Minder suiker, meer groente dankzij gezonde schoollunch

Kinderen op de Triangel in Lunteren eten meer groente en drinken minder suikerhoudende dranken als ze een lunch op school krijgen aangeboden. Dit blijkt uit het project de ‘Gezonde Schoollunch’ van Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam. In dit project kregen kinderen van de bovenbouw op drie basisscholen (in Amsterdam, Vlaardingen en op de Triangel) zes maanden lang een gezonde lunch aangeboden. Alle resultaten zijn op 24 september gepresenteerd tijdens het online eindsymposium van dit project.

Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben met verschillende partners onderzoek gedaan naar het aanbieden van een gezonde schoollunch. “Gaan kinderen gezonder eten als zij op school een lunch krijgen aangeboden?” was de centrale vraag. De kinderen konden tijdens de lunch kiezen uit volkorenbrood, gezond beleg, groente, water, melk en karnemelk. Elke dag was er wat extra’s, zoals soep, salade, een ei of fruit*. Minimaal 80% van de lunch bestond uit voeding uit de schijf van vijf en maximaal 20% was ander voedsel.

Kinderen zijn gezonder gaan eten tijdens de schoollunch

De onderzoekers hebben vergeleken wat kinderen aten bij de lunch die ze van thuis meekregen en tijdens de gezonde schoollunch:

  • In vergelijking met de lunch van thuis dronken minder kinderen op de Triangel suikerhoudende dranken. Landelijk gezien dronk nog 4% suikerhoudende dranken i.p.v. 28% bij de lunch van thuis.
  • De kinderen aten ook meer groente tijdens de schoollunch: op de Triangel was dit ruim 3x zoveel bij de schoollunch ten opzichte van de lunch van thuis. Landelijk was dit zelfs nog meer verbeterd: van 7% groente bij de lunch van thuis naar 50% bij de schoollunch.
  • Landelijk aten meer kinderen volkorenbrood en bruin brood (85% in plaats van 52%). Bij de Triangel aten al veel kinderen volkoren of bruin brood. Aan het eind van het onderzoek was dit iets gedaald. Dit komt waarschijnlijk omdat er tijdens de lunch ook andere dingen dan brood werden aangeboden.

Ervaringen

Kinderen, leerkrachten en ouders ervaren de schoollunch positief, al zijn zij ook tevreden met de lunch van thuis. Meer dan de helft van de deelnemende leerlingen en leerkrachten op de Triangel heeft aangegeven de schoollunch voor altijd te willen. Leerkracht: “Een uitgebreid buffet met  gezonde keuzes maakte dat we met elkaar nog meer bewust genoten van de lunch.” Meer dan de helft van de kinderen gaf aan de lunch lekker te vinden, het gezellig te vinden en genoeg tijd en keuze te hebben. Leerling: “Ik wist helemaal niet dat ik groente bij de lunch ook lekker zou vinden.” Over het algemeen vonden de leerkrachten dat er de kinderen genoeg tijd hadden om te lunchen, en dat er voldoende keuze aan producten was. Ze vonden het bovendien gezellig in de klas tijdens de lunch. Een deel van de leraren gaf aan niet voldoende tijd te hebben om te lunchen.

Gezonde scholen in Ede

Leon Meijer, wethouder Food: “We zijn blij met de deelname van de Triangel aan dit landelijke onderzoek en we hopen dat de positieve resultaten gaan bijdragen aan een gezonder eetpatroon, ook voor andere kinderen in Nederland. Gezonde voeding is belangrijk voor de gezondheid en schoolprestaties van kinderen. Daarom stimuleren we als gemeente Ede op verschillende manieren gezond en bewust eten voor kinderen op school. Zo leren kinderen naast rekenen en taal ook wat gezonde voeding is. Jong geleerd is oud gedaan!”

Gemeente Ede is partner binnen dit project en streeft naar structureel voedselonderwijs en een gezonde voedselomgeving op alle basisscholen in Ede. Meer dan 10 basisscholen in Ede zijn al bezig met een Gezonde School-aanpak. Inmiddels zijn er in Ede vier basisscholen die het certificaat ‘Gezonde School’ op thema Voeding hebben behaald. Regionaal gezien loopt de gemeente Ede hierin voorop.

