De ‘depressiefste’ dag van het jaar

Blue Monday is de naam die gegeven is aan de datum voor de deprimerendste dag van het jaar. In 2022 is dat maandag 17 januari. Blue Monday valt meestal op de derde maandag van januari – in dit geval dus ook, maar soms ook op de maandag van de laatste volle week van de eerste maand van het jaar.

De term is afgeleid van het Engelse begrip ‘feeling blue’ (neerslachtig, somber, down of depri zijn). De kleur blauw had vroeger in de zeilscheepvaart met rouw te maken. Als een schip zijn kapitein of officier verloor, dan verfde de bemanning rondom het schip een blauwe band. Deze band (en een blauwe vlag) lieten bij thuiskomst duidelijk zien dat men de ‘blues’ had, in de rouw was.

Lees het gehele het artikel in de online krant

Nieuwe sneltest locatie in Lunteren!

LUNTEREN – Sinds dinsdag 3 november, is er een sneltest locatie bij Hotel 50/50 Belmont op de Goorsteeg 66 in Ede buitengebied van Lunteren.

Een mooie locatie in het middelpunt van Nederland met een verzorgingsgebied van o.a. Otterlo, Wekerom, Harskamp en Ederveen. We voorzien in een behoefte om snel te testen, op deze manier hoeven mensen niet meer ver te rijden en lang te wachten op een uitslag.

Op deze locatie krijgt u binnen 15 minuten de uitslag van de door het OMT goedgekeurde testen. “De door ons gebruikte sneltest (Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test) is goedgekeurd door het Outbreak Management Team (OMT). U bent daardoor verzekerd van de beste kwaliteit sneltest.”

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op lunteren.com

Coronabesmetting in de Honskamp

Een bewoner van Opella locatie de Honskamp is maandag 31 maart positief getest op het coronavirus. Sinds het ontdekken van corona gerelateerde klachten is de bewoner direct in isolatie gegaan. De GGD heeft de bewoner getest op het virus en dit bleek helaas positief te zijn.

 

Genomen maatregelen

De bewoner is direct na het vaststellen van de eerste klachten afgelopen zaterdag geïsoleerd op de eigen kamer en er is geen contact met andere bewoners geweest. De afdeling waar deze bewoner verblijft, team D, bestaat uit 20 bewoners verdeeld over drie woongroepen (Eng, Goudsberg en Nederwoud). Een aantal andere bewoners van deze afdeling is ziek of heeft eveneens verkoudheidsklachten. Deze bewoners worden niet meer getest door de GGD op het coronavirus, maar worden beschouwd als coronapatiënten en verpleegd met beschermende maatregelen volgens de richtlijnen van het RIVM. Bewoners van team D die geen klachten hebben proberen we zoveel als mogelijk op hun kamer geïsoleerd te laten verblijven met als doel besmetting te voorkomen. Een aantal bewoners is daartoe niet in staat. Zij mogen op de eigen huiskamer rondlopen. Alle bewoners worden nauwlettend in de gaten gehouden op ziekteverschijnselen. Team D is afgesloten van de andere teams van de Honskamp.

 

Medewerkers de Honskamp

Er zijn verschillende medewerkers in contact geweest met de bewoners met corona-verschijnselen. De medewerkers die verkoudheidsklachten hebben of hoesten blijven sindsdien thuis volgens de richtlijnen van het RIVM.

 

Strenge hygiënemaatregelen

Opella houdt zich al sinds de uitbraak van het coronavirus aan strenge hygiënemaatregelen van het RIVM. Opella heeft nauwe afstemming met de GGD over de maatregelen die genomen worden. Er wordt met beschermende middelen gewerkt om ervoor te zorgen dat verdere verspreiding wordt voorkomen.

 

Corona

CORONA, statistiek, hamsteren en psychologie.

Het leven in deze Corona-tijd is voor iedereen ineens heel erg anders geworden. Corona is daarbij in de allereerste plaats een medisch-somatisch probleem. Bij een heel klein deel (naar schatting maximaal 5%) van de besmette mensen, die overwegend al een lagere weerstand hadden, meestal in combinatie met ouderdom, zal het leiden tot heel grote problemen.  Bij het overgrote deel (80 à 90%) van de besmette mensen zal het tot lichte klachten leiden. Waarom raakt de wereld dan zo in paniek en waarom worden in ons land maatregelen genomen, die waarschijnlijk ook in oorlogstijd genomen zouden worden?

Dat komt door statistiek en door psychologie!

