Ederveen in bloei

U heeft ze vast al gezien… in Ederveen zijn er aan de lantaarnpalen bloembakken geplaatst.

Dit op initiatief van ondernemend Ederveen. Het bestuur van ondernemend Ederveen had de start anders voor zich gezien, maar door de coronacrisis is alles anders gelopen dan gedacht. Ondernemend Ederveen is opgericht voor en door de ondernemers van Ederveen. Het doel was om afgelopen maart/april een oprichtingsbijeenkomst te houden voor de Ederveense ondernemers. En zo de plannen te ontvouwen, maar door de huidige omstandigheden liep dit anders dan gedacht.

Als bestuur hebben we al wel vast actie ondernomen en subsidie aangevraagd, en ontvangen, van de gemeente Ede. Met deze subsidie hebben we een eerste actie bedacht: het plaatsen van bloembakken langs de Hoofdweg. Hiermee geven we Ederveen een fleurige entree. De planning is

om aankomend najaar een oprichtingsbijeenkomst te houden. U wordt hierover t.z.t  geïnformeerd. Heeft u alvast vragen, ideeën of initiatieven dan kunt u dit kenbaar maken via e-mail secretariaat@ondernemend-ederveen.nl

Namens het bestuur, Anton van Rinsum, Geurt Jan van de Heetkamp en Henk Dijkstra.

Wilhelmus gespeeld vanuit bevrijdingsjeep Ederveen

Het Wilhelmus vanuit bevrijdingsjeep

EDERVEEN – Vanwege de corona maatregelen was de dodenherdenking op 4 mei geheel anders dan in andere jaren.

Samen komen om te herdenken kon niet, daarom was landelijk gevraagd het Wilhelmus vanuit de eigen deuropening mee te zingen, zo mogelijk begeleidt door een muziekinstrument. Even na acht uur klonk in Ederveen en andere plaatsen in het land het Wilhelmus. In zijn straat nam de 11 jarige Harm de Koning uit Ederveen plaats in een originele Amerikaanse bevrijdingsjeep en blies het Wilhelmus op zijn trompet. Zijn buren in de straat zongen het Wilhelmus mee.

Bosje Tulpen Lunteren

Een bosje tulpen voor eenzame ouderen

EDERVEEN – Deze twee Ederveense meiden, Maaike en Mathilde, maakten zaterdag, 18 april, veel oudere eenzame mensen blij met een bosje tulpen. Het werd erg op prijs gesteld en de meiden hadden er zelf ook veel plezier in.

Henk van de Weerd na 32 jaar met pensioen

Henk van de Weerd, transportplanner bij E.J. Bos Veevoeders, is na een dienstverband van ruim 32 jaar op 66-jarige leeftijd met pensioen gegaan.

Henk kwam uit de bouw en trad in dienst bij E.J. Bos Veevoeders op 12-10-1987 en is begonnen als chauffeur. Dit heeft hij een jaar of vier gedaan. Hierna is de jubilaris transportplanner geworden. Dit plannen werd in de begin jaren gecombineerd met de functie van bedrijfsleider.

E.J. Bos Veevoeders groeide maar door, hetgeen ook meer werk met zich meebracht. Hierdoor is het dat Henk de laatste 15 jaar alleen de planning heeft gedaan.

Wat hij zelf bijzonder vond is dat E.J. Bos in de beginjaren drie vrachtwagens had en nu met 14 auto’s rondrijdt!

En dat de digitale wereld zijn intrede deed in het bedrijf, waardoor alles steeds meer met de computer ging. Vrachtwagens met boordcomputer waardoor je alles beter en sneller kon volgen en ga zo maar door.

 

Startcursus en Ledenvergadering bij LVE

Loopvereniging Ederveen biedt iedereen de mogelijk fit het voorjaar in te gaan. Begin april wil de vereniging namelijk een startcursus organiseren voor beginnende hardlopers.

Op twaalf dinsdagavonden maken deelnemers kennis met het hardlopen en wordt de techniek aangeleerd. Na afloop van de startcursus zijn de deelnemers in staat vijf kilometer onafgebroken te rennen.

De kosten van de cursus zijn € 50,00. De deelnemers zorgt zelf voor schoenen en kleding. De cursus gaat dinsdag 7 april van start, mits er voldoende animo voor is. Aanmelden kan via de penningmeester@lve.nl De contactgegevens zijn te vinden op de website van de loopvereniging.

Voor de cursus van start gaat is eerst nog de jaarvergadering van de vereniging. Deze staat gepland voor woensdagavond 26 februari, in dorpshuis De Zicht. Alle leden en overige belangstellenden zijn welkom.

Loopcoach Daniel van Schaik is gastspreker deze avond. Van Schaik is eigenaar van Move Support en vertelt over wat inspanning doet met ons lichaam. De zaal is open om 19.30 uur. De bijeenkomst start om 19.45 uur.

Duofiets voor Thomashuis Ederveen

Op initiatief van een medewerkster van het Thomashuis in Ederveen heeft het in het najaar 2019 mee gedaan aan de Ede Doet actie. De bonnen van deze actie waren bestemd voor de aanschaf van een duofiets voor de bewoners.

