Doe mee aan zomerse (mantelzorg) activiteiten

REGIO – Op 14 juni is de nieuwe mantelzorggids uitgereikt aan de klankbordgroep Mantelzorg in het Raadhuis. De mantelzorggids is de vernieuwde versie van de mantelzorgwaaier die eerder is uitgebracht en is voor iedereen die met mantelzorg te maken heeft. 

Aanbod diensten organisaties 

‘Voor de leesbaarheid hebben we gekozen om de mantelzorgwaaier nu uit te brengen in de vorm van een boekje’, aldus Jan Jong, mantelzorgcoördinator van Malkander. ‘De gids is ingedeeld in acht thema’s met frisse kleuren, waardoor snel duidelijk is welke diensten er worden geboden en door welke organisaties. Denk aan Hulpmiddelen, Financiën, Vervangende zorg en Ontspanning. 

Er staan meer dan 45 verschillende diensten in, met meer dan 100 aanbieders. Hiermee bieden we een helder overzicht in de diverse mogelijkheden die er zijn om te zorgen voor je naaste en om je zorgen te kunnen delen.’

Klankbordgroep mantelzorg

De gids is uitgereikt aan de klankbordgroep mantelzorg. ‘Zij hebben feedback gegeven tijdens het ontwikkelproces’, vertelt Jong ‘en het voelde dan ook passend om deze nieuwe Mantelzorg-gids aan hen aan te bieden. Binnen de klankbordgroep mantelzorg wordt uitgewisseld wat er leeft en speelt als je zorgt voor een naaste. Het gaat over omgaan met autisme of dementie, over de zorg binnen een verpleeghuis of begeleiding die thuis geboden wordt, over mooie en moeilijke momenten. Knelpunten en ook sterke punten worden meegenomen om aan verschil-lende organisaties en gemeente Ede input te geven voor mantelzorgbeleid.’ 

Mantelzorggids aanvragen

De Mantelzorggids is gratis aan te vragen via Malkander. Dit kan via www.malkander-ede.nl onder het kopje Mantelzorg en kunt u de gids ook digitaal inzien. Ook telefonisch kunt u de man-telzorggids aanvragen, bel 0318 – 208080. 

Lees hier de online krant van deze week.

Nieuwe Mantelzorggids voor mantelzorgers

REGIO – Op 14 juni is de nieuwe mantelzorggids uitgereikt aan de klankbordgroep Mantelzorg in het Raadhuis. De mantelzorggids is de vernieuwde versie van de mantelzorgwaaier die eerder is uitgebracht en is voor iedereen die met mantelzorg te maken heeft. 

 Aanbod diensten organisaties 

‘Voor de leesbaarheid hebben we gekozen om de mantelzorgwaaier nu uit te brengen in de vorm van een boekje’, aldus Jan Jong, mantelzorgcoördinator van Malkander. ‘De gids is inge-deeld in acht thema’s met frisse kleuren, waardoor snel duidelijk is welke diensten er worden geboden en door welke organisaties. Denk aan Hulpmiddelen, Financiën, Vervangende zorg en Ontspanning. Er staan meer dan 45 verschillende diensten in, met meer dan 100 aanbieders. Hiermee bieden we een helder overzicht in de diverse mogelijkheden die er zijn om te zorgen voor je naaste en om je zorgen te kunnen delen.’

Klankbordgroep mantelzorg

De gids is uitgereikt aan de klankbordgroep mantelzorg. ‘Zij hebben feedback gegeven tijdens het ontwikkelproces’, vertelt Jong ‘en het voelde dan ook passend om deze nieuwe Mantelzorg-gids aan hen aan te bieden. Binnen de klankbordgroep mantelzorg wordt uitgewisseld wat er leeft en speelt als je zorgt voor een naaste. Het gaat over omgaan met autisme of dementie, over de zorg binnen een verpleeghuis of begeleiding die thuis geboden wordt, over mooie en moeilijke momenten. Knelpunten en ook sterke punten worden meegenomen om aan verschil-lende organisaties en gemeente Ede input te geven voor mantelzorgbeleid.’ 

Mantelzorggids aanvragen

De Mantelzorggids is gratis aan te vragen via Malkander. Dit kan via www.malkander-ede.nl on-der het kopje Mantelzorg en kunt u de gids ook digitaal inzien. Ook telefonisch kunt u de man-telzorggids aanvragen, bel 0318 – 208080. 

Lees hier de online krant van deze week.

De Week van de Jonge Mantelzorger

Kinderen en jongeren die opgroeien met een ziek, beperkt of verslaafd gezinslid noemen we jonge mantelzorgers. Deze jonge mantelzorgers hebben vaak extra (zorg)taken, maken zich re-gelmatig zorgen en moeten soms zorg en aandacht missen. Meer dan hun leeftijdsgenoten zon-der zorgsituatie thuis. Om hen te ondersteunen en zichtbaar te maken is het jaarlijks van 1 tot en met 7 juni de nationale Week van de Jonge Mantelzorger. Ook in de gemeente Ede worden er speciaal voor jonge mantelzorgers activiteiten georganiseerd door welzijnsorganisatie Mal-kander.

