Minder suiker, meer groente dankzij gezonde schoollunch

Kinderen op de Triangel in Lunteren eten meer groente en drinken minder suikerhoudende dranken als ze een lunch op school krijgen aangeboden. Dit blijkt uit het project de ‘Gezonde Schoollunch’ van Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam. In dit project kregen kinderen van de bovenbouw op drie basisscholen (in Amsterdam, Vlaardingen en op de Triangel) zes maanden lang een gezonde lunch aangeboden. Alle resultaten zijn op 24 september gepresenteerd tijdens het online eindsymposium van dit project.

Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben met verschillende partners onderzoek gedaan naar het aanbieden van een gezonde schoollunch. “Gaan kinderen gezonder eten als zij op school een lunch krijgen aangeboden?” was de centrale vraag. De kinderen konden tijdens de lunch kiezen uit volkorenbrood, gezond beleg, groente, water, melk en karnemelk. Elke dag was er wat extra’s, zoals soep, salade, een ei of fruit*. Minimaal 80% van de lunch bestond uit voeding uit de schijf van vijf en maximaal 20% was ander voedsel.

Kinderen zijn gezonder gaan eten tijdens de schoollunch

De onderzoekers hebben vergeleken wat kinderen aten bij de lunch die ze van thuis meekregen en tijdens de gezonde schoollunch:

  • In vergelijking met de lunch van thuis dronken minder kinderen op de Triangel suikerhoudende dranken. Landelijk gezien dronk nog 4% suikerhoudende dranken i.p.v. 28% bij de lunch van thuis.
  • De kinderen aten ook meer groente tijdens de schoollunch: op de Triangel was dit ruim 3x zoveel bij de schoollunch ten opzichte van de lunch van thuis. Landelijk was dit zelfs nog meer verbeterd: van 7% groente bij de lunch van thuis naar 50% bij de schoollunch.
  • Landelijk aten meer kinderen volkorenbrood en bruin brood (85% in plaats van 52%). Bij de Triangel aten al veel kinderen volkoren of bruin brood. Aan het eind van het onderzoek was dit iets gedaald. Dit komt waarschijnlijk omdat er tijdens de lunch ook andere dingen dan brood werden aangeboden.

Ervaringen

Kinderen, leerkrachten en ouders ervaren de schoollunch positief, al zijn zij ook tevreden met de lunch van thuis. Meer dan de helft van de deelnemende leerlingen en leerkrachten op de Triangel heeft aangegeven de schoollunch voor altijd te willen. Leerkracht: “Een uitgebreid buffet met  gezonde keuzes maakte dat we met elkaar nog meer bewust genoten van de lunch.” Meer dan de helft van de kinderen gaf aan de lunch lekker te vinden, het gezellig te vinden en genoeg tijd en keuze te hebben. Leerling: “Ik wist helemaal niet dat ik groente bij de lunch ook lekker zou vinden.” Over het algemeen vonden de leerkrachten dat er de kinderen genoeg tijd hadden om te lunchen, en dat er voldoende keuze aan producten was. Ze vonden het bovendien gezellig in de klas tijdens de lunch. Een deel van de leraren gaf aan niet voldoende tijd te hebben om te lunchen.

Gezonde scholen in Ede

Leon Meijer, wethouder Food: “We zijn blij met de deelname van de Triangel aan dit landelijke onderzoek en we hopen dat de positieve resultaten gaan bijdragen aan een gezonder eetpatroon, ook voor andere kinderen in Nederland. Gezonde voeding is belangrijk voor de gezondheid en schoolprestaties van kinderen. Daarom stimuleren we als gemeente Ede op verschillende manieren gezond en bewust eten voor kinderen op school. Zo leren kinderen naast rekenen en taal ook wat gezonde voeding is. Jong geleerd is oud gedaan!”

Gemeente Ede is partner binnen dit project en streeft naar structureel voedselonderwijs en een gezonde voedselomgeving op alle basisscholen in Ede. Meer dan 10 basisscholen in Ede zijn al bezig met een Gezonde School-aanpak. Inmiddels zijn er in Ede vier basisscholen die het certificaat ‘Gezonde School’ op thema Voeding hebben behaald. Regionaal gezien loopt de gemeente Ede hierin voorop.

Verbetering voedingspatroon van kinderen

Kinderen in Nederland eten te weinig groenten, fruit en volkorenbrood en drinken te veel suikerhoudende dranken. Ook zijn er grote verschillen in de samenstelling en kwaliteit van de meegebrachte broodtrommels tussen kinderen op school en tussen scholen onderling. Omdat ieder kind in Nederland naar de basisschool gaat, zou een gezonde schoollunch het voedingspatroon van kinderen in Nederland aanzienlijk kunnen verbeteren. De resultaten van dit onderzoek kunnen een leidraad zijn voor het introduceren van een gezonde schoollunch op Nederlandse basisscholen, waarmee 1.4 miljoen kinderen gezonder leren eten. De resultaten worden gebundeld met de resultaten van het project Gezonde Basisschool van de Toekomst, en verwerkt in een rapport dat wordt aangeboden aan het ministerie van VWS.

Meer informatie over het onderzoek: etenopschool.org.

* De lunch volgt de richtlijnen Goede Voeding

OBS de Sprong en de week tegen pesten

LUNTEREN – Vorige week was het zo ver, de week tegen pesten. OBS De Sprong uit Lunteren heeft hieraan meegedaan. De week tegen pesten biedt de mogelijkheid om te praten hoe we met elkaar moeten om gaan. Door samen normen en regels op te stellen krijgt een groep structuur en rust.

