Katie Klopper

Katie Klopper
Ze studeerde aan de Kon. Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, afdeling schilderkunst en grafische kunst .Daarna is zij zich verder gaan specialiseren in het maken van kleuretsen, waarnaast zij ook les gaf aan diverse creativiteitscentra in grafische technieken en schilderen. Na in eerste instantie vooral met grafisch werk bezig te zijn komt sinds 1993 de nadruk meer en meer op schilderijen te liggen, tevens is zij begonnen ruimtelijk te werken door met klei schalen en objecten te maken.
 “Schilderen is een avontuur, van wikken, wegen en beslissingen nemen, wegnemen en toevoegen, overschilderen en nuanceren. Expressie met soms realistische elementen komen in poëtische abstractie bijeen. Schalen en objecten worden gemaakt uit dunne lagen, die elkaar overlappen. Ik ben lid van PEK (Platform Edese Kunstenaars).”

Katie maakte een tegeltableau voor bakker Van Voorthuizen aan de Dorpsstraat 147.;