Dorpsraad: Wonen op vakantieparken

Vakantieparken zijn weer volop in het nieuws. Het televisieprogramma Pointer van de KRO NCRV  nam diverse vakantieparken  onder de loep waaronder ook een park in de gemeente Ede. Landelijk is er een programma Vitale Vakantieparken om levensvatbare parken te behouden om te recreëren en niet om permanent te bewonen. 

Andere parken moeten verdwijnen omdat er allerlei onwenselijke activiteiten plaatsvinden, van prostitutie tot drugshandel en huisvesting van illegalen. Soms worden de niet vitale vakantieparken omgevormd tot permanente bewoning. Dan moeten de woningen wel gaan voldoen aan het bouwbesluit en dat is met veel “chalets” niet het geval. Maar met de mogelijkheid van permanente bewoning lever je wel een bijdrage aan het oplossen van de woningnood. 

Wat heeft de Dorpsraad te maken met de vakantie parken? Binnen de Dorpsraad onderhouden we contacten met o.a. ook de COSBO (Centraal Overleg Samenwerkende Bonden van Ouderen). En sommige ouderen hebben te maken met het onderwerp vakantieparken. Soms uit luxe (een ouder echtpaar die naast het appartement waarin ze wonen een klein chalet in de natuur hebben gekocht), maar soms ook uit noodzaak (woning verkocht of verhuisd naar deze omgeving, maar geen seniorenwoning kunnen vinden). Dit soort onderwerpen bespreken we met de gemeente Ede.

Wonen is een belangrijk thema. Een werkgroep uit de Dorpsraad bereidt zich voor om 30 mei 2023  hierover met de inwoners van Lunteren het gesprek aan te gaan. Er zijn veel vragen: wat zijn  de wensen van de verschillende generaties  en waar liggen de knelpunten. Maar ook: blijft er genoeg groen over om te spelen of even lucht te scheppen voor een wandeling.  De Dorpsraad laat zich graag informeren door de Lunteranen om het gesprek aan te gaan met de gemeente Ede.

Dorpsraad Lunteren

Lees hier de online krant van deze week.

Dorpsraad: De strijd om de Stroet

Een Sire campagne van de landelijke overheid gaat over polarisatie. We dreigen in verschillende kampen uiteen te vallen als het gaat om de maatregelen rond  de Corona crisis, het klimaat probleem of zwarte Piet. En ieder van die kampen verliest zichzelf in het eigen gelijk. Nederlanders zijn daarover bezorgd: zo past bijvoorbeeld de helft van de Nederlanders op zijn woorden om conflicten te voorkomen.

In de landelijke campagne wordt aangehaald dat “maar liefst 1,4 miljoen Nederlanders het contact met vrienden, familie en collega’s heeft verminderd of zelfs beëindigd omwille van meningsverschillen over actuele maatschappelijke onderwerpen”. Verbondenheid met elkaar is een groot goed en samen zouden we in staat moeten zijn om problematische tegenstellingen te overwinnen. 

Het zal velen van u niet ontgaan zijn dat er ook in Lunteren twee kampen zijn: voor- en tegenstanders van de uitbreiding van de Stroet. Beide groepen zijn een petitie gestart om maar aan te tonen dat ze veel medestanders hebben.. Het is alsof beide groepen praten TEGEN elkaar en niet MET elkaar. Je loopt het gevaar dat het een strijd wordt om het eigen gelijk. 

De Dorpsraad is er voor heel Lunteren; dus zowel voor voorstanders als voor tegenstanders. De Dorpsraad gaat geen Salomonsoordeel vellen en kiezen voor het ene of het andere kamp. 

Met beiden zijn we in contact en van beiden proberen we de inhoudelijke argumenten in de discussie met de gemeente Ede te betrekken. Het is uiteindelijk aan de gemeente om de keuze te maken. 

Maar wat die keuze ook zal zijn: wij hopen dat de hoofden en harten niet verharden en dat we samen kunnen blijven bouwen aan ons prachtige dorp.

Dorpsraad Lunteren

Lees hier de online krant van deze week.

Dorpsraad: Winkels in Lunteren

Op een vrijdagavond bij schoenenzaak van Camp was ik op zoek naar wandelschoenen. Ik hoorde de klant naast mij aan de kassa zeggen: “fijn dat ik geslaagd ben, want ik woon hier en koop het liefst alleen in Lunteren”. Toen ik de winkel verliet zag ik de mooie feestverlichting met de energie besparende led-lampjes. Maar ik zag ook dat verschillende winkels in Lunteren op koopavond na 19.00 uur gesloten zijn. 

