Archief Lunterse Dossiers

Rubrieken

 


 

Huisnummerpaaltjes

Het is eindelijk zover, ook in het buitengebied van Lunteren zijn de huisnummerpaaltjes geplaatst. Nadat in maart 2009 door vrijwilligers van de Dorpsraad Lunteren en GLTO Noord afd. Ede de paaltjes van nummers zijn voorzien, is in Mei 2009 Loon en Dienstverleningsbedrijf GH, Hulweg 59 Lunteren, bezig geweest met het plaatsen van de paaltjes. Dit bedrijf wilde als Lunterse onderneming voor een redelijke prijs de paaltjes plaatsen en als Dorpsraad zijn we dit bedrijf daar dankbaar voor. Verder bedanken we natuurlijk de plaatselijke Rabo Bank die ervoor zorgde, met een bijdrage van het Stimuleringsfonds, dat dit allemaal mogelijk was. 
Ook bedanken wij de vrijwilligers Kees van Burgsteden, Roel Hindriks, Gert Zeldenrust, Theo Hannisse, Henk Koekoek en Jaap van Galen voor het plakken en uitzoeken van de nummers, hetgeen een hele klus was. Wij hopen dat het plaatsen van de nummerpaaltjes zal bijdragen tot een veiliger buitengebied waar de adressen beter kunnen worden gevonden. Als er nog adressen in het buitengebied van Lunteren zijn die geen of een verkeerd paaltje hebben gekregen, kunnen deze mensen contact opnemen met Jaap van Galen of Kees van Burgsteden. 

 

Het project huisnummerpaaltjes heeft een lange tijd van voorbereidingen gekost. Maar hoe dan ook: het is uiteindelijk, met veel vrijwilligerswerk en een financiele bijdrage van de Rabobank, toch helemaal goed gekomen.
Hieronder een overzicht van alle gebeurtenissen voordat het plaatsen van de paaltje een feit kon worden: 

 

December 2006:
In het bestuurlijk overleg van 6 december 2006 vraagt wethouder van ’t Hoog of de Dorpsraad Lunteren in navolging van Ede Noord wil proberen huisnummerpaaltjes te plaatsen.

 

De gemeente Ede heeft een verzoek gericht aan de Dorpsraad Lunteren of deze er voor kan zorgen dat er in het buitengebied van Lunteren, in navolging van andere buitendorpen, ook huisnummerpaaltjes geplaatst kunnen worden. Het doel daarvan is dat de hulpdiensten, brandweer en ambulances, sneller ter plaatse kunnen zijn in noodgevallen. Het is nu nogal eens moeilijk om het juiste huisadres te vinden in het buitengebied, zeker als het donker is. 
De paaltjes komen aan de openbare weg, staan er meerdere huizen aan een dam, dan komen er 2 of 3 nummers op het paaltje. De paaltjes worden, aan beide zijden, voorzien van de reflecterende nummers. Maart 2007:
Toenmalig dorpsraadvoorzitter Kees Burgsteden gaat proberen of het financieel en qua werk haalbaar is dat de dorpsraad dit kan doen.

 

We hebben als Dorpsraad bekeken of dit mogelijk is en zijn nu zover gekomen dat we aan het uitvoerend deel toe zijn.

 

Mei 2007: 
Kees Burgsteden heeft de kosten op een rijtje, maar we komen 5 euro per paaltje te kort, Kees gaat de Rabobank vragen in kosten bij te dragen. Wij doen alle voorbereidende werkzaamheden en laten het plaatsen doen door een aannemer. Dit is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het stimuleringsfonds van de Rabo Bank Harskamp – De Valk – Lunteren.

