Nieuws

Donderdag 11 september organiseert de afdeling Ede/Wageningen van de Borstkankervereniging Nederland weer een thema avond in het auditorium van ziekenhuis de Gelderse Vallei.
Het thema is: Werk en re-integratie na borstkanker. Medewerking aan deze avond verlenen Machteld de Bont van Care for cancer en Nella Oudijn, oncologieverpleegkundige en consulent palliatieve zorg van Vitras.

Het volgende zal onder meer besproken worden: Kanker en werk, wat is er allemaal mogelijk?
Kanker op het werk is inmiddels een veelbesproken thema. Het (tijdelijk) verlies van werk heeft niet alleen financiële consequenties, maar ook psychosociale gevolgen. Gelukkig is het steeds vaker mogelijk om aan het werk te blijven gedurende de behandeling van kanker.
Werk kan ook een onderdeel zijn van herstel. Maar niet voor iedereen is dat mogelijk of wenselijk. Wat gebeurt er als je een tijd niet kunt werken, hoe onderhoud je contact, hoe blijf je betrokken, hoe vertel je wat jij wilt en ook wat jij niet wilt!
Er wordt ingegaan op vragen uit de zaal en er zal een toelichting komen op de huidige stand van zaken. Verder hopen we dat er iemand komt die uit eigen ervaring hier wat over vertelt.

De avond begint om 19.30 uur en zal tot rond 21.30 uur duren. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis, iedereen is welkom.
Informatie: bvn.edewageningen@gmail.com of telefoon 06 28541965 (Jannie van Ek).