Het is een trend in heel Nederland dat winkels sluiten op koopavond. Een paar jaar geleden was het heerlijk dat  je na je werk nog wat kon kopen, maar nu heeft online winkelen dat ingehaald. In veel kleine dorpen is de koopavond al helemaal verdwenen, maar gelukkig in Lunteren niet. Zelfs sommige steden zoals Hilversum kijken jaloers naar ons dorp. Hoe krijgen ze het voor elkaar dat er nog zo’n aanbod is?

Ook bij ons zijn het lastige tijden. Oplopende energieprijzen en duurdere boodschappen maken dat er minder wordt uitgegeven. Ook bij ons zijn er op koopavond minder klanten. Daar staat dan tegenover dat je de klanten op koopavond wel meer tijd kunt geven.  

Het voorzieningen niveau en het aanbod van winkels is een wederzijds belang van consument en ondernemer. Het wonen in ons dorp vinden we een voorrecht en veel Lunteranen gunnen het onze winkeliers gelukkig. Dat maakt het wonen in het dorp ook zo prettig. Parkeren hoeft niet het probleem te zijn: dat is nog gratis en dichtbij. Namens de dorpsraad doe ik een oproep aan u allen: Koop lokaal, want dan zijn we allen blij. 

Dorpsraad Lunteren

Lees hier de online krant van deze week.

Dorpsraad Lunteren verliest bestuursleden

Lunteren – Eén kandidaat , drie vaste leden én de voorzitter, trekken zich terug uit het dagelijks bestuur van de dorpsraad Lunteren.

Dit hebben Wilke Dekker, Jeffrey Floor, Herbert Kreuzen, Eltjo Bethlehem en Sietse Lugtenburg via onderstaand ingezonden bericht bekend gemaakt.

Zij willen zich niet verenigen met het gedrag en de denkwijzen van de andere bestuursleden, om van de dorpsraad een activistische partij te maken.

 

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op www.lunteren.com

Meerderheid tegen uitbreiding bedrijventerrein De Stroet

LUNTEREN – De Dorpsraad Lunteren heeft van woensdag 30 september tot en met woensdag 21 oktober 2020 de inwoners van Lunteren in de gelegenheid gesteld om door middel van een enquête hun mening te geven over de voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet. De enquête geeft als uitkomst dat van de uitgebrachte stemmen een meerderheid tegen uitbreiding is van het bedrijventerrein.

De uitslag van de enquête is als volgt:

  Voor Tegen Totaal % Voor % Tegen
Digitaal 164 287 451 36 64
Schriftelijk  85 50 135 62 38
Totaal 249 337 586 42 58

In totaal werden bijna 600 stemmen uitgebracht in de verhouding van 42% voor en 58% tegen uitbreiding van de Stroet. Daarbij is er een substantieel verschil tussen de stemverhouding van digitaal en van schriftelijk uitgebrachte stemmen.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op lunteren.com

Informatiebijeenkomst over ‘De Tuin van Euterpe’

LUNTEREN – Het bestuur van de Dorpsraad Lunteren attendeert u op de informatiebijeenkomst op donderdagavond 10 september a.s. over het ontwerpbestemmingsplan van ‘De Tuin van Euterpe’.

Het gaat om de herontwikkeling van het perceel van KNA (Kunst na Arbeid) achter het monumentale gebouw Euterpe aan de Dorpsstraat.

Historische grond
Aan de Dorpsstraat betreft het historische grond. KNA was het eerste muziekkorps in de gemeente Ede, opgericht in juni 1907. Bijna veertig jaar geleden kreeg KNA een legaat bij het overlijden van een van de oprichters, waardoor het mogelijk werd zijn woonhuis om te bouwen tot verenigingsgebouw Euterpe. Later kwam er een repetitiezaal bij en ontstond rond dit gebouw een marsstraat en een evenementenpodium.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op lunteren.com

Wordt Lunteren de nieuwe Bijlmer?

LUNTEREN – Binnenkort heeft het bestuur van de Dorpsraad Lunteren overleg met de Gemeente Ede over de ontwikkeling van de woningbouw in het dorp Lunteren en haar buitengebied.

De Gemeente Ede hecht veel waarde aan de mening van de inwoners van Lunteren. Heeft u vragen, ideeën of zorgen over de woningbouw in het dorp Lunteren en/of het buitengebied, mailt u deze dan naar dorpsraad@lunteren.com.