Bewoonster Cindy Dam (links op de duofiets) en begeleider Mirjam Vierwinden presenteerden de nieuwe duofiets.

Bij het Thomashuis had men verwacht twee ronden mee te moeten doen om de benodigde € 9400,00 bij elkaar te krijgen. De actie was echter zo’n succes dat wij het bedrag na één bonnen-ronde en de nodige giften binnen twee maanden bij elkaar was gehaald. De bewoners van het Thomashuis zijn iedereen die hier aan bij heeft gedragen zeer dankbaar. Zaterdag 8 februari werd de oplevering van de duofiets feestelijk gevierd. Er waren velen aanwezig bij de mooie moment. Onder de bezoekers ook Leen Donkelaar van van
de gelijknamige tweewielerwinkel in Ederveen.


Joke krijgt een boeket overhandigd.

Met behulp van zijn kennis werd de duofiets aangeschaft. Ook medewerkster Joke werd bedankt met een bos bloemen, voor haar inzet bij het verzamelen van de Ede Doet cheques.

Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis De Zicht Ederveen

De Calvijnschool, Dorpshuis De Zicht, en het Marktgebouw vormen het hart van Ederveen. Dit dorpshart gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Vanwege de aanstaande nieuwbouw van de Calvijnschool buiten het dorpscentrum en de leeftijd van het dorpshuis is de vraag wat er op termijn met het centrum van het dorp kan en moet gebeuren. De besturen van de Algemene Belangenvereniging Ederveen-De Klomp en het dorpshuis De Zicht hebben daarom afgelopen jaar het initiatief genomen voor de opzet van een centrumvisie Ederveen.


Donderdagmiddag 30 januari vond de ondertekening plaats van de aanneemovereenkomst nieuwbouw scholen in Ederveen. Met deze ondertekening en de nieuwbouw komt mogelijk de weg vrij voor het centrumplan Ederveen.

Voor de opzet van deze centrumvisie is sinds eind 2018 een werkgroep uit Ederveen bezig om met huidige gebruikers, verenigingen, en ondernemers tot een gedragen voorstel te komen voor de (her)inrichting van de omgeving van het dorpshuis De Zicht. Veel mogelijkheden zijn beoordeeld en besproken op het gebied van 6 thema’s; Zorg, Sport, Verenigingen, Maatschappelijke functies, Ondernemers, en Wonen.

 

Op grond van het verkregen draagvlak en noodzaak tot herinrichting is de ontwikkelde centrumvisie bij de gemeente Ede gepresenteerd. Het college van B&W heeft goedkeuring gegeven aan het door Wethouder Vreugdenhil ingediende voorstel voor het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek betreffende het centrum van Ederveen.

Het komende jaar zal de werkgroep met medewerkers van gemeente Ede een haalbaarheidsonderzoek doen op grond van diverse uitgangspunten. In hoofdlijnen moet de herinrichting maar ook de exploitatie van het dorpshuis daarna kostendekkend zijn.

De kaders waar binnen de centrumvisie is geformuleerd:

  1. De centrumvisie heeft betrekking op de gemeentelijke grondoppervlakte horende bij het dorpshuis en de Calvijnschool, totaal circa 5.000 m2.
  2. Het centrum met bebouwing moet een verfraaiing voor het dorp zijn met aantrekkingskracht voor nieuwe functies en voorzieningen.
  3. Het Marktgebouw als gemeentelijk monument met het omliggende marktplein is een bepalend onderdeel van het centrum.
  4. Na gereedkomen van de nieuwbouw aan de Schoolstraat is het huidige gebouw van de Calvijnschool eind 2021 niet meer nodig.
  5. Dé basis voor een welslagen van de investering in het centrum van het dorp en het exploiteren van een multifunctioneel dorpscentrumgebouw is dat zo veel mogelijk partijen bereid zijn tot samenwerken in en rond het centrum/gebouw.
  6. Er is blijvend behoefte aan een grote zaal die gebruikt kan worden voor sporten en andere activiteiten. Het is voor het behoud van de levendigheid van het dorp essentieel dat de vele sportactiviteiten in het eigen dorp uitgeoefend kunnen worden.
  7. De Hersteld Hervormde Kerk heeft behoefte aan een eigen kerkzaal.
  8. Duurzaamheid en langjarige kostendekkende exploitatie inclusief een professioneel beheer (ondersteund door vrijwilligers) zijn essentieel.
  9. Kansen voor extra woonvoorzieningen mee nemen passend bij de lokale behoefte.
  10. Samenwerking en delen van ruimtes is essentieel.


Op de komende jaarvergadering van de Belangenvereniging Ederveen-De Klomp op woensdag 29 april zal de centrumvisie uitgebreid besproken worden.

Dat er een start is gemaakt voor het haalbaarheidsonderzoek wil niet zeggen dat de Ederveners rustig kunnen afwachten. De werkgroep daagt partijen uit die interesse in meedenken of ideeën hebben over de inrichting van het geheel. Meldt u, want nu heeft u de kans inbreng te hebben!

Op de komende jaarvergadering van de Belangenvereniging Ederveen-De Klomp op woensdag 29 april zal de centrumvisie uitgebreid besproken worden.

