

 

Via deze weg ook een oproep: want de leiding is blij met deze enthousiaste groep kinderen. Maar deze groep kan niet voortbestaan zonder vrijwilligers.

Vind u het leuk om één keer in de 4-6 weken een bingo te draaien of een andere activiteit te organiseren voor kinderen. Neem contact op met gkelderman@malkander-ede.nl  of 06 – 23 89 46 82.

 

Nieuwbouw scholen Ederveen kan van start

Met de ondertekening van de aanneemovereenkomst kan een start worden gemaakt met de realisatie van de nieuwe schoolgebouwen en gymzaal aan de Schoolstraat in Ederveen. Met deze nieuwbouw krijgen bijna zevenhonderd kinderen in Ederveen een nieuwe school die voldoet aan de eisen van deze tijd.

Sportservice Ede beheert de gymzaal. De scholen gebruiken deze voor het gymonderwijs. Maar de gymzaal is ook bedoeld voor gebruik van de sportverenigingen in Ederveen en omgeving.

ENERGIENEUTRAAL ,,Het nieuwe gebouw voldoet aan de eisen van bijna energieneutrale gebouwen (BENG) door het toepassen van onder meer groene daken, zonnepanelen en een warmtepomp. Het gebouw wordt daarmee helemaal gasloos”, aldus de gemeente Ede in een persbericht. ,,De Calvijnschool krijgt in de nieuwbouw ruimte voor paramedische functies voor de zorg van een aantal leerlingen op deze school. De school voldoet aan het predicaat ‘frisse school’. Beide scholen krijgen een eigen speelterrein en buitenruimte voor de leerlingen.”

Lees verder

Van Gent Finaleweken: Zaterdag Rondje om Ederveen

De zevende editie van de Atrium ronde van Ederveen vindt zaterdag 30 maart plaats. De hardlopers starten bij café Marktzicht, Hoofdweg 125 in Ederveen.

Tot dusverre vond de hardloopwedstrijd altijd op de tweede zaterdag van juni plaats. Onder meer door de vele loopjes in die periode, heeft het organiserende Loop Vereniging Ederveen besloten de loop door Ederveen een paar maanden naar voren te halen. En waar eerst Advendo’57 gastheer was, is dat nu dus café Marktzicht. Daar start om 15.00 uur de 10 kilometer, en om 15.15 uur de 5 kilometer.

Parkeren is mogelijk aan de Schoolstraat in Ederveen. Aan de linkerzijde is een parkeerplaats en ook op het schoolplein mag geparkeerd worden. Komende vanaf Renswoude. De Schras is van die zijde afgesloten. Dus parkeren in Ederveen aan de Schoolstraat of in het dorp. Zowel op de 5 als 10 kilometer gaat de route richting Renswoude, waar ook het mooie natuurgebied rond Het Dijkje wordt aangedaan.

Lees verder