Waarom zou u lid worden van de Dorpsraad Lunteren?
Leden ondersteunen de Dorpsraad Lunteren. Hoe meer leden de Dorpsraad Lunteren heeft hoe beter zij de belangen van de inwoners van Lunteren kan behartigen.

Bent u nog geen lid van de Dorpsraad Lunteren? Laat uw stem horen en meld u aan als lid via onze website www.dorpsraadlunteren.com. Het lidmaatschap is gratis en er vloeien geen verplichtingen uit voort!

Nieuwsbrief Dorpsraad Lunteren | juli 2020

Beste Lunteranen,

Het is alweer even geleden dat wij als bestuur van de Dorpsraad Lunteren persoonlijk contact met u hebben gehad. Vanwege de beperkingen die de aanwezigheid van het coronavirus ons opleggen, is het niet mogelijk en niet verantwoord om op korte termijn een ‘traditionele’ Dorpsraad vergadering te organiseren. Deze beperkingen nemen echter niet weg dat we u graag over een aantal onderwerpen nader willen informeren. Deze nieuwsbrief is hiervoor bedoeld.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant van deze week, of op lunteren.com.

Dorpsraadvergadering weer druk bezocht!

Maandag 20 januari was er voor de Lunteranen weer een interessant programma door de Dorpsraad Lunteren samengesteld. Over drie thema’s werden de aanwezigen nader geïnformeerd:

  1. Het Dorpsontwikkelingsplan (DOP);
  2. Het Luntersche Buurtbosch;
  3. De beoogde uitbreiding van de Stroet.

DORPSRAAD LUNTEREN
De avond wordt geopend met een vooruitblik op dit jaar vanuit het bestuur. De realisatie van het Dorpsontwikkelingsplan, meer leden, een sterke positie en een vervolgbijeenkomst voor stakeholders worden benoemd. Aandachtspunten zijn de in-/uitgang van de Albert Heijn, de herinrichting begraafplaats en duurzame energie in deze regio.

Het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) gaat over vijf belangrijke aandachtsgebieden:

  1. Het buitengebied
  2. Natuur en recreatie
  3. Welzijn
  4. Wonen en duurzaamheid
  5. Opgroeien

Marco van Voorst licht namens de DOP-werkgroep de genoemde thema’s kort toe en legt er het belang van uit voor de inwoners van Lunteren. De DOP-werkgroep is benieuwd naar de mening van de aanwezigen over deze aandachtsgebieden, die met behulp van stellingen wordt opgehaald. De uitkomsten worden binnenkort in de Lunterse krant gepubliceerd.

Ook worden er spreekuren georganiseerd op dinsdagen in het Westhoffhuis en donderdagen in De Schakel tussen 10.00 – 11.00 uur. Dorpsbewoners worden opgeroepen de DOP-werkgroep van ideeën en suggesties te voorzien via dorpsraad@lunteren.com.

Henk Luchtmeijer vertelt als voorzitter van Stichting Het Luntersche Buurtbosch over het ontstaan van het bos en de zaken die notaris Van den Ham inzake het beheer heeft vastgelegd in zijn statuten/testament. Hij noemt hierbij ook de bijzondere betekenis van de koepel, de notarisbank en het lanenpatroon in de vorm van bladeren. Juist dit patroon maakt dat ons bos een Rijksmonument is geworden. Er wordt nu al nagedacht over hoe het bos de komende 50 jaar kan worden beheerd.

 

Het uitbreidingsplan van bedrijventerrein De Stroet wordt door Erik Mekelenkamp van Buro SRO toegelicht. De aanleiding voor uitbreiding ligt in de groeiende behoefte van Lunterse ondernemers om meer ruimte te hebben, zo meldt Mekelenkamp. In het plan wordt rekening gehouden met o.a. een nieuwe rotonde op het knooppunt Westzoom-Postweg en dat bestaande landschappelijke structuren behouden en versterkt worden. Vanuit de zaal worden diverse kritische vragen gesteld o.a. over draagvlak bij de Lunterse bevolking, milieu en stikstofuitstoot. De Dorpsraad Lunteren neemt als positie in om de belangen van bewoners en ondernemers te behartigen.

De vergadering wordt afgesloten met een rondvraag, waarna de aanwezigen nog de mogelijkheid krijgen om specifieke vragen te stellen aan de sprekers en aan het bestuur van de Dorpsraad Lunteren.