 

Corona als statistisch probleem

Het probleem van Corona is dat te veel medisch kwetsbare mensen het op hetzelfde moment kunnen krijgen en dat onze medische voorzieningen daar niet toereikend voor zijn. De statistiek wijst daarbij uit dat om te zorgen dat die circa 5 % van de bevolking het niet (of zo min mogelijk tegelijkertijd) krijgen, 95% van de bevolking zich moet onderwerpen aan de huidige maatregelen. Daardoor wordt de verspreiding van het virus getemperd en daardoor raken er minder kwetsbaren (tegelijkertijd) besmet.

Daar door heen speelt nog een ander -bijna tegengesteld- statistisch fenomeen: namelijk dat voor het bereiken van groepsimmuniteit het ook goed is als circa 60% van de bevolking het virus wel zal krijgen, maar dan op zo’n manier dat zo min mogelijk kwetsbare mensen besmet worden.

 

Corona als psychologisch probleem

Het is een logische betekenisgeving dat als er zulke ingrijpende maatregelen genomen worden, het wel heel erg moet zijn om Corona te krijgen. Dat klopt dus niet. Ook al lijkt het dus anders, voor de meeste mensen, die 80 à 90%, is het niet erg om Corona te krijgen. Wel is dat statistisch erg: immers iedereen die Corona krijgt vergroot de kans op het verder doorgeven van de besmetting en daardoor kunnen ook meer kwetsbare mensen besmet worden. Dus ook al is het voor de meeste mensen niet erg om Corona te krijgen, houdt u omwille van uw kwetsbare medemens aan de afgekondigde maatregelen!

Wat daarbij psychologisch lastig is, is dat we onszelf daarbij moeten beschouwen als een klein radertje van een groter geheel. Terwijl we onszelf liever als  unieke mensen zien, die unieke keuzes maken.

 

Overgeven aan onzekerheid

Wat ook lastig is dat ineens de vertrouwde gang van zaken helemaal anders is geworden. We moeten ons overgeven aan de onzekerheid. Wij zijn echter ontzettende gewoontedieren: we houden niet van toeval en onvoorspelbaarheid. Dus het valt ons lastig ons zomaar aan ‘toeval’ over te geven. We hebben dan de behoefte daar toch een zekere betekenis aan te geven. Bijvoorbeeld, dat het al voorzien was, dat het een straf is, dat het een complot is of dat het nodig is om ons lichaam en geest te reinigen, et cetera.

Ons overgeven aan die maatregelen gaat ook niet vanzelf. De oorzaak daarvan is dat we onbewust ervan uitgaan dat narigheid ons niet treft, maar meestal anderen. Indien narigheid ons wel treft, moeten we door een soort acceptatieproces heen. In het begin zal dan ongeloof overheersen of bagatelliseren we de ernst. Dat zagen we in de beginperiode van de Corona-crisis. Daarna zagen we protest: expres je niet aan de maatregelen houden. En nu zien we toch de overgave. Het kost simpelweg tijd en veel goede en adequate informatie en stevige maatregelen om ons echt over te kunnen geven aan de ernst van deze uitzonderlijke situatie.

 

Geruchten-paniek

Vervolgens is er nog het gevaar van geruchten-paniek. Dat wil zeggen, dat in zo’n onzekere situatie, die we allemaal niet goed kennen, we meer dan gemiddeld beïnvloedbaar zijn voor geruchten. Het risico daarbij is dat die geruchten vaak heel snel, zeker door de sociale media, een grote verspreiding krijgen, terwijl ze niet op waarheid berusten. Het is daarom van belang om u goed op de hoogte te stellen van de officiële berichtgeving en niet te snel op geruchten te reageren.

 

Onlogisch hamstergedrag

Het is op zich niet vreemd dat mensen hamsterneigingen krijgen. Immers in deze Corona-crisis is alles onzeker. Dus wie zegt dat de bevoorrading van de winkels wel zeker is? Hamsteren is ook een manier om het (kunstmatige) gevoel te hebben om grip te krijgen op een onzekere situatie, waar we juist geen grip op hebben. Komisch is, hoezeer we dan kopieergedrag vertonen en wc-papier gaan hamsteren, terwijl dat helemaal geen logische keus is. Er zijn immers prima alternatieven, zoals deze Lunterse Krant! De reden dat wc-papier gehamsterd wordt, heeft waarschijnlijk simpelweg ermee te maken, dat de wc-papier-schappen groot zijn en dat leegte daarvan, veel meer opvalt. En waarschijnlijk ook weer ‘toeval’ dat het wc-papier hamsteren in de publiciteit is gekomen en dat wij, ‘unieke’, mensen dan dat gedrag kopiëren.

