Museum Lunteren gaat naar de basisscholen

LUNTEREN/DE VALK – Sinds 2014 komen in november en januari de kinderen van groep 5 naar Museum Lunteren om zich te verdiepen in het project Hessenweg.

De leerlingen van de vier scholen uit Lunteren en de drie scholen uit het buitengebied komen dan aan de weet, hoe men aan de naam Hessenweg is gekomen en waarom die weg vijf eeuwen geleden zo belangrijk was.

Vanuit de deelstaat Hessen in Duitsland werden dure goederen, zoals zilver, zijde, kruiden, koffie, zwartsel, sieraden enz. over de Hessenweg vervoerd naar Amersfoort om verder per schip vervoerd te worden naar Amsterdam, Zwolle en Deventer.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant of op lunteren.com

Metafoor van de zeilboot.

(Reactie op brief bestuur Museum in Lunterse krant 4/11/20)

Regelmatig vergeleek ik het museum met een zeilboot en stelde de vraag: hoe gaat een zeilboot vooruit? De zeilboot Museum Lunteren (voor kunst en cultuurhistorie) gaat alleen vooruit als we wind hebben en die toelaten in geheven zeilen. Vanuit zichzelf komt de boot niet in de volgende haven. Een van de problemen was het benutten van ‘wind’ van buiten, er was angst dat ik de ‘macht’ uit handen zou geven en geheel overgeleverd aan de wind de controle zou verliezen. Het is essentieel voor een museum de invloeden van buiten te omarmen en er voordeel mee te doen. Museum Lunteren is een organisatie die geheel op vrijwilligers draait en dus met open vizier naar buiten moet treden en kijken waar de kansen liggen, dat was mijn kracht. Bij dit bedrijf hoort een ondernemer.

In de 17 jaar, waarin ik aan het roer stond, is dit mijn visie/werkwijze geweest en daarom is er, met hulp van andere vrijwilligers, zoveel tot stand gebracht.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op lunteren.com

Mode expositie in Museum Lunteren

LUNTEREN – Op woensdag 1 juli opende burgemeester René Verhulst het vernieuwde Museum Lunteren.

Eye-catcher is de nieuwe vleugel, met op de begane grond een bijzondere mode expositie van leerlingen van Modevakopleiding HJS in Arnhem.

De verdieping van de nieuwe vleugel is in zijn geheel gewijd aan de unieke kunst collectie van Marinus Nefkens (zie ook Lunterse Krant van 17 juni 2020).

Martinus Josephus Nefkens

(1866-1941) – Impressionist op de Veluwe

Lunteren had tussen 1898 en 1941 een illustere inwoner. Martinus Nefkens verwierf faam als schilder van het Lunterse landschap. Zijn roem taande echter na de Tweede Wereldoorlog zodanig dat heden ten dage moeilijk was nog sporen van zijn kunstenaars  carrière te vinden. De zoektocht van Rudolph en Anneke Schat bracht echter toch verrassende aspecten van deze kleine meester aan jet licht. Ook kwamen ze werken uit verschillende perioden op het spoor, die vanaf 1 juli 2020 in Museum Lunteren te zien zijn.

Daarmee halen zij Martinus Nefkens uit de vergetelheid van de Nederlandse kunsthistorie en geven hem de eer die hij verdient in de plaats waar hij ooit, als culturele dwaalgast, kwam aanwaaien. Het is een eerbetoon aan een kunstschilder die vele tegenslagen trotseerde en met enorme wilskracht en een onverwoestbaar optimisme een veelzijdig oeuvre creëerde. Hij kan met recht chroniqueur van het Veluwse landschap worden genoemd.

Zie voor uitgebreide beschrijvingen: Lunterse Krant van deze week of op Lunteren.com

Heropening Museum Lunteren

Per 1 juli gaat het nieuwe Museum Lunteren open voor publiek. Zij zullen dan een museum aantreffen dat een gedaantewisseling heeft ondergaan. De oude ingang is getransformeerd tot een toeristisch informatiecentrum (het VVV blijft bij The Readshop).

De voormalige expositieruimte is nu een galerie geworden waar kunstwerken te koop zijn. In de nieuwe vleugel is de nieuwe ingang gekomen en ruimte voor wissel exposities. Op de verdieping heeft de collectie van de Lunterse schilder Martinus Nefkens een eigen expositievleugel gekregen.

Studenten van de Modevakopleiding Arnhem bijten de spits af in de nieuwe expositieruimte van Museum Lunteren. Zij kregen de opdracht eigentijdse kleding te ontwerpen met als inspiratie: klederdracht. Het is een unieke expositie geworden met zo’n twintig kleurrijke creaties.

Zie voor uitgebreide artikelen: Lunterse Krant van deze week of op Lunteren.com

Virtuele Rondleiding Bevrijding Museum Lunteren

Virtuele rondleiding in Museum Lunteren

LUNTEREN – In de bovenzaal van het museum was speciaal voor de bevrijdingsactiviteiten een expositie ingericht. Toen kwam de Coronacrisis. Museum Lunteren moest sluiten en een bezoek aan het museum was niet meer mogelijk. Ook de geplande activiteiten met betrekking tot de bevrijding van Lunteren (16 april) konden niet doorgaan. 

