Bericht van Shoe & More

Beste klanten,

Wat hebben we nog veel klanten kunnen spreken en bij deze willen we dan ook iedereen hartelijk bedanken voor alle lieve woorden in de afgelopen tijd. Ook in al de jaren dat ik de winkel heb gehad en jullie als klanten de weg goed wisten naar de winkel voor een leuk paar schoenen, sieraden of een mooie panty.

We zijn inmiddels zo goed als leeg verkocht en dat is ook heel fijn dat dat gelukt is.

Bij deze wil ik iedereen ook via deze weg hartelijk bedanken voor alles in al de jaren! Het ga jullie goed!

        Groetjes Reinanda (Shoe and More)

Lees hier de online krant van deze week.

EEN MEDEBURGER SCHRIJFT INGEZONDEN BRIEF: Vogelgriep

Vogelgriep 14-08-2022

AJK Stroe Wekerom leeft mee met getroffen boeren en boerinnen die hun dieren moeten ruimen. Dit heeft meer kanten dan alleen de financiële. AJK Stroe-Wekerom roept op om de huidige regelgeving over vogelgriep opnieuw te beoordelen en maatwerk te leveren waar dat mogelijk is.

Gisteren is in Lunteren op een pluimveebedrijf vogelgriep aangetroffen. Zeven omliggende bedrijven zijn preventief geruimd en meer dan 200 bedrijven hebben de komende weken met maatregelen van doen.

Cijfers die een kil beeld schetsen van de nieuwsberichten en die niet het hele verhaal vertellen. Namelijk over de emoties die dit op de bedrijven losmaakt, de verspilling van zoveel levend vee dat in potentie zoveel monden kan voeden en dat ook nog tegen een kleine CO2 footprint.De spanning die dit teweegbrengt en meegenomen wordt naar de keukentafel en slaapkamer. Emotioneel hakt dit er enorm in. Boeren en boerinnen voelen van alles: onmacht, boosheid, verdriet, verslagenheid, onzekerheid.

Sinds jaren hangt de vogelgriep als een zwarte schaduw boven de pluimveehouderij. In Nederland, België en verschillende andere Europese landen steekt het virus regelmatig de kop op. Inmiddels hoort vogelgriep bij het normale ziektebeeld van vogels die in Nederland in het wild voorkomen, niet alleen meer bij trekvogels. Daarom is het snel invoeren van vaccinatiebeleid belangrijk.Vaccinatie biedt de mogelijkheid om gehouden pluimvee te beschermen en verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Dit kan alleen wanneer een goed vaccin beschikbaar is. Vaccins van onvoldoende kwaliteit verhullen een besmetting zonder de verspreiding echt te stoppen. Dat is ongewenst en niet in het belang van de gezondheid van dier en mens. Diervaccinatie vereist brede internationale acceptatie. Handel in dieren gevaccineerd tegen vogelgriep en hun producten is binnen de EU nu nog maar beperkt toegestaan. Vaccinatie vereist daarom een zorgvuldige aanpak.In een wereld waarin zoveel voedsel nodig is moeten we dit beter kunnen regelen. Pluimveevlees heeft van alle vleessoorten de kleinste footprint. De uitstoot uit stallen is sinds 2000 flink lager geworden. Ook op het gebied van energie worden grote stappen gemaakt. Denk dan aan houtkachels om stallen te verwarmen, zonnepanelen, windenergie. In Moerdijk wordt een groot deel van de Nederlandse vleeskuikenmest verbrand. Dit geeft genoeg energie om een stad ter grote van Den Bosch van energie te kunnen voorzien!

Nederlandse pluimveehouders hebben hun schouders onder duurzaamheid gezet. De laatste tien jaar (tussen 2010 en 2018) is het gebruik van antibiotica met de helft verminderd. Omgerekend naar dagdoseringen krijgen kippen ruim minder dan de gemiddelde mens in Europa. Al deze ontwikkelingen getuigen van enorm vakmanschap en grote bereidheid stappen te maken. Dat de overheid achterblijft met haar regelgeving om haar schouders onder het ruimingsbeleid te zetten en te verbeteren is een gemiste kans! AJK Stroe-Wekerom is trots op de Nederlandse pluimveehouder en roept de overheid op om het voorbeeld van de pluimveehouders te volgen en in te zetten op duurzaamheid en dierenwelzijn, ook bij preventieve maatregelen zoals bij vogelgriep. Alleen gaan we sneller, samen komen we verder!

Lees hier de online krant van deze week.

EEN MEDEBURGER SCHRIJFT INGEZONDEN BRIEF

Beste bestuursleden,

Als oud voorzitter en lid van de vereniging doet het mij pijn mee te maken hoe een uiterst toegewijd medewerker van verenging en museum is af geserveerd. Zij heeft een mega prestatie geleverd het museum daar te brengen waar het nu is. Er zijn vele uren, dagen en maanden door haar met grote passie opgeofferd en dan op staande voet worden ontslagen, alsof je van fraude beschuldigd wordt, past niet!