Er ontstaan daarbij nog twee interessante psychologische fenomenen. De eerste golf hamsteraars gaan echt hamsteren om het hamsteren, terwijl de tweede golf hamsteraars gaat hamsteren, omdat ze denken dat er door die eerste golf hamsteraars tekorten gaan ontstaan, waardoor het om die reden noodzakelijk wordt om ook te gaan hamsteren.

Het tweede interessante fenomeen is dat de overheid vervolgens benadrukt dat het ‘niet nodig is om te hamsteren’. Dit leidt tot het zogenaamde ‘neus-aanraak-effect’: als je een aantal keer tegen jezelf zegt; ‘ik ga niet mijn neus aanraken’ heb je heel grote kans, dat je dat juist wel gaat doen. De overheid heeft daardoor in eerste instantie -niet bedoeld- het hamsteren bekrachtigd. Door herhaling van die boodschap in combinatie met goed aanvoer van alle winkelvoorraden, zal op de langere duur overigens het hamsteren wel degelijk afnemen.

 

Kortom, Corona is voor de meesten van ons geen dreigend medisch probleem. Indien u zich zoveel mogelijk aan de voorschriften houdt, zal het Corona-virus dan ook alleen maar een tijdelijke, lastige, statistische en psychologische uitdaging zijn!

 

Martijn Stöfsel,

klinisch psycholoog

‘hart for her Lunteren’ verwelkomde haar 100e lid

Sinds ‘hart for her Lunteren’ in september 2019 van start is gegaan is het een groot succes gebleken.

Het circuit, met een 30 minuten durende workout voor alleen vrouwen, trekt al veel dames uit Lunteren en omgeving naar de nieuwe sportschool.


Het 100e lid ontving een mooie bos bloemen bij ‘hart for her’ in Lunteren.

Zo verwelkomde hart for her Lunteren afgelopen week haar 100e lid met een mooie bos bloemen.

“Natuurlijk zijn we blij met al onze leden”, aldus Margriet Diepeveen-van Tuil. Zij is eigenaresse van hart for her Lunteren en Leusden, “maar we vinden het uiteraard heel leuk om het 100e lid extra in het zonnetje te zetten.”

‘hart for her Lunteren’ is een sportschool met deskundige en persoonlijke begeleiding voor elk niveau. Verder is het laagdrempelig. Je kunt komen zoals je bent, want zoals je bent ben je goed.

Lijkt het jou ook leuk om te sporten bij hart for her? Plan dan een vrijblijvende proefles en ervaar het ideale concept van hart for her! Neem voor meer informatie contact op met Margriet op telefoonnummer: 06 – 39 18 24 49 of kijk op: www.hfhlunteren.nl

 

Jan Vinke (Therapeutisch Centrum Lunteren) stopt Geke van Houten neemt het stokje over

Voor de buitenwacht en de cliënten van Therapeutisch Centrum Lunteren verandert er niets, maar intern vindt er een wisseling van de wacht plaats. Oprichter Jan Vinke is 15 januari gestopt met zijn werkzaamheden als praktijkhouder en in Geke van Houten is zijn vervangster gevonden, die samen met medeoprichter Pieter Vaessen de dagelijkse leiding van Therapeutisch Centrum Lunteren gaat vormen.

Na 15 jaar samen met Pieter het centrum te hebben gerund en uitgebouwd tot wat het nu is, vindt Jan het tijd een stap terug te doen en te gaan genieten van zijn deeltijd pensioen. Tot oktober 2020 blijft hij als Haptotherapeut namelijk nog 2 dagen per week (dinsdag en donderdag) werkzaam voor de praktijk.


Jan Vinke met Geke van Houten in het Therapeutisch Centrum Lunteren.

 

 

“Met Pieter heb ik een fantastische match gehad. Samen hebben we het Therapeutisch Centrum Lunteren kunnen uitbouwen tot wat het nu is, met een geweldig team dat elke dag weer geweldig werk verricht.”

Jan Vinke had een paar jaar geleden al aangegeven in 2020 met pensioen te willen, maar dat er dan wel een opvolger voor hem gevonden diende te worden voor de dagelijkse leiding naast Pieter Vaessen.

Dan is het de vraag hoe hieraan invulling te geven? De oplossing bevond zich binnen het team van collega’s. Met Geke van Houten (oedeem- en oncologiefysiotherapeut) werd hiervoor een geschikte kandidate gevonden. Wat volgde was een inwerkproces van twee jaar om zich alle ins en outs van onder meer de dagelijkse leiding eigen te maken. Een proces waarin zij ook veel steun ondervond van haar collega’s.

