Stemmen in Lunteren en Wekerom

LUNTEREN/WEKEROM – Drie dagen lang zijn er stembureaus geopend in de gemeente Ede. Het is één van de manieren om verkiezingen tijdens de coronapandemie zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Sinds maandagochtend vroeg konden inwonders van de gemeente Ede hun stem fysiek uitbrengen. In het buitengebied van de gemeente kon dit maandag en dinsdag in het Westhoffhuis, in Wekerom in het Kuturhus.

Glasvezel in Wekerom?

De laatste week is ingegaan voor de glasvezelcampagne in De Klomp, Ederveen, Harskamp, ​​Otterlo en Wekerom! En het wordt nog spannend of er in Wekerom ook glasvezel komt. Hiervoor moet minimaal 35% van de inwoners van het dorp zich namelijk voor 3 februari a.s. aanmelden. In Otterlo weten ze het al zeker: hier komt glasvezel!

“Wekerom is nu aan zet!”. Johan van Veenschoten woont in Wekerom en zet zich daar nu namens Belangenvereniging Wekerom in als vrijwillig ambassadeur. Veel dorpsgenoten die hij spreekt, overwegen nu om over te stappen naar glasvezel. “Wekerom loopt, tot nu, achter in deze voor de toekomst belangrijke ontwikkeling. Omliggende dorpen, zoals Lunteren en het buitengebied, zijn al aangesloten op het glasvezelnetwerk. En ook Otterlo heeft zich vorige week verzekerd van de aanleg van glasvezel, omdat hier 35% van de inwoners zich heeft aangemeld!

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of online op lunteren.com

Winnaars prijsvraag ‘t Laar

WEKEROM – De fotopuzzel, die in de Wekerom editie stond van drie weken geleden, heeft velen geïnspireerd om deze op te lossen.

Maar liefst 85 uitslagen kwamen op de redactie van de Lunterse Krant binnen.

Gezamenlijk winnaar waren broer en zus Mees en Fenne de Boer, respectievelijk 10 en 8 jaar.

De andere winnaars waren Dennie Streefje uit Wekerom en mevrouw Pauline van Veldhuizen uit Lunteren.

Mevrouw Van Veldhuizen kon helaas niet aanwezig zijn voor het fotomoment.

Trimbaan Wekerom

WEKEROM – Wethouder v.d. Schans van Gemeente Ede heeft vrijdagmiddag 9 oktober op een symbolische manier de nieuwe trimbaan in Wekerom officieel geopend.

Rondom (en in) de wadi achter het Kulturhus en de School met de Bijbel aan het Dorpsplein zijn de afgelopen tijd tal van nieuwe toestellen geplaatst voor jong en oud. Zo kan o.a. de wadi nu overgestoken worden met een trekvlot.

Enkele jaren geleden bleek dat er vanuit de bewoners zeker animo voor was om deze trimbaan te realiseren, meldt de Belangenvereniging Wekerom.

Met subsidie van de provincie, de gemeente Ede, en o.a. de wijkwaardebonnen zijn de mooie toestellen uiteindelijk tot stand gekomen. Sportservice Ede heeft meegedacht over de toesteltype ’s.

Er is afgesproken dat alle sportverenigingen hier uiteindelijk gebruik van kunnen maken. “Ook de school heeft er intussen al gymlessen gegeven, dus het wordt al optimaal gebruikt”, aldus de Belangenvereniging.

De wethouder: “Het heeft al met al even geduurd voordat het allemaal zover was, maar we zijn blij dat dit project met initiatief van de inwoners van Wekerom uiteindelijk gelukt is.”

Leeuwen op Wekeromse Zand

Clara Wilken ontvangt mij op de parkeerplaats van Het Wekeromse Zand.

We gaan al wandelend meer te weten komen van wat dit prachtig stukje Veluwe te bieden heeft.

Recreatie-zonering

“Momenteel zijn we druk bezig met de recreatiezonering, het invoeren van zones op de Veluwe die voor een betere balans tussen recreatie en ongestoorde natuur moeten zorgen. De Veluwe is een Natura-2000 gebied met bijzondere plant- en diersoorten. Door toenemende recreatie en de bijkomende verstoring raakt het evenwicht tussen recreatie en natuur uit balans. Terreineigenaren, overheid en recreatieondernemers werken samen aan een zoneringsplan om kwetsbare natuur te beschermen en meer rust en ruimte te bieden waar dit nodig is.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op lunteren.com

Speciale Wekerom / Het Laar editie Lunterse Krant

De Lunterse Krant is deze week anders van opzet dan u gewend bent. Wekerom en met name het Bederijventerrein Het Laar staat centraal in deze editie.