Een brief te schijven naar alle leden van de vereniging is ongepast en zet haar te kijk voor alle leden. Dit middel was beslist niet nodig geweest! Hoe moet zij hier mee omgaan en hoe zal zij zich voelen; ik denk beschadigd en vernederd voor de leden van onze vereniging?

Zwijgen is soms beter dan spreken, in dit geval zeker! Het is ook niet gepast de vergelijking te maken met alle andere besturen die hetzelfde zouden doen. Dat is een aanval op haar integriteit en tevens een blijk van zwakte van jullie als bestuur.

De kwestie Sofia is wellicht typerend voor de wijze van achterhaald leiding geven in de vereniging/ museum oud Lunteren?

De signalen die ik krijg zeggen dat het ontbreekt aan binding vanuit voorzitter en secretaris met de werkvloer, zij worden zelden gezien en ‘regeren’ als zou het een professionele grote organisatie zijn ( interim managers!). Ontbreekt het daardoor aan een empathische, organische bezieling van de organisatie?

De presentatie van de nieuwe voorzitter was eufemistisch gezegd weinig bescheiden, in de publiciteit wekte hij op mij de indruk als iemand die ‘alles’ kan. Zo presenteer je je niet meer op deze leeftijd en zeker niet in relatie tot vrijwilligersorganisaties en modern management .Bescheidenheid kan een sieraad zijn en naar vrijwilligers zeker op zijn plaats en noodzakelijk.

Dit heeft er wellicht voor gezorgd dat een vrijwilliger zich niet meer thuis voelt en er afstand ontstaat. Dat verklaart mijns inziens het proces van verwijdering tussen leiding en vrijwilliger( s)?

Vrijwilligers zijn mensen die met hun hart werken en niet afgerekend kunnen worden op een professioneel kader. Dit vraagt van de leiding een meer organische benadering van het werk waarvoor zij staan. Geen command en control, maar sense en respons.

Van dicteren naar voorwaarden scheppen, van controleren naar vertrouwen geven en van afhankelijkheid creëren naar autonomie vergroten. Dit betekent een radicale verandering in het denken over leiderschap. Ik meld 3 terreinen waarop e.e.a. zichtbaar moet zijn:

  1. Interacties: niet de leider staat in het centrum, maar de interacties tussen mensen staan centraal. Leiderschap is niet langer geconcentreerd aan de top, maar het is diffuus verspreid over de hele organisatie. Leden van de organisatie nemen wisselend deel aan het proces van leiderschap, dit betekent dat het leiderschap in anderen moet kunnen worden aangewakkerd: wie het weet mag het zeggen en niet alleen de baas.
  1. Visie en gedeelde waarden, die ontstaan door onderlinge voortdurende interacties. De basis van organisch leiderschap is communicatie gericht op het verlenen van betekenis; ideeën inbrengen met elkaar en uitwerken in interactie met de ander. Het vraagt om een coachende stijl van leiding geven, waarbij intuïtie en vertrouwen cruciaal zijn.
  2. Continue, snelle verandering. Dit vraagt een flexibele vorm van leiderschap met nadruk op integriteit en transparantie. Het is geen piramide die top-down functioneert, maar eerder een park waar slim gebruik gemaakt wordt van het informele sociaal netwerk van allen.

( geput uit: De kracht van organisch leiderschap, van Ronald van der Molen en eigen ervaring)

Dit vraagt durf, intiuitie en integriteit en af en toe een arm, daar kan ik in de kwestie Sofia weinig van terug vinden.

Ik betreur dit in hoge mate , daar het hier gaat om een integer mens die zonder zich daarop te laten voorstaan bijzonder veel heeft gedaan voor de vereniging, af geserveerd wordt.

Het is al met al geen sieraad voor jullie als bestuurders. Heel erg jammer!!

Met vriendelijke groet,

Jacob van Ravenswaaij, oud voorzitter en lid van de vereniging

Lees hier de online krant van deze week.

Stormen hebben een naam

Stormen waarvoor het KNMI een code oranje of rood voor windstoten uitgeeft hebben per Dit weekeinde trekt ‘Dennis’ over ons land. Deze week liet ‘Ciara’ van zich gelden. Waarom krijgen stormen een naam? Uit onderzoek in Groot-Brittannië blijkt dat naamgeving van stormen het bewustzijn van gevaarlijk weer verhogen. Een consistente boodschap aan het publiek heeft mensen ertoe aangezet actie te ondernemen om schade en letsel te voorkomen. Het benoemen van stormen door het KNMI kan de communicatie van naderend gevaarlijk weer,via de media en andere overheidsinstanties helpen. Wanneer krijgt een storm een naam? De criteria voor het benoemen van stormen is gebaseerd
op een combinatie van zowel de impact die het weer kan hebben als de kans dat het weer
optreedt. Een storm krijgt een naam bij een code oranje of rood voor windstoten. Waarom zijn er geen stormen met de letters Q, U, X, Y en Z?


