Westhoffhuis

Bouwcommissie van het nieuwe Westhoffhuis heeft de wind behoorlijk in de zeilen.

16-11-2012

Door: Roy Penders

  

Inmiddels wordt er al weer een behoorlijke periode gebouwd aan een halfverdiepte parkeergarage, het nieuwe Westhoffhuis en uiteindelijk de 28 daarboven gelegen appartementen. Na wat oponthoud in het voorjaar is Bouwbedrijf Zegers nog voor de bouwvakvakantie gestart en op dit moment kunnen we zeggen dat we met alle direct- en indirect betrokkenen de wind behoorlijk in de zeilen hebben.
 

De bouwcommissie. Wie zitten er in?, en waar houden zij zich mee bezig?

De volledige nieuwbouw, naar ontwerp van Synargio Architecten, wordt in opdracht van Woonstede gebouwd door Bouwbedrijf Zegers. Daarnaast heeft de Stichting Sociaal Cultureel Vormingswerk Lunteren (SSCVL), die na oplevering een volledige etage van circa 1200 m² op de begane grond van het nieuwe Westhoffhuis krijgen opgeleverd,  een bouwcommissie in het leven geroepen. Binnen de genoemde 1200 m² zal tevens de nieuwe bibliotheek een plaats gaan krijgen. Namens de bouwcommissie van de SSCVL zijn Roy Penders en Ben Herikhuisen de gesprekspartner voor Woonstede, Zegers en Synargio. Zij zijn in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de inrichting, materialisatie en verdere afwerking van alle ruimten op de begane grond van het Westhoffhuis. Daarnaast adviseren zij het dagelijks bestuur van de SSCVL en maken voorstellen om te komen tot keuzes voor bijvoorbeeld de keukeninrichting, aanschaf van audiovisuele middelen, meubilair en alle andere zaken die ervoor gaan zorgen dat het Westhoffhuis, na oplevering midden oktober 2013, verder afgebouwd en ingericht kan gaan worden.

 

Planning van de werkzaamheden

In september zijn de wanden van de kelder gestort. Kort daarna is men verder gegaan met het kelderdek en in de komende weken worden de wanden geplaatst en daarmee krijgt het Westhoffhuis steeds meer vorm. De contouren van alle zalen en ruimten op de begane grond zijn inmiddels te zien en al snel zal de vloer van de 1e verdieping geplaatst gaan worden. Rond de jaarwisseling worden de appartementen zichtbaar en indien de weersomstandigheden het toelaten zal medio maart het hoogste punt al bereikt worden.

 

Hoe zorgen we dat alle Lunteranen blijvend geïnformeerd worden?

Op de site van Lunteren.com is al weer geruime tijd een plek waar informatie wordt geplaatst rondom het Westhoffhuis. In de rubriek Lunterse dossiers >> Westhoffhuis worden berichten, schetsbeelden, geluid- en beeldmateriaal gedeeld en is andere informatie te vinden. Uiteraard kunnen we ons voorstellen dat er wellicht vragen zijn die u ons wilt stellen. Dit kan via een mail die u stuurt aan: westhoffhuislunteren@gmail.com In de Lunterse krant zullen we de komende tijd regelmatig berichten plaatsen om u blijvend te informeren en op de hoogte te houden. Berichten die u tegemoet kan zien gaan bijvoorbeeld over de ruimte-indeling van de begane grond van het Westhoffhuis, de inzet en werving van vrijwilligers, de rolverdeling binnen het dagelijks- en algemeen bestuur van de SSCVL en informatie over de bomen op het terrein bij het Westhoffhuis.
Kortom veel om naar uit te kijken.
 


Bouw Westhoffhuis op schema

04-07-2012

Door: Jan de Boer

LUNTEREN - Het ‘oude’ Westhoffhuis ligt plat. Alles staat in de steigers om de nieuwbouw te verwezenlijken. ,,In december hebben wij alle contracten afgerond met Woonstede. Nu zitten we in de fase dat Woonstede bouwt. De functies van het oude Westhoffhuis zijn tijdelijk overgenomen door buurtcentrum De Schakel en in de bibliotheek. Daar zitten we tjokvol,” zeggen voorzitter Ed van Noortwijk en secretaris Henk Smilde van de Stichting Sociale Culturele Vorming Lunteren (SSCVL).

Voorzien wordt dat de bouw volgend jaar september is afgerond, aldus Henk Smilde. ,,Het gebouw wordt casco aan ons opgeleverd. Dan moeten wij ons inbouwpakket nog realiseren. Daar denken wij drie maanden mee bezig te zijn. Het streven is om het Westhoffhuis december 2012 helemaal operationeel te hebben. In 2014 verwachten wij met een schone lei en een vol programma te kunnen beginnen.”

