Dorpsraad Lunteren verliest bestuursleden

Lunteren – Eén kandidaat , drie vaste leden én de voorzitter, trekken zich terug uit het dagelijks bestuur van de dorpsraad Lunteren.

Dit hebben Wilke Dekker, Jeffrey Floor, Herbert Kreuzen, Eltjo Bethlehem en Sietse Lugtenburg via onderstaand ingezonden bericht bekend gemaakt.

Zij willen zich niet verenigen met het gedrag en de denkwijzen van de andere bestuursleden, om van de dorpsraad een activistische partij te maken.

 

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op www.lunteren.com

Meerderheid tegen uitbreiding bedrijventerrein De Stroet

LUNTEREN – De Dorpsraad Lunteren heeft van woensdag 30 september tot en met woensdag 21 oktober 2020 de inwoners van Lunteren in de gelegenheid gesteld om door middel van een enquête hun mening te geven over de voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet. De enquête geeft als uitkomst dat van de uitgebrachte stemmen een meerderheid tegen uitbreiding is van het bedrijventerrein.

De uitslag van de enquête is als volgt:

  Voor Tegen Totaal % Voor % Tegen
Digitaal 164 287 451 36 64
Schriftelijk  85 50 135 62 38
Totaal 249 337 586 42 58

In totaal werden bijna 600 stemmen uitgebracht in de verhouding van 42% voor en 58% tegen uitbreiding van de Stroet. Daarbij is er een substantieel verschil tussen de stemverhouding van digitaal en van schriftelijk uitgebrachte stemmen.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op lunteren.com

Informatiebijeenkomst over ‘De Tuin van Euterpe’

LUNTEREN – Het bestuur van de Dorpsraad Lunteren attendeert u op de informatiebijeenkomst op donderdagavond 10 september a.s. over het ontwerpbestemmingsplan van ‘De Tuin van Euterpe’.

Het gaat om de herontwikkeling van het perceel van KNA (Kunst na Arbeid) achter het monumentale gebouw Euterpe aan de Dorpsstraat.

Historische grond
Aan de Dorpsstraat betreft het historische grond. KNA was het eerste muziekkorps in de gemeente Ede, opgericht in juni 1907. Bijna veertig jaar geleden kreeg KNA een legaat bij het overlijden van een van de oprichters, waardoor het mogelijk werd zijn woonhuis om te bouwen tot verenigingsgebouw Euterpe. Later kwam er een repetitiezaal bij en ontstond rond dit gebouw een marsstraat en een evenementenpodium.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op lunteren.com

Wordt Lunteren de nieuwe Bijlmer?

LUNTEREN – Binnenkort heeft het bestuur van de Dorpsraad Lunteren overleg met de Gemeente Ede over de ontwikkeling van de woningbouw in het dorp Lunteren en haar buitengebied.

De Gemeente Ede hecht veel waarde aan de mening van de inwoners van Lunteren. Heeft u vragen, ideeën of zorgen over de woningbouw in het dorp Lunteren en/of het buitengebied, mailt u deze dan naar dorpsraad@lunteren.com.

Waarom zou u lid worden van de Dorpsraad Lunteren?
Leden ondersteunen de Dorpsraad Lunteren. Hoe meer leden de Dorpsraad Lunteren heeft hoe beter zij de belangen van de inwoners van Lunteren kan behartigen.

Bent u nog geen lid van de Dorpsraad Lunteren? Laat uw stem horen en meld u aan als lid via onze website www.dorpsraadlunteren.com. Het lidmaatschap is gratis en er vloeien geen verplichtingen uit voort!

Nieuwsbrief Dorpsraad Lunteren | juli 2020

Beste Lunteranen,

Het is alweer even geleden dat wij als bestuur van de Dorpsraad Lunteren persoonlijk contact met u hebben gehad. Vanwege de beperkingen die de aanwezigheid van het coronavirus ons opleggen, is het niet mogelijk en niet verantwoord om op korte termijn een ‘traditionele’ Dorpsraad vergadering te organiseren. Deze beperkingen nemen echter niet weg dat we u graag over een aantal onderwerpen nader willen informeren. Deze nieuwsbrief is hiervoor bedoeld.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant van deze week, of op lunteren.com.

Dorpsraadvergadering weer druk bezocht!

Maandag 20 januari was er voor de Lunteranen weer een interessant programma door de Dorpsraad Lunteren samengesteld. Over drie thema’s werden de aanwezigen nader geïnformeerd:

  1. Het Dorpsontwikkelingsplan (DOP);
  2. Het Luntersche Buurtbosch;
  3. De beoogde uitbreiding van de Stroet.

DORPSRAAD LUNTEREN
De avond wordt geopend met een vooruitblik op dit jaar vanuit het bestuur. De realisatie van het Dorpsontwikkelingsplan, meer leden, een sterke positie en een vervolgbijeenkomst voor stakeholders worden benoemd. Aandachtspunten zijn de in-/uitgang van de Albert Heijn, de herinrichting begraafplaats en duurzame energie in deze regio.

Het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) gaat over vijf belangrijke aandachtsgebieden:

  1. Het buitengebied
  2. Natuur en recreatie
  3. Welzijn
  4. Wonen en duurzaamheid
  5. Opgroeien

Marco van Voorst licht namens de DOP-werkgroep de genoemde thema’s kort toe en legt er het belang van uit voor de inwoners van Lunteren. De DOP-werkgroep is benieuwd naar de mening van de aanwezigen over deze aandachtsgebieden, die met behulp van stellingen wordt opgehaald. De uitkomsten worden binnenkort in de Lunterse krant gepubliceerd.

Ook worden er spreekuren georganiseerd op dinsdagen in het Westhoffhuis en donderdagen in De Schakel tussen 10.00 – 11.00 uur. Dorpsbewoners worden opgeroepen de DOP-werkgroep van ideeën en suggesties te voorzien via dorpsraad@lunteren.com.

Henk Luchtmeijer vertelt als voorzitter van Stichting Het Luntersche Buurtbosch over het ontstaan van het bos en de zaken die notaris Van den Ham inzake het beheer heeft vastgelegd in zijn statuten/testament. Hij noemt hierbij ook de bijzondere betekenis van de koepel, de notarisbank en het lanenpatroon in de vorm van bladeren. Juist dit patroon maakt dat ons bos een Rijksmonument is geworden. Er wordt nu al nagedacht over hoe het bos de komende 50 jaar kan worden beheerd.

 

Het uitbreidingsplan van bedrijventerrein De Stroet wordt door Erik Mekelenkamp van Buro SRO toegelicht. De aanleiding voor uitbreiding ligt in de groeiende behoefte van Lunterse ondernemers om meer ruimte te hebben, zo meldt Mekelenkamp. In het plan wordt rekening gehouden met o.a. een nieuwe rotonde op het knooppunt Westzoom-Postweg en dat bestaande landschappelijke structuren behouden en versterkt worden. Vanuit de zaal worden diverse kritische vragen gesteld o.a. over draagvlak bij de Lunterse bevolking, milieu en stikstofuitstoot. De Dorpsraad Lunteren neemt als positie in om de belangen van bewoners en ondernemers te behartigen.

De vergadering wordt afgesloten met een rondvraag, waarna de aanwezigen nog de mogelijkheid krijgen om specifieke vragen te stellen aan de sprekers en aan het bestuur van de Dorpsraad Lunteren.