 

Februari 2008:
14 februari doet de Rabobank een toezegging om een bijdrage te leveren voor het plaatsen van de huisnummerpaaltjes 

 

Rubrieken

 

September 2008:
Jaap van Galen vergelijkt kaarten met huispercelen met adressen buitengebied Lunteren met adressenlijst van gemeente en controleert probleem gevallen. 
Alle adressen in het Lunterse buitengebied, die in ons bestand voorkomen en waar nog geen paaltjes geplaatst zijn door De Valk of Ederveen hebben een brief ontvangen. Aan de Goorsteeg ook de adressen die in Ede liggen. 

 

December 2008:
Brieven over paaltjes gaan de deur uit naar adressen. Deze brieven worden verstuurt door gemeente Ede. Bewoners kunnen t/m Januari reageren op deze brief en deze reactie worden verwerkt.
Als u denkt dat er een nummer ontbreekt (geen brief ontvangen) dan kunt u contact opnemen met Jaap van Galen, liefst per e-mail (jvvgalen@hetnet.nl) of per brief (Bisschopweg 51 6741 LD Lunteren), eventueel telefonisch, 0318-482920 of met Kees van Burgsteden, KeesVanBurgsteden@kpnplanet.nl, Achterstraat 37, 6741 BR Lunteren, 0318-483912 . 
Als u absoluut geen nummerpaaltje aan uw dam wilt hebben kunt u dat op de zelfde wijze kenbaar maken. 

Bijna gelijktijdig worden de paaltjes besteld.

 

Rubrieken

 

 

Maart 2009:
In maart worden de paaltjes van nummers voorzien, 11 wijken, per weg.  We bedanken de vrijwilligers welke 4 middagen hebben helpen plakken: Kees Burgsteden, Roel Hindriks, Gert Zeldenrust, Theo Hannissen en Henk Koekoek. 

Er worden offerte's aangevraagd bij een aantal aannemers/ ondernemers.

 

 

Eind  Maart 2009: 
De firma Loon en Dienstverleningsbedrijf GH gaat opdracht uitvoeren.

 

Begin Mei 2009: 
De firma Loon en Dienstverleningsbedrijf GH uit Lunteren is gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn gefaceerd uitgevoerd en begin Juni was de klus geklaard.
Een paar nummers moeten nog worden bijbesteld en deze zal de dorpsraad zelf moeten gaan plaatsen.

 

Rubrieken

 

Medio Juni 2009:
De laatste paaltje zijn door een aantal vrijvilligers geplaatst.

 

Rubrieken

 

Naar boven

 

 

Aula begraafplaats

Al vele jaren is er in Lunteren de wens voor een betere aula op de begraafplaats. Na jaren van gesprekken over het nut en de vorm van de aula, is deze donderdag 24 september 2009 geopend. 

 

De dorpsraad heeft dit vele jaren onder de aandacht gebracht van de edesche politiek. Dit alles is wel op te maken uit de (kranten)artikelen welke er in de loop van de tijd verschenen zijn. Hieronder een kort overzicht:

 

April 2002:
Lunteren wil betere aula op begraafplaats (bronwww.lunteren.com)

 

Juni 2003:
Geen vernieuwde aula in Lunteren (bron www.lunteren.com) 

 

Juli 2006:
Lunteren heeft nog wel wat te wensen (bron www.lunteren.com) 

 

November 2008:
Renovatie en vergroting aula op kerkhof Lunteren (bron www.lunteren.com) 
Renovatie en vergroting aula op kerkhof (bron Ede Stad)

 

November 2008
In de vergadering van de Dorpsraad wordt aandacht geschonken voor de plannen voor het verbouwen van de aula op de begraafplaats. De gemeente Ede heeft hiervoor (samen met de begraafplaatsen van Ederveen en Otterlo ) geld gereserveerd. De notulen van deze vergadering vindt u hier.

 

Maart 2009:
Ondertekening vernieuwing aula Lunteren (bron www.lunteren.com) 

 

September 2009:
Open huis vernieuwde aula (bron: Ede Stad)

Wethouder opent aula begraafplaats (bron Ede stad)

 

Naar boven