Op maandag is De Sprong begonnen met een centrale opening, een toneelstuk gespeeld door de leerkrachten. In dit toneelstuk werd iemand gepest. Vervolgens zijn er meerdere oplossingen uitgespeeld door de leerkrachten. Aan het einde van de middag moesten alle leerlingen, van groep 1 t/m groep 8, op het grote plein verzamelen om spellen te spelen uit de Kanjertraining. Kanjertraining is de sociaal-emotionele methode die De Sprong gebruikt. In deze methode staan de witte, gele, rode en zwarte petten symbool voor gedrag.

Het doel van het eerste spel was om elkaar te leren vertrouwen. Alle leerlingen werden in tweetallen verdeeld. Een leerling van groep 1 ging samen met een leerling van groep 8 en zo verder. Het was de bedoeling dat de leerlingen elkaar over het schoolplein leiden. Een leerling mocht niks zien en de andere leerling leidde de leerling over het plein. Dit mochten ze doen door te praten of door elkaar aan de hand te nemen.

Het tweede spel had te maken met het leren kennen van elkaar. Dit spel heet ‘lange lijnen’. De leerlingen moesten in een lange lijn staan. Bijvoorbeeld op leeftijd of van groot naar klein. Wat de Kanjertraining zegt: ‘Bekend maakt bemind’. Als je elkaar beter kent, is het ook moeilijk om vervelend tegen elkaar te doen.

Het derde spel ging over samenwerken. De leerlingen moesten in een kring staan met de handen aan elkaar. De leerlingen kregen de opdracht om op te staan zonder elkaars handen los te laten. Door samen te werken lukte dit in een keer.

Het laatste spel was plezier maken met elkaar. Dit spel heet ‘fruitsalade’. De leerlingen zaten allemaal in een kring waarna elke leerling een fruitnaam kreeg. Een appel, peer of banaan. Eén leerling staat in het midden en roept een fruitnaam. De leerlingen die deze fruitnaam hadden, moesten nu een stoel zien te bemachtigen. U kunt het zien als een soort stoelendans maar dan anders. Het plezier spatte ervan af.

Daarnaast is er elke dag, in elke klas gefilosofeerd over ‘aardig zijn’ en ‘vriendschap’. Er werden vragen gesteld als: Moet je altijd eerlijk zijn? Wanneer ben je aardig? Kun je vrienden zijn met een boom? Hoe kun je zorgen dat je te vertrouwen bent? Dit waren hele waardevolle lessen voor de kinderen. Tijdens deze week was te zien waar een kleine school groot in is. Samen plezier hebben! Iedereen is betrokken op elkaar, er wordt samengewerkt, de grote leerlingen zorgen voor de kleine leerlingen en bovenal is iedereen aardig voor elkaar. Fantastisch om te zien!

Bent u nieuwsgierig geworden? Op de website en Facebookpagina van De Sprong staat een filmpje hoe het de week tegen pesten eruitzag.

De Bron in actie voor International Justice Mission

LUNTEREN – Afgelopen zaterdag, 27 juni 2020, hebben 17 kinderen van basisschool De Bron uit groep 7 meegedaan aan de MudRaise Lockdown Edition 2020.

Het was de bedoeling dat de MudRaise plaats zou vinden in Biddinghuizen. Door het coronavirus kon dat helaas niet doorgaan. De kinderen hebben op allerlei manieren geld ingezameld voor International Justice Mission [IJM]. Lees het hele artikel in de Lunterse Krant van deze week, of op lunteren.com

Veilig naar school in Lunteren

VVN geeft adviezen en tips voor veilig naar school

REGIO – De scholen zijn weer begonnen met halve klassen en in een samenleving waarin de anderhalve meter de norm is.

Het is aanpassen geweest, in de klassen, op de schoolpleinen, maar ook voor het hek. Ouders en wegbrengers mogen maar tot het hek en ook zij hebben te maken met de anderhalve meter. En, ook de verkeersveiligheid spreekt in de anderhalve meter samenleving een stevig woordje mee. “Hoe minder auto’s er zijn, hoe veiliger de kinderen zelf naar school kunnen lopen en fietsen.  Dan zijn er minder maatregelen nodig in de schoolomgeving” aldus Freek Smit, verkeerskundige bij Veilig Verkeer Nederland.

Zie voor het gehele artikel de Lunterse Krant van deze week, of de digitale versie op Lunteren.com

Scholen Lunteren gaan weer open, anderhalve meter

Weer naar school

Maandag 11 mei gaan de scholen weer open, zij het met de nodige voorzichtigheid en protocollen. Kinderen worden dan welkom geheten in de nieuwe anderhalve meter samenleving. De meivakantie is op de scholen gebruikt voor het herinrichten van klassen en speelruimten op schoolpleinen. Looproutes van en naar je klas zijn de nieuwe norm en ook aan de hygiëne is de nodige aandacht besteed.

Bij alle scholen geldt dat ouders welkom zijn tot aan het hek. Zij mogen niet op het schoolplein en niet in de schoolgebouwen komen. Er wordt aangegeven dat hierop wordt strikt toegezien, Hoe streng dit ook klinkt, aldus een schoolbestuurder. Maar, gaf men ook aan, stap voor sap gaat het ons samen lukken!

Wat te beluisteren viel bij de juffen, meesters en schoolleiding was dat men weer uitkeek naar de kinderen. Het sociale contact werd in de achterliggende zes weken node gemist. Dit gold in grote mate voor de kinderen die hun juf of meester misten, onder andere bij het uitleggen van de stof. En…, ze misten ook het spelen met vrienden en vriendinnetjes.

Alle maatregelen vragen om discipline. Respect naar anderen toe. Het sleutelwoord van discipline is vertrouwen.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant van 6 mei 2020.