Er werd gebrainstormd door medewerkers van Museum Lunteren, Cultura Ede en Nicolijn Zieleman, en hieruit werd idee geboren om een virtuele rondleiding te geven over het dit jaar actuele onderwerp 75 jaar Bevrijding. Nicolijn, moeder van 3 jongens Thijmen (11 jaar), Jasper (9 jaar) en Boudewijn (7 jaar) bedacht een verhaal waarbij haar jongens een rondleiding konden geven. Bij het Museum Lunteren raakte men enthousiast en gaf men alle medewerking aan het plan. Aan dit initiatief werd een virtuele rondleiding gekoppeld en kan museum Lunteren de inwoners van Lunteren toch iets meegeven van dat Lunteren 75 jaar geleden bevrijd was. Wat is er te zien? Kijk hiervoor op www.museumlunteren.nl. De jongens laten je zien wat vrijheid voor mensen betekent.

Hoe kun je meedoen aan het Virtuele Vrijheidsmuseum?

De letterlijke tekst van de oproep is: Vrijheid is … . Laat zien wat vrijheid voor jou betekent.

Schrijf een verhaal, gedicht, of rap. Of maak een tekening, collage, stripverhaal, filmpje, klei- of knutselwerk.  Mail je werk als tekst, foto of filmpje naar virtueelmuseumlunteren@gmail.com

Zet in je mail aan het eind je naam en leeftijd.

Het museum plaatst een selectie van alle inzendingen op de website www.museumlunteren.nl van Museum Lunteren in het Virtuele Vrijheidsmuseum. Alle scholen in Ede hebben vorige week bericht gehad en er is materiaal beschikbaar op de website van Cultura Ede over 75 jaar bevrijding. Daarin staat ook een link naar deze virtuele rondleiding en de oproep.

Zie de video’s in rubriek ‘Actueel’ op de homepage van de website www.museumlunteren.nl en volg en like op FB museumlunteren.

Informatieve en boeiende lezing over vermaarde kunstenaar

Het jaar van W.O.J. Nieuwenkamp

130 jaar geleden trouwde Anna Wilbrink, dochter van de bekende Lunterse notaris Gerrit Jan Wilbrink met Wijnand Nieuwenkamp een kunstschilder uit Amsterdam. Een huwelijk uit liefde want na een lange verloving mocht Anna op 28-jarige leefdtijd pas haar ja-woord geven aan W.O.J. zoals haar geliefde toen al werd genoemd.”


Aan de wanden in het Westhoffhuis de veelzijdige werken van W.O.J. Nieuwenkamp.

Zo begon de achterkleindochter van W.O.J., Wiepke van Erp-Taalman Kip de lezing over haar beroemde voorvader. Het werd een avondvullend verhaal want deze man heeft tijdens zijn leven zoveel kunst geproduceerd en reizen gemaakt dat slechts een samenvatting van hoogtepunten mogelijk was.


Achterkleindochter Wiepke van Erp-Taalman Kip.

De grote zaal van het Westhoffhuis was goed gevuld met een zeer geïnteresseerd publiek wat de inhoudelijk sterke voordracht gezien het vele applaus wist te waarderen. Wiepke die tevens voorzitter is van de Nieuwenkamp Stichting had medebestuurder Peter Tops bereid gevonden de familiebanden met de Barnevelds/Lunterse notarisfamilies Wilbrink en Van den Ham gedetailleerd toe te lichten. Diverse familieleden in de zaal wisten dit zeer te waarderen en konden zelfs sommige hiaten aanvullen.


Er was veel belangstelling voor de lezing in het Westhoffhuis.

Door Museum Lunteren is voor deze gelegenheid in het Westhoffhuis een zeer bijzondere en kwalitaitef hoogwaardige expositie georganiseerd. Aan de wanden van de Rabozaal en langs de gangpaden zijn ruim 60 originele werken van de meester tentoongesteld uit diverse episodes van zijn lange en werkzame leven. Deze unieke expositie is dankzij de vereniging Oud-Lunteren en de stichting Nieuwenkamp gratis te bezichtigen t/m 30 april 2020.

Het initiatief van dit ‘Nieuwenkamp jaar’ komt van de Culturele Kring Lunteren en de vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch i.s.m. Lunteren-Aktief en Museum Lunteren.

 

Overhandiging nieuwe duofiets voor Thomashuis Lunteren

Op initiatief van een medewerker van ons Thomashuis hebben wij in het najaar 2019 mee gedaan aan de Ede doet actie voor de aanschaf van een duo fiets voor onze bewoners. Wij hadden verwacht om twee rondes mee te moeten doen om de benodigde € 9400,- bij elkaar te krijgen.

De actie was echte zo’n succes dat wij het bedrag na één bonnen ronde en de nodige giften binnen twee maanden bij elkaar hebben gehaald. Onze bewoners zijn iedereen die hier aan bij heeft gedragen zeer dankbaar. Om iedereen te bedanken willen wij de oplevering van de duofets feestelijk vieren op zaterdag 8 februari om 13 uur bij ons Thomashuis aan de Fliertseweg 20 in Lunteren.