Nieuws
Donderdag 10 maart hield LTO Noord afdeling Ede haar jaarvergadering. In deze jaarvergadering is door de leden unaniem voor een fusie gestemd met de afdelingen Barneveld, Liniedijk en Veluwerand tot één afdeling die zal komen te heten: LTO Noord afd. Gelderse Vallei.
Zilveren_LTO_Noord_Speld_voor_Henk_van_den_Brandhof 
In deze vergadering werd afscheid genomen van Henk van den Brandhof. Henk is 28 jaar lid van het bestuur geweest. Hij is begonnen als bestuurslid van toen nog afd. De Klomp. En is van 2004 tot 2013 voorzitter geweest. De laatste drie jaar was hij vice-voorzitter. Voor zijn geweldige inzet en alle energie en uren die hij in het bestuurswerk heeft gestoken, heeft hij de Zilveren Speld van LTO opgespeld gekregen.