Verbetering voedingspatroon van kinderen

Kinderen in Nederland eten te weinig groenten, fruit en volkorenbrood en drinken te veel suikerhoudende dranken. Ook zijn er grote verschillen in de samenstelling en kwaliteit van de meegebrachte broodtrommels tussen kinderen op school en tussen scholen onderling. Omdat ieder kind in Nederland naar de basisschool gaat, zou een gezonde schoollunch het voedingspatroon van kinderen in Nederland aanzienlijk kunnen verbeteren. De resultaten van dit onderzoek kunnen een leidraad zijn voor het introduceren van een gezonde schoollunch op Nederlandse basisscholen, waarmee 1.4 miljoen kinderen gezonder leren eten. De resultaten worden gebundeld met de resultaten van het project Gezonde Basisschool van de Toekomst, en verwerkt in een rapport dat wordt aangeboden aan het ministerie van VWS.

Meer informatie over het onderzoek: etenopschool.org.

* De lunch volgt de richtlijnen Goede Voeding

Middelpunt van Nederland zichtbaar vanuit centrum

LUNTEREN – Donderdag 24 september werd een pijlpunt geplaatst op het Nieuwe Erf in Lunteren. Het landschapsobject verwijst naar het Middelpunt van Nederland. Samen met de veertien al eerder geplaatste pijlpunten brengt het samenhang in het gebied aan de oostzijde van Lunteren en dit nieuwste pijlpunt maakt de verbinding met het dorp Lunteren. Naast dit pijlpunt wordt ook een ‘kijker’ geplaatst waarin beelden te zien zijn van de acht belangrijkste bezienswaardigheden in het buitengebied. Deze kijker stond bij het Museum Lunteren.

Tussen 2012 en 2017 is op initiatief van het Luntersche Buurtbosch het project ‘Goudsberg, Middelpunt van Nederland’ gerealiseerd. De oostkant van Lunteren is daardoor een stuk aantrekkelijker geworden voor inwoners en bezoekers. Aan de hand van nog aanwezige sporen uit het verleden wordt het verhaal verteld ‘van natuur naar landschap’. Kijkers in het landschap die terugkijken geven in de vorm van beelden en teksten informatie over de geschiedenis van de plek waar ze staan. Wandel- en fietsroutes verbinden die ‘sporen’ met elkaar. Het is daarmee een ideaal natuurgebied voor wandelaars en fietsers die geïnteresseerd zijn in mooie en afwisselende natuur en cultuurhistorie.

De lokale Middenstandsvereniging (MVL) heeft het initiatief genomen om ook een pijlpunt wijzend naar het Middelpunt te plaatsen op het Nieuwe Erf. Daarmee wordt op de centrale plek in het dorp de aandacht gevestigd op het prachtige buitengebied van Lunteren.

In het pijlpunt zijn de cijfers 2450 uitgesneden. Ze geven de afstand hemelsbreed naar het geografische middelpunt van Nederland aan. Ook een kijker gemaakt uit hetzelfde duurzame materiaal is hier geplaatst. Een kijker waarin beelden te zien zijn van het Buurtbosch, de Koepel, het Pinetum, de grote Zandgroeve, het Middelpunt, de Hessenhut, de Ijzertijdboerderij en het Wekeromse zand.

De Gemeente Ede ondersteunt dit initiatief van harte en heeft toegezegd beide objecten mee te nemen in het reguliere onderhoud van deze locatie.

Op de foto onthullen vertegenwoordigers van de Middenstandsvereniging en van Dorpsraad Lunteren het nieuwe pijlpunt en de kijker.

Ds. Ria en ds. Wim na 25 jaar Lunteren met emeritaat

Op dinsdag 22 september 2020 gaat klokslag half elf de deur van de pastorie aan de Oranjestraat uitnodigend open.

‘Kom erin,’ zegt dominee Ria Scheltens – Ritzema en amper binnen vervolgt ze: ‘We waren er beduusd van’. Dat was ook dominee Wim Scheltens, een gemeentelid citerend: ‘Onder de gegeven omstandigheden kon het niet mooier’. Daarmee is de toon gezet voor een gesprek over met emeritaat gaan en terugkijken op 39 jaar predikant zijn, waarvan 25 jaar in Lunteren.