Eind vorig jaar waren alle panden gereed en op een enkele ruimte na, ook nog eens geheel ‘uitverkocht’. Vele bedrijven en ondernemers uit Wekerom en directe omgeving vonden onderdak op Het Laar.

Reden voor de Lunterse Krant om afgelopen voorjaar eens goed uit te pakken en de bedrijven op Het Laar te presenteren aan haar lezers. Tja, dan gooit corona roet in het eten. De maatregelen waren en zijn bekend.

De speciale uitgave van de Lunterse Krant m.b.t. Bedrijventerrein Het Laar werd over de zomer heen getild. Het was even doorfietsen voor de betrokkenen en bedrijven om u vandaag een speciale editie van de Lunterse Krant te presenteren.

Op de volgende pagina’s vindt u adverteerders van Het Laar en uit Wekerom en omgeving. Een aantal artikelen vestigen de aandacht op onder meer: het Wekeromse Zand, Woonzorgcentrum De Hartenberg, en Wicherumloo.

Fotograaf en dichter Henk de Rooy zwierf op een woensdagmiddag door Wekerom en verbeelde op zijn eigen wijze het dorp. Ga niet voorbij aan de leuke en speciale Het Laar puzzelpagina. De Lunterse Krant stelt maar liefst drie cadeaubonnen t.w.v. € 50,00 beschikbaar.

Het overige nieuws vindt u aansluitend aan de speciale pagina’s.

De redactie.

Wicherumloo, meer dan alleen een huis

De maatregelen van het kabinet worden op Wicherumloo serieus gehanteerd.

Bij ontvangst in het woonzorghuiswordt dit door huismeester Martie Waaijenberg -sinds een aantal maanden ook bekend als ‘Mart 1,5 meter’- duidelijk gemaakt. “Het hele huis ging op slot, ook de bewoners die gewend waren om dagelijks de deur uit te gaan voor boodschappen of een bezoekje, bleven na overleg met het bestuur binnen”. Dit ‘regime’ heeft zijn vruchten afgeworpen; Covid kwam Wicherumloo niet in, maar voorzichtigheid blijft geboden.

Beschermd en beschut wonen

Inmiddels is ook coördinator zorg, Lutje Klok, aangeschoven. Zij is in dienst van Stichting Bethanië. Het protestants christelijk woonzorghuisis ontstaan vanuit een roeping; een initiatief vanuit de hervormde gemeente van Wekerom, waar iedereen welkom is die met respect voor elkaars normen en waarden samen wil wonen.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op lunteren.com

Werkzaamheden A.G Wijersweg duren langer

Bewoners moeten langer geduld hebben. De werkzaamheden aan de A.G Wijersweg in Wekerom gaan langer duren dan verwacht. Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft met een brief de bewoners laten weten dat de werkzaamheden enkele weken langer duren.

Eind mei werd gestart met de herinrichting van de straat. De rioolaansluitingen zijn tot één meter in de voortuinen vernieuwd. Ook worden de trottoirs en de straat geheel vernieuwd. De oude asfalt laag wordt vervangen door nieuwe klinkers, en de trottoirs worden voorzien van nieuwe tegels.  Inmiddels is een groot gedeelte van de trottoirs al klaar.

Momenteel zijn de werkzaamheden aan de A.G Wijersweg gevorderd tot bijna bij de Lage Valkseweg. In dit gedeelte moet nog worden gestart begonnen met het vervangen van de trottoirs, wanneer daar de laatste rioolaansluitingen zijn gerealiseerd.

“Doordat het riool, kabel en leidingstelsel erg oud is, en niet goed op de tekeningen staan was het soms lang zoeken voordat we ons werk konden doen”, aldus de aannemer in de brief. Ook zijn er in overleg met de bewoners trottoirbreedte.

“De verwachting is nu dat we nog enkele weken nodig hebben voordat de A.G Wijersweg is voorzien van nieuwe trottoirs, nieuwe straatklinkers en de grote herinrichting afgerond wordt”, aldus de firma Van Gelder in de brief.