 

Onderzoek naar nieuw centrumplan voor Ederveen

n Ederveen is een haalbaarheidsonderzoek begonnen naar een centrumvisie. Dat laat wethouder Willemien Vreugdenhil weten aan de gemeenteraad. ,,Een werkgroep bestaande uit verschillende organisaties uit Ederveen heeft een aantal maanden geleden een voorlopig plan gepresenteerd aan de gemeente.”

Het dorpshuis De Zicht kan volgens het bestuur niet voldoen aan de wensen van deze tijd. ,,De Hersteld Hervormde Kerk, die nu elke zondag de gymzaal tot kerkzaal ombouwt, wil graag een eigen plek. Dit en meer is reden geweest voor het dorp om met elkaar een centrumvisie te ontwikkelen. Het plan is tot stand gekomen op initiatief van het bestuur van De Zicht in samenwerking met de Belangenvereniging Ederveen.”

Lees verder

Ondertekening van de aanneemovereenkomst nieuwbouw Calvijnschool, Julianaschool en gymzaal in Ederveen

Met de ondertekening van de aanneemovereenkomst kan een start worden gemaakt met de realisatie van de nieuwe schoolgebouwen en gymzaal aan de Schoolstraat in Ederveen. Met deze nieuwbouw krijgen bijna 700 kinderen in Ederveen een nieuwe school die voldoet aan de eisen van deze tijd. Sport Service Ede beheert de gymzaal. De scholen gebruiken deze voor het gymonderwijs. Maar de gymzaal is ook bedoeld voor gebruik van de sportverenigingen in Ederveen en omgeving.

Het nieuwe gebouw voldoet aan de eisen van bijna energie neutrale gebouwen (BENG) door het toepassen van onder meer groene daken, zonnepanelen en een warmtepomp. Het gebouw wordt daarmee helemaal gasloos. De Calvijnschool krijgt in de nieuwbouw ruimte voor paramedische functies voor de zorg van een aantal leerlingen op deze school. De school voldoet aan het predicaat ‘frisse school’. Beide scholen krijgen een eigen speelterrein en buitenruimte voor de leerlingen.


Artist impressions van het nieuwe schoolgebouw in Ederveen.

Bestuurders van beide scholen, Henk Jonker (Julianaschool), Reinald van Ommeren (Calvijnschool), wethouder Meijer (onderwijshuisvesting) en de aannemer Zegers en Installateur (WSI) ondertekenen de aanneemovereenkomst.

De huidige gymzaal en een groot gedeelte van de Julianaschool wordt gesloopt, waarna de gehele nieuwbouw in één bouwfase zal worden gerealiseerd. Na oplevering zal het restant van de Julianaschool worden gesloopt en het overige terrein afgerond worden. De leerlingen van beide scholen zijn inmiddels in tijdelijke huisvesting ondergebracht.

 

Naar verwachting is de volledige nieuwbouw gereed in juni/juli 2021, zodat schooljaar 21/22 voor beide scholen start in de nieuwbouw.

 

Leuke open dag LooHorst in Ederveen

Werken bij LooHorst? Met alle plezier. Met dat als vertrekpunt is LooHorst Landscaping een bijzondere personeelswerving gestart. Daarvoor werd er zaterdag een geslaagde open dag georganiseerd, met de mogelijkheid om toekomstige collega’s ontmoeten in een informele sfeer met een lekkere barbecue. LooHorst groeit mooi door met (leerling-)hoveniers, boomverzorgers en andere groenmensen. En juist in deze maanden maken velen een keuze voor een leer-werkplek of een nieuwe uitdaging.

Reinald van Ommeren legt uit: “We zijn een meer dan allround hoveniers- en buitenruimtebedrijf en doen niets liever dan iedereen ruimte geven. Door simpelweg te luisteren naar wat hij of zij heeft in te brengen.

We bestaan sinds 2004 en wat typerend is: sinds die tijd zijn we flink gegroeid met zowel ervaren vakmensen als leerlingen en mensen uit andere doelgroepen. En allemaal werken ze bij ons met een glimlach, omdat ieders talenten bij ons worden gewaardeerd.

We houden van projecten met een uitdaging, waarin we soms hard moeten rennen of creatieve oplossingen moeten bedenken om onze opdrachtgever te helpen. Dat levert gezonde spanning op, en vooral veel plezier in het team. De resultaten die we boeken, de glimlach bij onze opdrachtgever, de gezamenlijke leerervaring: ze zijn van ons samen. Iets van ons allemaal. En dat vinden we belangrijk.

Want waar mensen aan een project werken, moeten ze dat vooral met plezier doen. De meeste van onze collega’s zullen ons dan ook typeren als een hoveniers- en buitenruimtebedrijf waar mensen centraal staan, met veel afwisseling en kansen om jezelf te ontwikkelen. Je zou het eens moeten ervaren. Vandaar: Werken bij LooHorst? Met alle plezier.”

 

Het bedrijf werkt vanaf de Bruinehorst 34 in Ederveen. De website www.werkenbijloohorst.nl laat daar meer van zien.