In de ochtenddienst van zondag 20 september 2020 hebben ds. Wim en ds. Ria, zoals ze vaak genoemd worden, afscheid genomen van de Gereformeerde Kerk in PKN-verband, in de volksmond de Gereformeerde Kerk aan de Oranjestraat. Een afscheidsdienst in coronatijd, met alle beperkingen die dit met zich meebrengt. De kleine commissie die verantwoordelijk was voor de uitvoering had er de handen aan  vol, maar het resultaat mocht er zijn. Via kerkdienstgemist.nl kan het alsnog worden beleefd.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op lunteren.com

OBS de Sprong en de week tegen pesten

LUNTEREN – Vorige week was het zo ver, de week tegen pesten. OBS De Sprong uit Lunteren heeft hieraan meegedaan. De week tegen pesten biedt de mogelijkheid om te praten hoe we met elkaar moeten om gaan. Door samen normen en regels op te stellen krijgt een groep structuur en rust.

Op maandag is De Sprong begonnen met een centrale opening, een toneelstuk gespeeld door de leerkrachten. In dit toneelstuk werd iemand gepest. Vervolgens zijn er meerdere oplossingen uitgespeeld door de leerkrachten. Aan het einde van de middag moesten alle leerlingen, van groep 1 t/m groep 8, op het grote plein verzamelen om spellen te spelen uit de Kanjertraining. Kanjertraining is de sociaal-emotionele methode die De Sprong gebruikt. In deze methode staan de witte, gele, rode en zwarte petten symbool voor gedrag.

Het doel van het eerste spel was om elkaar te leren vertrouwen. Alle leerlingen werden in tweetallen verdeeld. Een leerling van groep 1 ging samen met een leerling van groep 8 en zo verder. Het was de bedoeling dat de leerlingen elkaar over het schoolplein leiden. Een leerling mocht niks zien en de andere leerling leidde de leerling over het plein. Dit mochten ze doen door te praten of door elkaar aan de hand te nemen.

Het tweede spel had te maken met het leren kennen van elkaar. Dit spel heet ‘lange lijnen’. De leerlingen moesten in een lange lijn staan. Bijvoorbeeld op leeftijd of van groot naar klein. Wat de Kanjertraining zegt: ‘Bekend maakt bemind’. Als je elkaar beter kent, is het ook moeilijk om vervelend tegen elkaar te doen.

Het derde spel ging over samenwerken. De leerlingen moesten in een kring staan met de handen aan elkaar. De leerlingen kregen de opdracht om op te staan zonder elkaars handen los te laten. Door samen te werken lukte dit in een keer.

Het laatste spel was plezier maken met elkaar. Dit spel heet ‘fruitsalade’. De leerlingen zaten allemaal in een kring waarna elke leerling een fruitnaam kreeg. Een appel, peer of banaan. Eén leerling staat in het midden en roept een fruitnaam. De leerlingen die deze fruitnaam hadden, moesten nu een stoel zien te bemachtigen. U kunt het zien als een soort stoelendans maar dan anders. Het plezier spatte ervan af.

Daarnaast is er elke dag, in elke klas gefilosofeerd over ‘aardig zijn’ en ‘vriendschap’. Er werden vragen gesteld als: Moet je altijd eerlijk zijn? Wanneer ben je aardig? Kun je vrienden zijn met een boom? Hoe kun je zorgen dat je te vertrouwen bent? Dit waren hele waardevolle lessen voor de kinderen. Tijdens deze week was te zien waar een kleine school groot in is. Samen plezier hebben! Iedereen is betrokken op elkaar, er wordt samengewerkt, de grote leerlingen zorgen voor de kleine leerlingen en bovenal is iedereen aardig voor elkaar. Fantastisch om te zien!

Bent u nieuwsgierig geworden? Op de website en Facebookpagina van De Sprong staat een filmpje hoe het de week tegen pesten eruitzag.

Feestelijke viering 50 jaar Honskamp

LUNTEREN – Woensdag 30 september viert woonzorgcentrum de Honskamp  haar 50-jarig jubileum.

Wim Hulsegge, leidinggevende zorg in de Honskamp: “We hadden plannen om dit met bewoners en familie, medewerkers, vrijwilligers en het dorp te vieren. Helaas gooit corona roet in het eten en zit een grootse viering er niet in. Toch laten we dit bijzondere moment niet ongemerkt voorbij gaan en staan we gepast stil bij dit feestelijke jubileum.”