Een stormfront trekt over de heide.

Om te voldoen aan internationale afspraken voor stormnamen van het National Hurricane Center, zijn er geen namen die beginnen met deze letters. Dit zorgt voor consistentie voor de officiële naamgeving van stormen in de Atlantische Oceaan. Hoe worden namen gekozen?
In Groot-Brittannië en Ierland kan het publiek suggesties voor namen insturen. Daaruit zijn de populairste geselecteerd. In Nederland heeft het KNMI voor dit eerste jaar een lijst opgesteld. Van de namen van de die landen is een definitieve lijst gemaakt. In de toekomst gaat het KNMI ook het publiek betrekken bij de naamgeving. Elk jaar, aan het begin van het stormseizoen in september, verschijnt een nieuwe namenlijst.

Hoe vaak komen stormen voor? In Nederland komen stormen een paar keer per jaar voor. In het vorige stormseizoen 2017 – 2018
kregen in Groot-Brittannië en Ierland tien stormen een naam. De jaren daarvoor vijf stormen en elf stormen in het seizoen 2015 – 2016.
Krijgen we meer stormen in Nederland? Klimaatmodellen laten geen toename zien in winterstormen, de waarnemingen laten een afname
zien boven het binnenland. Een mogelijke oorzaak is de verruwing van het landschap; meer gebouwen en bossen remmen de wind af. De hoogte van stormvloeden neemt wel toe; de wind boven zee heeft geen trend maar de zeespiegel stijgt. Hoe zit het met orkanen die uiteindelijk als storm ons land bereiken? Als een storm een overblijfsel is van een tropische storm of orkaan die de Atlantische Oceaan
is overgestoken, verwijzen wij naar deze storm als bijvoorbeeld ‘ex-orkaan X’. Dit doen we om verwarring over naamgeving te voorkomen. Bron: KNMI.

Reanimatie van een rode wijn

CUVÉE DE FREL
WILLEM DE FREL VERDIEPT ZICH IN WIJNEN

Na lange tijd in een fles te zijn opgesloten, heeft een wijn zuurstof nodig om de geuren smaakstoffen te ontsluiten. Bijna niemand houdt hier rekening mee, maar in het bijzonder rode wijnen winnen enorm aan geur en smaakimpressies na blootstelling aan zuurstof.
Voor niet al te zware wijnen is het openen van de schroefdop of het ontkurken van de fles in de ochtend meestal al voldoende. Betreft het stevige en tannine-rijke rode wijnen, decanteer de wijn dan in de ochtend in een karaf. Doe een keer een test, open of decanteer een fles die je
’s avonds schenkt naast dezelfde wijn die je op dat moment opent en ervaar het verschil. Heb je een probleem met twee geopende flessen, bel dan mij maar even.

Geuren openen zich
Door het contact met zuurstof opent zich een waar boeket van geurimpressies. De zuurstof in de lucht maakt een scala aan aromaten los, de wijn wordt vaak expressiever. Ook zal je de wijn als zachter ervaren omdat de tannines hun harde randen lijken te verliezen. Biochemisch zijn er twee primaire mechanismen aan het werk wanneer een wijn wordt belucht, deze zijn verdamping en oxidatie. Bij verdamping komen alcohol en andere oplossingen vrij. Oxidatie zorgt voor een her-compositie van verbindingen door hun interactie met zuurstof. Oude wijnen juist niet blootstellen aan zuurstof Let wel, heb je een wijn ‘op leeftijd’ dan moet je deze juist niet aan zuurstof blootstellen, want een volledig
rijpe wijn kan dan in een dag over de top gaan.
Santé  ]Willem de Frel

Pamperactie voor vluchtelingen op Lesbos

Allereerst willen we alle mensen die al meegedaan hebben aan de pamperactie voor de vluchtelingen op Lesbos heel hartelijk bedanken!!
Er wordt de laatste tijd veel aandacht gevraagd in het nieuws voor de mensonterende omstandigheden in de Griekse kampen. We zijn blij dat
steeds meer mensen mee willen helpen in deze ontstellend grote nood. Inmiddels hebben we op dit moment 375 pakken pampers en 150 pakken billendoekjes verzameld, waarvoor we erg dankbaar zijn. Ook zijn er giften binnengekomen, die we gebruiken om pampers zo goedkoop mogelijk in te kopen. We proberen om 500 pakken pampers (of meer) te verzamelen. We willen de actie daarom graag verlengen t/m DV zaterdag 25 januari. U/jij kunt nog op de volgende momenten pampers inleveren op Dorpsstraat 115 in Lunteren.

Op DV: zaterdag 11 januari van 09.30-17.00 (tijdens de puzzelverkoop) zaterdag 18 januari van 11.00-12.00 – zaterdag 25 januari van 11.00-12.00 Ook kunt u contact opnemen met fam. Dijs, om de pampers op een ander tijdstip in te leveren, of op te laten halen. Het telefoonnummer is: 0318 – 48 39 44.

Mirjam Dijs