Wicherumloo, meer dan alleen een huis

De maatregelen van het kabinet worden op Wicherumloo serieus gehanteerd.

Bij ontvangst in het woonzorghuiswordt dit door huismeester Martie Waaijenberg -sinds een aantal maanden ook bekend als ‘Mart 1,5 meter’- duidelijk gemaakt. “Het hele huis ging op slot, ook de bewoners die gewend waren om dagelijks de deur uit te gaan voor boodschappen of een bezoekje, bleven na overleg met het bestuur binnen”. Dit ‘regime’ heeft zijn vruchten afgeworpen; Covid kwam Wicherumloo niet in, maar voorzichtigheid blijft geboden.

Beschermd en beschut wonen

Inmiddels is ook coördinator zorg, Lutje Klok, aangeschoven. Zij is in dienst van Stichting Bethanië. Het protestants christelijk woonzorghuisis ontstaan vanuit een roeping; een initiatief vanuit de hervormde gemeente van Wekerom, waar iedereen welkom is die met respect voor elkaars normen en waarden samen wil wonen.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op lunteren.com

Werkzaamheden A.G Wijersweg duren langer

Bewoners moeten langer geduld hebben. De werkzaamheden aan de A.G Wijersweg in Wekerom gaan langer duren dan verwacht. Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft met een brief de bewoners laten weten dat de werkzaamheden enkele weken langer duren.

Eind mei werd gestart met de herinrichting van de straat. De rioolaansluitingen zijn tot één meter in de voortuinen vernieuwd. Ook worden de trottoirs en de straat geheel vernieuwd. De oude asfalt laag wordt vervangen door nieuwe klinkers, en de trottoirs worden voorzien van nieuwe tegels.  Inmiddels is een groot gedeelte van de trottoirs al klaar.

Momenteel zijn de werkzaamheden aan de A.G Wijersweg gevorderd tot bijna bij de Lage Valkseweg. In dit gedeelte moet nog worden gestart begonnen met het vervangen van de trottoirs, wanneer daar de laatste rioolaansluitingen zijn gerealiseerd.

“Doordat het riool, kabel en leidingstelsel erg oud is, en niet goed op de tekeningen staan was het soms lang zoeken voordat we ons werk konden doen”, aldus de aannemer in de brief. Ook zijn er in overleg met de bewoners trottoirbreedte.

“De verwachting is nu dat we nog enkele weken nodig hebben voordat de A.G Wijersweg is voorzien van nieuwe trottoirs, nieuwe straatklinkers en de grote herinrichting afgerond wordt”, aldus de firma Van Gelder in de brief.