Vijftig jaar geleden, op 30 september 1970, vond de officiële opening plaats van ‘verzorgingstehuis voor bejaardenzorg’ de Honskamp. Een aantal medewerkers uit die beginperiode werkt nog steeds in de Honskamp, waaronder Jannie. Zij werkt ruim 45 jaar in de Honskamp, waar ze destijds werd aangenomen voor de huishouding.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op lunteren.com

Tweede lustrum Shoe & More

LUNTEREN – Of ik een foto wilde komen maken van het gehele team vanwege het tien jarige bestaan van Shoe & More. Geen probleem, altijd mooi dat er iets te vieren valt. Totdat het tijdstip wordt genoemd, zaterdagochtend om 09.00 uur.

Ik krabde mezelf eens achter de oren. Normaal ben ik er dan net uit en zit te genieten van m’n croissantjes belegd met runderlende, en een pak karnemelk en de krant erbij. Genieten na een week hard en intensief werken aan weer een uitgave van de Lunterse Krant.

Zaterdagochtend 12 september, 09.00 uur, zogezegd bij Shoe & More. Het was er gezellig, de koffie smaakte best en hilariteit alom bij het maken van de foto’s.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant of op lunteren.com

Overlast in Centrum Lunteren

LUNTEREN – De twee rijen lindebomen in het centrum van Lunteren bepalen al sinds ‘mensenheugenis’ het straatbeeld in het centrum van Lunteren. Het geeft sfeer aan het winkelhart van Lunteren en verhoogd de gezelligheid bij het winkelen.

Mooi zijn heeft ook een keerzijde. Vallende blaadjes, regen en de straatklinkers vormen een mix die problemen oplevert. Het is dan glibberen en uitkijken bij het lopen en fietsen. Tel daarbij nog op dat luizen uit de bomen grote overlast geven omdat ze een plakkerige straat tot gevolg hebben.

Deze problemen worden onderkent door de Lunterse middenstand en zij hebben aan de bel getrokken bij de gemeente.

 

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant of op lunteren.com

Gezellige Open Monumentendag bij De Koepel

LUNTEREN  –  De buitenlocatie bij uitkijktoren De Koepel leende zich zaterdag perfect voor de Nationale Open Monumentendag.

De hele middag was het een komen en gaan van bezoekers. Zij bezochten de buitenexpositie van Lunterse kunstenaars, of namen de trap omhoog De Koepel in.

Een picknicktafel diende als een ontmoetingsplek, waar Gert-Jan en Jopje de bezoekers heel wat te vertellen hadden.

En, wie deze twee Lunterse belhamels kent, weet dan wel dat het niet zonder hilariteit ging. Menig bezoeker daalde dan ook lachend de berg af naar de bewoonde wereld.

Prachtige dag Lunters Daagje Peerdsturen

LUNTEREN  –  In en rondom het zandgat op de Goudsberg was het zaterdag 12 september goed toeven.

Velen waren ook dit jaar weer afgekomen op het traditionele Lunters Daagje Peerdsturen.

Er namen tachtig aanspanningen deel, die kwamen uit het gehele land. Deelnemers waren verrast over de locatie. Zij genoten volop van de sfeer en de goede organisatie. Deze had de indeling van het terrein volgens de RIVM protocollen, die door de aanwezigen uitstekend werden nageleefd.

Monument fatale dropping De Keukenklep onthuld

LUNTEREN _ Donderdag 3 september vond aan de Immenweg, ter hoogte van het Wekeromse Zand, een plechtigheid plaats ter herinnering aan de fatale dropping De Keuenklep.

De onthulling van het monument aan deze gebeurtenis, een zwerfkei met tekst, vormde een onderdeel van de plechtigheid. Ben Verduijn en Evert Veenendaal brachten de zwerfkei in het zicht door het wegtrekken van een dropping parachute.

Onder de aanwezigen was burgermeester René Verhulst die in het kort de gebeurtenissen en de nasleep van de fatale dag, 8 maart 1945, memoreerde. Na afloop van de plechtigheid legde hij, namens de gemeente Ede een bloemenkrans bij het monument.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op lunteren.com