De voorbije periode is het bestuur van SSCVL volgens haar voorzitter Ed van Noortwijk druk in de weer geweest om daarvoor geld in te zamelen. ,,Dat is heel aardig gelukt” zegt hij met een gevoel van understatement. ,,Een ton subsidie hebben wij gekregen van de Provincie Gelderland in het kader van vitaal Gelderland. Van het Oranjefonds, het grootste nationale fonds op sociaal gebied, 75.000 euro. En van de Stichting Idee in Uitvoering op dit moment in principe 12.500 euro. Met de Rabobank zijn wij nog in onderhandeling. Deze fondsen gebruiken wij voor de inrichting van ons nieuwe onderkomen.”

Het bestuur is er nu al mee bezig om er voor te zorgen, dat er - nadat het nieuwe Westhoffhuis kan worden betrokken - een gezonde financiële basis is. ,,Om een positieve exploitatie te houden, komt de bibliotheek in het Westhoffhuis. Zij huren een ruimte, dat geeft ons een basis om in de toekomst gezond te kunnen blijven als dorpshuis. Dat is altijd het streven geweest van het bestuur. We willen niet na enige jaren met hangende pootjes naar de gemeente gaan.”

Naast de bibliotheek probeert het bestuur gemeentelijke instellingen, zoals bijvoorbeeld het gemeenteloket, wijkbeheer en politie, in het Westhoffhuis te krijgen. ,,We zijn in gesprek met de gemeente. We krijgen positieve signalen, de gemeente wil dat ook. De Vraagbak huurt nu nog een andere ruimte in het dorp. Wat is nu mooier dan dat zij ook onder worden gebracht in het Westhoffhuis. Hierdoor krijgen wij heel veel aanloop op een mooie locatie.”

Het tweetal vergelijkt de situatie in Lunteren met het boek ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’ van Geert Mak. Daarin werd beschreven hoe een aanvankelijk bruisend dorp langzamerhand leeg loopt en alle faciliteiten verdwijnen. ,,Als Lunteren willen wij geen Jorwerd worden.” Lunteranen moeten met ideeën komen, zegt Ed van Noortwijk. ,,Veertienduizend mensen kunnen meer bedenken da een bestuur van acht man. Nog steeds zitten wij met het feit dat we nieuwe bestuurders moeten hebben. Voor de toekomst hebben we nog steeds mensen nodig, die een bestuurlijke functie willen vervullen.”
Bericht geplaatst door Roy Penders op maandag 9 juli 2012

07-06-2012

Zoals u allen heeft kunnen zien is de sloop gerealiseerd en kan er gestart gaan worden met de bouw van ons nieuwe Westhoffhuis.
 
De dag van de bouwstart is echter nog niet helemaal definitief te bepalen door een laagspanningskabel die langs de J. Gazenbeeklaan naar de Boslaan loopt.
 
Het was al bekend dat deze omgelegd moest worden, maar inmiddels is duidelijk geworden dat deze kabel binnen de “bouwput” van het Westhoffhuis ligt.

Deze moet dus eerst verlegd worden door Liander zodat er veilig gewerkt kan worden en de huishoudens aan de Boslaan verzekerd blijven van stroom.
 
We vertrouwen erop dat er de komende weken gestart gaat worden met de bouw, de oplevering staat vervolgens gepland voor het 4e kwartaal van 2013.
 

Roy Penders

Projectleider

Stichting Sociaal Cultureel Vormingswerk Lunteren

westhoffhuislunteren@gmail.com

De sloop van het Westhoffhuis is inmiddels bijna ten einde. Deze week vindt de afronding plaats en daarna zullen de voorbereidende werkzaamheden door Bouwbedrijf Zegers gestart worden.

Middels allerlei berichten zullen wij u de komende tijd op de hoogte houden.

Uw vragen kunt u stellen middels een mail aan: westhoffhuislunteren@gmail.com

Roy Penders

 

Actueel

Westhoffhuis

Westhoffhuis

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de locatie van het huidige Westhoffhuis heeft Woonstede een plan ontwikkeld.

In dit plan worden er 28 huurwoningen gebouwd en een sociaal culturele ruimte.

Op 8 april 2010 ondertekenden Woonstede en Stichting Sociaal Cultureel Vormings-werk Lunteren (SSCVL) de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling.

Dit plan draagt er aan bij dat starters en senioren in Lunteren kunnen blijven wonen.

Westhoffhuis

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder treft u de diverse berichtgevingen van kranten en media aan:

 Mei 2011

Maart 2011

Januari 2011

Oktober 2010

Zie onderstaande video voor een indruk van de gegeven presentatie  

  

April 2010

Januari 2009

November 2008

  •  

 Naar boven