Jan over de overname: “Alles blijft hetzelfde, alleen de naam Jan wordt vervangen door Geke. Pieter en Geke zitten op eenzelfde lijn wat de missie en visie voor het centrum betreft. Ik ben heel blij en een tevreden man met de gevonden oplossing.”

 

Geke over haar stap naar het ondernemerschap: “Het is vooral de uitdaging en natuurlijk de unieke kans die mij deed besluiten het stokje van Jan te willen overnemen. Ik wil vooruit, uitdagingen aangaan en me verder blijven ontwikkelen. Dat heeft er altijd al ingezeten en was tot nu toe vooral op het vlak van specialisatie binnen het vak. Ondernemen is uitdagingen aangaan en blijven ontwikkelen om het centrum kwalitatief steeds beter te maken en up-to-date te blijven. Dit allemaal om de cliënten steeds de best mogelijke behandelingen te kunnen geven.”

Met het nieuwe duo Geke en Pieter voor de dagelijkse leiding en samenwerking met de collega’s, verandert er voor de cliënt niets. Het doel van Therapeutisch Centrum Lunteren is en blijft dat de cliënt centraal staat en de best mogelijke (specialistische) behandeling krijgt. De kwaliteit naar een zo hoog als mogelijk plan tillen.

Arts geeft lezing over Q10 en het hart

Waarom Q10 in sommige landen een voorgeschreven geneesmiddel is!

Op 28 januari geeft dr. Hummelen, arts voor integrale geneeskunde uit Ede, een lezing over het onderwerp Q10 en de functie daarvan voor het hart. In  Afrika, waar dr. Hummelen werkzaam is geweest, is preventie, het voorkomen van allerlei ziektes, ontzettend belangrijk.In Nederland valt op dat punt nog veel winst te behalen. Hij laat in zijn lezing zien dat het anno 2020 niet zo moeilijk is om je hart in een goede conditie te houden, maar dat vraagt wel om actie. Er is inmiddels veel wetenschappelijke kennis hierover. Het co-enzym Q10 speelt in dit verhaal een belangrijke rol.
Co-enzym Q10
Q10, we kennen het van het potje dagcrème waarbij het zou moeten zorgen voor een jongere huid. Of dat ook werkt is niet echt bekend, maar
wél weten is dat Q10 een essentieel stofje is bij de omzetting van energie in onze cellen. Wij mensen zouden niet kunnen ademen,  met bewegen of denken zonder Q10. Onze Q10 wordt grotendeels aangemaakt door ons eigen lichaam, maar naar mate we ouder worden neemt de productie af met vaak verminderde energie tot gevolg. Ook chronische aandoeningen en de inname van bepaalde medicijnen (cholesterolverlagers en maagbeschermers) kunnen onze Q10- productie verstoren. Veel mensen slikken al Q10-supplementen om effectief
hun energieniveau te verbeteren, maar Q10 is veel meer dan een opkikker, het is cruciaal voor een goede werking van cellen en organen, bepaalt mede de snelheid van het verouderingsproces en beïnvloedt de kracht waarmee onze hartspier samentrekt. In internationaal onderzoek worden voortdurend nieuwe functies van Q10 ontdekt.

Geneesmiddel
In diverse landen wordt Q10 als geneesmiddel voorgeschreven door artsen Het wordt daar erkend als een wetenschappelijk gestaafde behandeling voor aandoeningen zoals het versterken van het hart, optimaliseren van de bloeddruk en bescherming bij diabetes type 2. Daarnaast wordt het aanbevolen aan patiënten met verhoogd cholesterol om de bijwerkingen van de statines te voorkomen.
In Hongarije is Q10 al sinds 2005 een geregistreerd geneesmiddel voor  de behandeling van chronische hartzwakte. In Zweden heeft men in de zogenaamde KiSel-10 studie uitgebreid onderzoek gedaan. Daarin was de conclusie dat Q10 in combinatie met Seleen de hoeveelheid hartproblemen én de hoeveelheid sterfgevallen meer dan halveert vergeleken met een placebo. De resultaten van deze baanbrekende studie komen in de lezing uitgebreid aan de orde, maar ook dat het cruciaal is welke variant Q10 en seleen wordt gebruikt, omdat er veel ‘rommel’ op de markt is, maar dat door artsen gekozen wordt voor de in het buitenland als geneesmiddel geregistreerde varianten
omdat hiervoor de veiligheid is gewaarborgd. De lezing wordt gehouden bij zaal Floor, Dorpsstraat 36 te Lunteren,
aanvang 19.30 uur, toegang gratis. Aanmelding bij DIO drogisterij Soap & Spices, in de winkel, telefonisch op 0318 – 30 11 54 of via email info@soap-spices.nl