Nieuws
Diverse fracties lieten wethouder Leon Meijer donderdagavond weten dat hij in hun beleving teveel haast heeft om de oudpapierregeling met organisaties op te heffen.
 
Freek Wolff
 
,,Waarom is er zoveel haast? Een langere afbouwperiode zou minder ingrijpend zijn. Het is niet gek dat men rekent op opbrengsten", reageerde Pieter Kool van de SGP. ,,Wij pleiten voor goede afbouwregeling van twee naar drie jaar om alternatieven te bedenken'', voegde Niek van den Brink van de ChristenUnie toe.
Teveel_haast
 
DOELSTELLINGEN
Ook raadslie Bouman van Gemeentebelangen vindt dat het college heel veel haast heeft. ,,Waarom willen we dit al per 1 januari 2017 anders regelen? Liever temporiseren we dit proces en stemmen we het netjes af. Ik lees niks over doelstellingen. Inzameling van oud papier heeft in Ede een traditie en wordt tegenwoordig niet meer als afvalstof, maar als grondstof getypeerd."