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychi-sche kwetsbaarheid en/of verslaving. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede buur. Het zorgen voor een ander ervaren zij als normaal en het geeft ook voldoening, daarentegen kan het ook zwaar zijn. 

Vaak beseffen jonge mantelzorgers en mensen uit hun omgeving niet dat zij opgroeien in een situatie die anders is dan die van de meeste mensen. Het zorgen lijkt voor hen vanzelfsprekend en verloopt vaak vanzelf. Toch is het goed om stil te staan bij de gevolgen van deze zorgsituatie in het leven van een jong persoon. Kun je je nog wel goed genoeg concentreren op school als je zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet je soms afspraken met vrienden afzeggen omdat je moeder niet alleen thuis kan zijn? 

Niet te missen

Ook al zien deze jongeren zichzelf niet als jonge mantelzorgers, ze ondervinden wel de gevolgen van de zorgsituatie al op jonge leeftijd. Dit jaar zetten we voor het derde jaar op rij de bewust-wordingscampagne Niet te missen voort. Niet te missen laat via video’s, posters, portretten en verhalen zien wat de impact is van mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren. Gemeen-ten en organisaties kunnen het campagnemateriaal gratis downloaden op de website van de Week van de Jongemantelzorger. Zowel online als in de echte wereld moet het niet te missen zijn, met als doel meer bewustwording, herkenning en erkenning. 

Activiteiten jonge mantelzorgers

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger worden er in het hele land diverse activiteiten georganiseerd om extra aandacht te besteden aan de jonge mantelzorgers, om hen te waarde-ren en hen zichtbaar te maken. In Ede kunnen jonge mantelzorgers van alle leeftijden op 7 juni meedoen aan een survival activiteit. Voor aanmelden ga naar de activiteitenpagina op de websi-te www.malkander-ede.nl 

Kijk voor meer informatie over de Week van de Jonge Mantelzorger en de Niet te missen campagne op www.weekvandejongemantelzorger.nl 

Lees hier de online krant van deze week.

Generatie wandeldriedaagse op 7, 8 en 9 juni

REGIO – Na het succes van vorig jaar wordt ook dit jaar de zogenaamde Generatie Driedaagse georganiseerd vanuit Ede Viert. Op 7, 8 en 9 juni kunnen inwoners van de gemeente Ede vanaf verschillende locaties starten met de wandeling. 

Tijdens deze dagen zijn er routes uitgezet om samen (jong en oud) te wandelen waarbij ontmoe-ting, verbinding en fijne dagen met elkaar hebben, centraal staan. 

Verschillende startplaatsen

Verschillende organisaties, waaronder welzijnsorganisatie Malkander, werken mee aan dit eve-nement. Vanuit de locaties het Gastenhuis Bennekom, Dorpshuis De Zicht, Het Maanderzand, Opella Metje, Seniorenhuisvesting Zuid-Veluwe, Vilente de Klinkenberg, de Pleinen en St. Bar-bara en tenslotte Wicherumloo in Wekerom kan er gestart worden aan een rolstoeltoegankelij-ke route. De duur van de wandeling is ongeveer een half uur.

Meedoen en aanmelden  

Wilt u meedoen en de route wandelen dan kunt u zich aanmelden via www.edeviert.nl 

Voor meer informatie over Malkander, kijk dan op www.malkander-ede.nl of bel 0318 208080.

Lees hier de online krant van deze week.

Automobiel biedt bewegingsvrijheid

Flexibele inzet vrijwillige chauffeurs

Voor minder mobiele inwoners in de gemeente Ede biedt vervoersservice Automobiel de broodnodige soelaas. Onder de hoede van welzijnsorganisatie Malkander voldoen elke dag tientallen vrijwillige chauffeurs aan de vervoerswensen van plaatsgenoten. Gezien de snel toenemende vraag is Automobiel een welkome, flexibele toevoeging aan het reguliere personenvervoer.   

Onderscheidend 

In 2019 ging de service voor alle inwoners van de gemeente Ede van start en sloeg snel aan. Corona was ook hier spelbreker, maar daarna bleek duidelijk de meerwaarde. 

Gerlinde Huizing is coördinator Automobiel bij Malkander en zag de vraag enorm toenemen: “Het eerste jaar deden we dertienhonderd ritten, voor 2023 verwachten we er zelfs vierduizend,  vooral door mond-tot-mond reclame. Wat me niet verbaast, want Automobiel is onderscheidend. Mensen kunnen tot drie à vier dagen tevoren een rit aanvragen en een vaste tijd voor halen en terugbrengen afspreken, dus nagenoeg geen wachttijd.”

