Nieuws
 Vanuit de gym nastiekunie in district Oost werd ook dit jaar weer de Toestelkampioenschappen
georganiseerd, waarbij turnsters strijden om de medailles per toestel. Voor de turnsters van de 3e en 4e divisie werd er in Varsseveld gestreden om de prijzen en wist Exalto S port niet minder dan 14 medailles te veroveren.
14_medailles_Turnen_Dames_Exalto_Sport
groeps foto van de de elnem ende tur nsters en trainers. V an links naar rec hts. B ovenste rij: R onne P ater,
Jesm e D okter, F leur van H averen, T essa H erm sen, D em i B ui s, I lse van H averen.. Mide lste rij: A nnika R igg, St evie
Waalewijn, Lara Steinbusch, Roos Noorlander, Else van der Hee Onderste rij trainers: Jasper van Dam, Claudia van
Mechelen, L insey P ic o, A nnem arie van D eelen.