Zo werkt het 

Na aanmelding kunnen klanten direct een rit via het landelijke belteam boeken. Deze vrijwilligers koppelen de reizigers zoveel mogelijk aan chauffeurs binnen hetzelfde postodegebied. Jacob van Wier, vrijwillig coördinator: “Men betaalt vijfendertig cent per kilometer contant aan de chauffeur. Dus hoe minder kilometers hoe minder tijd én geld het kost. Nieuwe chauffeurs zijn zeer welkom, zeker ook in de dorpen rond Ede. Immers, met meer chauffeurs kunnen we gerichter vraag en aanbod ‘dichtbij’ koppelen.” 

De ritten naar ziekenhuis of fysiotherapeut, soms met begeleider, voeren de boventoon. Omdat mensen langer zelfstandig willen of moeten wonen, kan men ook boodschappen doen, op familiebezoek of naar het theater. Zo gaat Automobiel ook eenzaamheid tegen. Mede hierom steunt de Gemeente Ede het project en betaalt de eerste jaarlijkse contributie van vijftien euro betaalt voor iedereen die voor juli 2023 lid wordt van Automobiel.  

Trots op chauffeurs

Klanten laten regelmatig weten hoe blij ze zijn met de chauffeurs. Jacob: “Die zijn vaak 60+, komen meestal uit de nabije omgeving en zijn stipt op tijd. Bij een retourrit binnen een uur wacht de chauffeur, die vaak een luisterend oor heeft en een handje toesteekt bij een zware boodschappentas. Heeft iemand een rollator mee, dan moet dat bij de reservering doorgegeven worden.” Chauffeurs krijgen instructie, hebben een inzittendenverzekering en delen een whatsappgroep. Gerlinde: “Als iemand toch op korte termijn vervoer nodig heeft, kunnen ze snel schakelen. En zo is, terwijl ze elkaar zelden zien, uitwisselen van ervaringen mogelijk. Een paar keer per jaar organiseren we een gezamenlijke activiteit. Dan zie je het plezier dat chauffeurs zelf aan hun ritten beleven. Ik ben heel trots op ze!”

Voor meer informatie kunt u bellen met 0318-20 80 80; ook vindt u alle gegevens op www.malkander-ede.nl/; klik onder het kopje ‘Thuis en Buurt’ ‘ik zoekvervoer’ aan. 

Lees hier de online krant van deze week.

Nieuw aanbod aan activiteiten bij Malkander

REGIO –  Welzijnsorganisatie Malkander heeft voor de komende periode een nieuw aanbod aan activitei-ten en cursussen op stapel staan. Jongeren kunnen op voorjaarskamp, jonge mantelzorgers meedoen aan de cursus Sammie en de Schatkist en vrijwilligers en mantelzorgers aan diverse cursussen.

Voorjaarskamp

Voor jongeren van 12 tot 17 jaar wordt in de voorjaarsvakantie van 27 februari tot en met 2 maart aanstaande een waar voorjaarskamp georganiseerd in Het Mussennest in Otterlo. Jongeren kunnen meedoen aan leuke spelletjes, workshops en uiteraard wordt een bonte avond ge-organiseerd. 

De kosten voor dit gezellige kamp is €45,– euro inclusief eten en overnachten. Voor meer informatie en aanmelden stuur een e-mail naar jongerenwerker Joshua de Vries via jdevries@malkander-ede.nl   

Sammie en de schatkist voor jonge mantelzorgers

Malkander biedt kinderen van 4 tot en met 7 jaar die opgroeien met een langdurig ziek gezins-lid, een cursus Sammie en de schatkist. Vanaf 14 februari van 15.30 – 17.00 uur wordt in acht bijeenkomsten in de Wiekslag in Ede aan jonge mantelzorgers spelenderwijs ondersteuning ge-boden. 

Hond Sammie leert de kinderen van alles, zoals hoe los je dingen op als je boos bent of verdrietig en hoe je laat zien dat je blij bent. Voor meer informatie en aanmelden, neem con-tact op met jongerenwerker Gerrie Kelderman via gkelderman@malkander-ede.nl of bel 06 23894682.    

Nieuw cursusaanbod

En er zijn weer volop nieuwe cursussen waar vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Ede gratis aan deel kunnen nemen. Het aanbod is wederom divers, van ‘Wat te doen bij een Niet Pluis Gevoel, ‘Mixed Media, spelen met materialen’, ‘Hoe herken je Niet Aangeboren Hersen-letsel en hoe ga je ermee om’ tot ‘Basis boekhouden en financiën voor bestuurders en pen-ningmeesters van verenigingen’. Ook is er een leuke djembé workshop om aan deel te nemen of een filosofische wandeling maken door de natuur. Voor meer informatie over de cursussen en inschrijven ga naar www.vrijwilligers.malkander-ede.nl/actviteiten

Meer informatie?

Wilt u meer informatie wat Malkander voor u kan betekenen, neem contact op via 0318208080 of info@malkander-ede.nl 

Lees hier de online krant van deze week.